Obstarávanie

“Projekt pozemkových úprav Seč”


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Seč
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
198 964,00
Konečná suma(Bez DPH):
154 036,66
Zaplatené:
77.41%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Navrhovaná stavebná úprava poľných ciest pozostáva z ich stavebnej úpravy pre potrebu celoročného sprístupnenia novo rozparcelovaných pozemkov s ich napojením na komunikačnú sieť obce. Jestvujúce poľne cesty nachádzajúce sa v dotknutom území sú v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave. Odstránenie problému je možne len komplexným riešením a úpravou celého dotknutého priestoru. Z dopravného hľadiska existujúce poľne cesty z hľadiska priestorového usporiadania nevyhovujú normovým požiadavkám kladeným na poľne cesty takéhoto významu. Navrhovaná stavebná úprava pozostáva z úpravy poľných ciest sprístupňujúcich oblasť poľnohospodársko- lesného a rekreačného zázemia obce.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 5 184 844,00 20% EUR 19. Február 2016 45944

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 5 Swietelsky Slovakia spol.s.r.o. 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630487/content/497795/download","filename":"Seč-Ostatné Swietelsky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630487/content/497796/download","filename":"Seč-Kritériá Swietwlsky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471404/content/378172/download","filename":"5.SP Seč-final 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471404/content/378173/download","filename":"Seč REK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471404/content/378174/download","filename":"VV_CP-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471404/content/378175/download","filename":"VV_CP-05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471404/content/378176/download","filename":"VV_CP-09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471404/content/378177/download","filename":"VV_CP-16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471404/content/378178/download","filename":"VV_CP-31.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA - Via-kom s.r.o. 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630483/content/497709/download","filename":"Ponuka Viakom.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 STRABAG s.r.o. 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630485/content/497766/download","filename":"Kopia_Sec-STRABAG.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630482/content/497700/download","filename":"16.1 Čiastková zápisnica z otvárania ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630482/content/497701/download","filename":"16. Zapisnica z otvarania ponuk -Obec Seč2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471407/content/378180/download","filename":"33. Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk- Seč- na profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630488/content/497801/download","filename":"18. Zápisnica z vyhonotenie SPU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630488/content/497802/download","filename":"18.1 Vyhodnotenie splnenia podminok účasti_TAB-Seč.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630490/content/498019/download","filename":"35. Správa podľa § 21 ods.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 Metrostav a.s 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630486/content/497787/download","filename":"OSTATNE_Sec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630486/content/497788/download","filename":"OSTATNE_Sec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630486/content/497789/download","filename":"KSP.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630489/content/497807/download","filename":"23. ČIASTKOVÁ Z č.2 VP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630489/content/497808/download","filename":"22.Výsledná tabuľka hodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630489/content/497809/download","filename":"26. Zapisnica z vyhodnotenia ponuk -Obec Seč.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo na zhotovenie stavby 5. Marec 2016 5. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630492/content/498031/download","filename":"36. zmluvao dielo na zhotovenie stavby.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 Ekoform spol. s.r.o 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630484/content/497712/download","filename":"KRITÉRIÁ Ekoform.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630484/content/497713/download","filename":"Banka.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630484/content/497714/download","filename":"Certifikát +osvedčenie SV.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630484/content/497715/download","filename":"Príloha č.3_KSP_Seč.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630484/content/497716/download","filename":"VV_Sec - Projekt pozemkových úprav Seč.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×