Obstarávanie

Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kd.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Divadelný ústav
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Od 80 000,00 do 85 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
240 000,00
Zaplatené:
Nie je možné vypočítať presný pomer
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79800000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Opis obstarávania

1. Tlač knižných publikácií, ktorá zahrňuje: tlač knižných publikácií knihárske spracovanie (väzba V2, V2 + 2 cvoky, V2 PUR, V4, V8, otvorená väzba, väzba knižočky v DVD - bookletu) bigovanie výsek ražbu expedíciu na miesto určenia 2. Tlač propagačných materiálov zahrňuje: tlač bez väzby, resp. väzba - V2 lepená bigovanie skladanie expedíciu na miesto určenia 3. Tlač časopisu kd zahrňuje: tlač časopisu väzba V2 knihárske spracovanie expedíciu na miesto určenia v rozsahu uvedenom v časti C súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Marketing and Business Group, s.r.o. 3 80 000,00 0% EUR 23. Marec 2015 45167
DOLIS s.r.o. 3 80 000,00 0% EUR 23. Marec 2015 45168
Mertel RG Slovenská Republika 3 80 000,00 0% EUR 23. Marec 2015 45169

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312252/content/281590/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk č. 3 EA časť Kritériá.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 10. December 2014 10. December 2014 []
Zmluva Zmluva 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312261/content/281632/download","filename":"Rámcová dohoda s 3 účastníkmi do Profilu.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. December 2014 10. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312213/content/281538/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. Apríl 2015 10. Apríl 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Marec 2014 25. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312356/content/281836/download","filename":"Súťažné podklady-Tlačoviny.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zverejnenie Rámcovej dohody č. 30/2015 v CRZ 10. Apríl 2015 10. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312268/content/281678/download","filename":"Zverejnenie RD v CRZ.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312228/content/281574/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ č. 1 § 44.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312228/content/281575/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ č. 2 § 44.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312264/content/281650/download","filename":"Rámcová dohoda s 3 účastníkmi do Profilu.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Marec 2014 25. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312371/content/281717/download","filename":"Správa podľa § 21.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Marec 2015 3. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312288/content/281618/download","filename":"Výsledok súťaže § 44 ods.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312288/content/281619/download","filename":"Výsledok súťaže § 44 ods.2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136 ods. 9 písm.c) 17. Január 2015 17. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312277/content/281617/download","filename":"Informácia § 136 ods. 9 písm. c).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Marec 2014 25. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312339/content/281633/download","filename":"Výsledok súťaže.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312222/content/281576/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť OSTATNÉ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312271/content/281598/download","filename":"Úprava SP § 34.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOLIS s.r.o. 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312243/content/281728/download","filename":"Ponuka Dolis. s.r.o. OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312243/content/281729/download","filename":"Sumar cien dolis časť Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312255/content/281591/download","filename":"Správa podľa § 21.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136 ods. 9 písm.d) 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312280/content/281628/download","filename":"Informácia § 136 ods. 9 písm. d).pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312219/content/281559/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Marketing and Business Group, s.r.o. 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312240/content/281680/download","filename":"Príloha č. 3-Zoznam subdodavatelov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke 3. Marec 2015 3. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312283/content/281640/download","filename":"Informácia § 136 ods. 9 písm. e).pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717570/content/729321/download","filename":"Dodatok č.2 k rámcovej dohode-DEF.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312225/content/281584/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk č. 1 časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312225/content/281585/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk č. 2 časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. Marec 2014 27. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312345/content/281677/download","filename":"Zmluva o dielo č. 1-2014 - VO.komplet.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312258/content/281607/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy II 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729289/download","filename":"Plnenie 10 - b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729292/download","filename":"9. Č.Z. na propagačné . MaB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729293/download","filename":"Č.z. č.9 - plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729294/download","filename":"16 ČZ na propagačné Dolis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729295/download","filename":"Cz 16 - plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729296/download","filename":"reklamacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729297/download","filename":"17 ČZ na propagačné Dolis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729298/download","filename":"Č.z. 17 - plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729299/download","filename":"18 ČZ na propagačné Dolis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729300/download","filename":"ČZ 18 plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729301/download","filename":"Č.Z. 19. na propagačné - MaB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729302/download","filename":"Č.z. - 19 plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729303/download","filename":"Č.z. 20 -plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729305/download","filename":"Č.Z. 21. na propagačné . MaB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729306/download","filename":"Cz 21 plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729307/download","filename":"22 ČZ na propagačné Dolis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729308/download","filename":"Č.z. plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729309/download","filename":"23ČZ na propagačné Dolis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729310/download","filename":"Č.z. 23 -plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729311/download","filename":"24 ČZ na propagačné Dolis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729312/download","filename":"Č.z.24 - plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729313/download","filename":"4. Č.Z. na propagačné . MaB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716817/content/729314/download","filename":"Č.z.4 - plnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Marketing and Business Group, s.r.o. 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312234/content/281595/download","filename":"Kryci_list_Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312234/content/281596/download","filename":"VyhlasenieUchadzačaNavrhNaPlnenieKriteriaVyhodnotenia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 27. Marec 2014 27. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312342/content/281647/download","filename":"Zmluva o dielo č. 1-2014 - VO.komplet.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kod 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312350/content/281656/download","filename":"1-1-2014.DODATOK č 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312350/content/281657/download","filename":"2-1-2014.Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.12014-VO na Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312350/content/281658/download","filename":"3-1-2014.DODATOK č 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312350/content/281659/download","filename":"4-1-2014.DODATOK č 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312350/content/281660/download","filename":"5-1-2014.Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312350/content/281661/download","filename":"6-1-2014.DODATOK č 6 k Zmluve o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312350/content/281662/download","filename":"7 -1-2014 DODATOK cˇ. 7- k Zmluve o dielo.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prevzatí plnenia zmluvy III 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717562/content/729316/download","filename":"8 a plnenie -DEF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717562/content/729317/download","filename":"Č.Z. č. 13 - b publikácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717562/content/729318/download","filename":"13 - b plnenie.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312216/content/281549/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312216/content/281550/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312249/content/281890/download","filename":"Ponuka Mertel RG SR časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312249/content/281891/download","filename":"Ponuka Mertel časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729200/download","filename":"čiastková zmluva - kod a dodatok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729201/download","filename":"cz 1 plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729202/download","filename":"2. ČZ na propagačné Dolis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729203/download","filename":"ciastkova zmluva 2 nd plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729204/download","filename":"čiastková zmluva - Štúdio 12 - plnenie 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729205/download","filename":"3. ČZ na propagačné Dolis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729206/download","filename":"Plnenie č.z.3 - Nová dráma 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729207/download","filename":"Č.Z. č. 5 knižné a propagačné - DEF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729208/download","filename":"cz 5 plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729209/download","filename":"Č.Z. č. 6 publikácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729210/download","filename":"C.z.6 - plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729211/download","filename":"Č.Z. č. 7 prebal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729212/download","filename":"cz 7 plnenie .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729213/download","filename":"Č.Z. č. 8 publikácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729214/download","filename":"č. z. 8 plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729215/download","filename":"10 ČZ na propagačné Dolis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729216/download","filename":"cz 10 plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729217/download","filename":"11. Č.Z. na propagačné . MaB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729218/download","filename":"cz 11 plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729219/download","filename":"12. ČZ na propagačné Dolis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729220/download","filename":"Čz 12 - plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729221/download","filename":"Č.Z. č. 13 publikácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729222/download","filename":"cz 13 plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729223/download","filename":"Č.Z. č. 13 - b publikácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729224/download","filename":"cz 13 plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729225/download","filename":"14. ČZ na propagačné Dolis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729226/download","filename":"cz 14 plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729227/download","filename":"15. ČZ na propagačné Dolis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638856/content/729228/download","filename":"c.z.15 plnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Róbert Jurových - NIKARA 25. Marec 2014 25. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312362/content/281669/download","filename":"PONUKA OSTATNÉ Nikara CRDVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312362/content/281670/download","filename":"PONUKA KRITÉRIÁ Nikara.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Marketing and Business Group, s.r.o. 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312237/content/281634/download","filename":"NavrhRamcovejDohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312237/content/281635/download","filename":"Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 17. Január 2015 17. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312274/content/281604/download","filename":"oznamenie_280889 § 41 Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312274/content/281605/download","filename":"Informácia o otváraní časti ponúk Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dolis, s.r.o. 25. Marec 2014 25. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312359/content/281652/download","filename":"Dolis- ostatne CRDVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312359/content/281653/download","filename":"ponuka DOLIS cast kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312359/content/281654/download","filename":"ponukova cena-Dolis.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281742/download","filename":"kod januar 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281743/download","filename":"plagat studio12 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281744/download","filename":"pozvanka vystavy 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281745/download","filename":"publikacia klaic.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281746/download","filename":"plagat mz .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281747/download","filename":"les.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281748/download","filename":"napalenie potlac les.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281749/download","filename":"plagat studio 12 februar2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281750/download","filename":"rocenka divadla v sezone.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281751/download","filename":"pozvanka vystava 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281752/download","filename":"publikacia jelinek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281753/download","filename":"publikacia brook.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281754/download","filename":"súťaž Dráma - leták.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281755/download","filename":"kod februar 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281756/download","filename":"skladacka vystava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281757/download","filename":"plagat studio 12 marec 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281758/download","filename":"pozvanka vystava 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281759/download","filename":"focus a 4 pozvanka vystava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281760/download","filename":"buletin misky strieborne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281761/download","filename":"plagat studio12 marec2o14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281762/download","filename":"časopis kod marec 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281763/download","filename":"studio12 april 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281764/download","filename":"sutaz drama vyzva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281765/download","filename":"bulletin nova drama dvojjazycn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281766/download","filename":"letak nd sprievodny program 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281767/download","filename":"kod april 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281768/download","filename":"hlasovacie listky nd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281769/download","filename":"mliecne zuby 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281770/download","filename":"exterierovy banner.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281771/download","filename":"letak sprievodneho programu 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281772/download","filename":"plagat studio 12 maj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281773/download","filename":"citylight a umelecky festivalový plagát.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281774/download","filename":"propagacny festivalovy leták.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281775/download","filename":"casopis kod maj 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281776/download","filename":"plagat studio 12 jun.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281777/download","filename":"anglicky kod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281778/download","filename":"publikacia nova drama.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281779/download","filename":"kod 2014 jun.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281780/download","filename":"plagat mz - polovica nákladu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281781/download","filename":"publikacia vojna v sd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281782/download","filename":"casopis kod september2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281783/download","filename":"plagat mliecne zuby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281784/download","filename":"publiacia divadelny zivot presova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281785/download","filename":"pozvanka k vystavam 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281786/download","filename":"plagat studio12 oktober 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281787/download","filename":"plagat mz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281788/download","filename":"pozvanky k vystava 6,7,8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281789/download","filename":"publikacia kometa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281790/download","filename":"publikacia juranova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281791/download","filename":"casopis kod oktober 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281792/download","filename":"publikacia drama 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281793/download","filename":"plagat 2 vystavy - Teatrálny svet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281794/download","filename":"programova skladacka podujatia Noc divadiel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281795/download","filename":"skladacka 2 vystavy - Teatrálny svet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281796/download","filename":"pozvánky k 2 výstavám 9-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281797/download","filename":"plagat studio 12november.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281798/download","filename":"plagat noc divadiel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281799/download","filename":"publikacia europeana fotography.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281800/download","filename":"pozvánka - výstava 11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281801/download","filename":"casopis kod november 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281802/download","filename":"plagat mliecne zuby 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281803/download","filename":"publikacia rozhovory o divadle.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281804/download","filename":"plagat studio12 december 2O14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281805/download","filename":"pozvanka vystavy 12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281806/download","filename":"publikaciu divadelny kalendar .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281807/download","filename":"pf 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281808/download","filename":"casopis kod december 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281809/download","filename":"plagat mliecnezuby 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281810/download","filename":"kod marec 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281811/download","filename":"pozvanka edicna aktivita.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281812/download","filename":"publikacia dea loher.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281813/download","filename":"publikacia klimacek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312353/content/281814/download","filename":"publikacia ody ci frasky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Marketing and Business Group, s.r.o. 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312231/content/281593/download","filename":"Ponuka Marketing and Business Group, s.r.o. OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/312231/content/281594/download","filename":"Obsah ponuky Kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×