Obstarávanie

Rekonštrukcia budovy sup.č.1088 na odborné učebne a Rekonštrukcia kuchyne SOŠ J. Ribaya vrátane PD


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
634 416,00
Konečná suma(Bez DPH):
629 889,00
Zaplatené:
99.28%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Na základe obhliadky objektu Strednej odbornej školy Juraja Ribaya v Bánovciach nad Bebravou bolo konštatované, že učebne nevyhovujú dispozične ani vybavením novým potrebám školy do budúcnosti a je potrebné ich renovovať podľa odporúčaných riešení. Taktiež strecha a kuchyňa sú v havarijnom stave a ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb pohybujúcich sa v priestoroch školy. Pre ich ďaľšie bezpečné užívanie a ochranu zdravia žiakov a personálu je potrebné urýchlene realizovať navrhované opatrenia na ich opravu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
North East, s.r.o. 1 629 889,00 Neuvedené EUR 12. Apríl 2016 45523

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 17. Máj 2017 17. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822253/content/558411/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 17. Máj 2017 17. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822340/content/558664/download","filename":"Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Máj 2017 17. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822317/content/558544/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 17. Máj 2017 17. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822255/content/558414/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Máj 2017 17. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822241/content/558362/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Máj 2017 17. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822245/content/558402/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822245/content/558404/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Január 2016 25. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/197713/content/86467/download","filename":"Súťažné podklady Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy sup.č.1088 na odborné učebne a Rekonštrukcia kuchyne SOŠ J. Ribaya vrátane PD.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Máj 2017 17. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822345/content/558667/download","filename":"Protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41 Ostatné 25. Január 2016 25. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/197716/content/295934/download","filename":"§41 ostatné.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 17. Máj 2017 17. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822385/content/558850/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 22. Máj 2017 22. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822315/content/558520/download","filename":"DM ELSAD_Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 17. Máj 2017 17. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822343/content/558666/download","filename":"Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41 ostatné 18. Február 2016 18. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624549/content/425188/download","filename":"§41 ostatné korigend.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Máj 2017 17. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822280/content/558489/download","filename":"NORTH EAST_Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 17. Máj 2017 17. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822333/content/558588/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Máj 2017 17. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/822270/content/558479/download","filename":"MV Staving_Kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×