Obstarávanie

Sanácia havarijného zosuvu v Pečovskej Novej Vsi


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
96 834,00
Konečná suma(Bez DPH):
95 000,00
Zaplatené:
98.1%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71351910-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia sanácie havarijného zosuvu svahu v obci Pečovská Nová Ves, ktorý bezprostredne ohrozuje životy, zdravie a majetok občanov. Sanácie geologického prostredia je zameraná na zhotovenie súboru geologických, stavebných a iných technických prác, ktoré efektívne odstránia negatívne následky havarijného zosuvu v predmetnej lokalite a zabezpečia dlhodobú stabilizáciu porušeného územia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GEOTREND, s.r.o. 3 114 000,00 20% EUR 22. Február 2016 45191

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644442/content/773558/download","filename":"Preberací protokol_230316.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z rokovania v rámci priameho rokovacieho konania, Zápisnica u vyhodnotenia splnenia podmienok účasti úspešným uchádzačom 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627520/content/461675/download","filename":"8. Zápisnica z rokovania_Envigeo_010216.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627520/content/461676/download","filename":"8. Zápisnica z rokovania_Geotrend_010216.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627520/content/461677/download","filename":"8. Zápisnica z rokovania_Geoslovakia_010216.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627520/content/461678/download","filename":"15. Zápisnica z vyhodnotenia PU_040216.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627521/content/461687/download","filename":"12. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_020216.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627518/content/461657/download","filename":"10. Zápisnica z otvárania ponúk_020216.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627516/content/461634/download","filename":"19. Správa z VO_230216.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644434/content/773447/download","filename":"Faktúra_230316.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627513/content/461616/download","filename":"CP_Geoslovakia_010216_zv.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627468/content/461284/download","filename":"Oznámenie o výsledku_040216.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01-356/2016 zo dňa 22.02.2016 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632224/content/517380/download","filename":"Dodatok č. 1 k ZoD 01-356_2016_info o zverejnení.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01-356/2016 zo dňa 22.02.2016 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632221/content/517372/download","filename":"Dodatok č. 1 k ZoD 01-356_2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 01-356/2016 zo dňa 22.02.2016 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627463/content/461249/download","filename":"ZoD 01-356_2016_info o zverejneni.pdf"}]
Súťažné podklady Výzva na priame rokovacie konanie 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627517/content/461648/download","filename":"4. Vyzva_Sanácia zosuvu Pečovská NV_270116_zv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627517/content/461649/download","filename":"Príloha1_Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627517/content/461650/download","filename":"Príloha2_Spôsob určenia ceny.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627506/content/461590/download","filename":"CP_Geotrend_290116_zv.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627503/content/461454/download","filename":"CP_Envigeo_290116-zv.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644437/content/773476/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 01-356/2016 zo dňa 22.02.2016 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627459/content/461238/download","filename":"ZoD 01-356_2016.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×