Obstarávanie

Ivachnová-Kanalizácia-II.etapa - stoka AB


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Ivachnová
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
179 186,00
Konečná suma(Bez DPH):
179 186,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Stavebné práce na čiastkovej kanalizácií "Ivachnová-Kanalizácia-II.etapa - stoka AB." Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TetraStav, s.r.o. 8 179 186,00 Neuvedené EUR 22. Jún 2016 46884

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred EA 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681609/content/475401/download","filename":"Zápisnica pre el. aukciou Ivachnová.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Stavebná mechanizácia ponuka 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681596/content/475318/download","filename":"1 - PONUKA-úvodný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681596/content/475319/download","filename":"2 - Súpis dokladov a dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681596/content/475320/download","filename":"3 - Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681596/content/475321/download","filename":"4 - Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681596/content/475322/download","filename":"5 - Návrh zmluvy o dielo, vrátane prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681596/content/475323/download","filename":"6.1 -Čestné vyhlásenie §26.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681596/content/475324/download","filename":"6.2 -Čestné vyhlásenie §28.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681596/content/475325/download","filename":"7 - Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681596/content/475326/download","filename":"SKK Rbk a ČOV L.Teplá,L.Sliače, SO-04 Ivachnová-Kanalizácia-II.etapa - stoka AB vym.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681596/content/475327/download","filename":"SKK Rbk a ČOV L.Teplá,L.Sliače, SO-04 Ivachnová-Kanalizácia-II.etapa - stoka AB.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZICO, s.r.o. - ponuka 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681606/content/475395/download","filename":"Cenová ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. - ponuka 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681579/content/475214/download","filename":"Cenová ponuka - scan vym.pdf"}]
Ponuky uchádzačov cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o. - ponuka 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681557/content/475139/download","filename":"Kopia CP, Ivachnová-Kanalizácia II.etapa stoka AB vym.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk podľa § 41 20. Február 2016 20. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625193/content/432643/download","filename":"41-Ivachnová-22.2..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Drevovia, s.r.o. - ponuka 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681566/content/475179/download","filename":"Cenová ponuka vym.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628841/content/478431/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk -_profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Február 2016 3. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375566/download","filename":"Suťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375567/download","filename":"Príloha č1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375568/download","filename":"Príloha č4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375569/download","filename":"Príloha č. 5 Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375570/download","filename":"VykazVymer - 1. Rekapitulácia objektov stavby - stoka AB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375571/download","filename":"VykazVymer_SO-04.2a Gravitačná kanalizácia - II.etapa - stoka AB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375572/download","filename":"VykazVymer_SO-04.2b Kanalizačné prípojky - II.etapa - stoka AB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375573/download","filename":"VykazVymer_SO-04.2b-a Kanalizačná prípojka 5,5 m (v R.T.).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375574/download","filename":"VykazVymer_SO-04.2b-c Kanalizačná prípojka 5,5 m (št.cesta-kopaná).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375575/download","filename":"VykazVymer_SO-04.2c Znovuzriadenie vozovky - II.etapa - stoka AB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375576/download","filename":"04.2_001_TECHNICKÁ SPRÁVA_SO 04_II.ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375577/download","filename":"04.2a_007_PROFIL_AB_AB-1b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375578/download","filename":"04.2a_008_PROFIL - STOKA _AB-1_ ( IBV Chodníčky ).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375579/download","filename":"04.2a_009_PROFIL__AB-1a_, _AB-1a-1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375580/download","filename":"04.2a_010_PROFIL__AB-1b_, _AB-1c_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375581/download","filename":"04.2a_011_ULOŽENIE POTRUBIA + DOČASNÉ ZNOVUZRIADENIE VOZOVKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375582/download","filename":"04.2a_012_VŠK_PP_300.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375583/download","filename":"04.2a_013_SMEROVÉ POMERY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375584/download","filename":"04.2a_014_VÝPIS VŠK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375585/download","filename":"04.2b_015_DETAIL PRÍPOJOK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375586/download","filename":"04.2b_016_ULOŽENIE PRÍPOJOK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/460499/content/375587/download","filename":"04.2b_017_VÝPIS_PRÍPOJOK.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po EA 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681611/content/475409/download","filename":"zapisnica e-aukcie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TetraStav, s.r.o. - ponuka 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681603/content/475369/download","filename":"1. Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681603/content/475370/download","filename":"2. Súpis dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681603/content/475371/download","filename":"3. Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681603/content/475372/download","filename":"4. Vyhlásenie - súhlas s podmnienkami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681603/content/475373/download","filename":"5. Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681603/content/475374/download","filename":"6. Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681603/content/475375/download","filename":"7. Rozpočet vym.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681603/content/475376/download","filename":"7. Rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681603/content/475377/download","filename":"8. Čestné vyhlásenie §32 ods. 11.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OMOSS ponuka 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681585/content/475231/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681585/content/475232/download","filename":"priloha_c._5_navrh_zmluvy_o_dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681585/content/475233/download","filename":"Súpis dokladov a doklady.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681613/content/475414/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE Ivachnová.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Prima Slovakia, s.r.o. - ponuka 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681590/content/475272/download","filename":"Čestné vyhlásenie $32.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681590/content/475273/download","filename":"Príloha č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681590/content/475274/download","filename":"Príloha č.4 vym.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681590/content/475276/download","filename":"Rozpočet vym.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681590/content/475277/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681590/content/475278/download","filename":"ZOD časť I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681590/content/475279/download","filename":"ZOD časť II.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×