Obstarávanie

Zastrešenie pódia amfiteátra v Parku J.M.Hurbana v Novom Meste nad Váhom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
40 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
39 513,00
Zaplatené:
98.78%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Riešená stavba sa nachádza v mestskom parku J.M.Hurbana v Novom Meste nad Váhom na parcele 4066. Riešené pódium spolu s jestvujúcim hľadiskom tvoria jeden komplex využívaný najmä v letnom období na kultúrne predstavenia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 1 39 513,00 0% EUR 20. Jún 2014 49334

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2014 30. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354152/content/310769/download","filename":"Dokument o o dodaní a prevzatí plnenia zmluvy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354167/content/310778/download","filename":"Citylight-ponuka.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Jún 2014 20. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354176/content/310782/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354179/content/310855/download","filename":"Inform. o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 26. Máj 2014 26. Máj 2014 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 26. Máj 2014 26. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354161/content/310773/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia postupu.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Máj 2014 26. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354143/content/310765/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Máj 2014 26. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354164/content/310776/download","filename":"zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zmluva Zmluva 23. Jún 2014 23. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354149/content/310767/download","filename":"zmluva.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354170/content/310780/download","filename":"Zápisnica z otvorenia ponúk- časť kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354173/content/310781/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenie.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 30. Júl 2014 30. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/354155/content/310770/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. Jún 2014 20. Jún 2014 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×