Obstarávanie

Stavebné úpravy výplní otvorov na učebniach – SOŠ obchodu a služieb Martin


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
188 619,00
Konečná suma(Bez DPH):
138 602,50
Zaplatené:
73.48%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214220-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je odstránenie existujúcich výplní vonkajších stavebných otvorov a ich výmena za nové výplňové konštrukcie (okná a dvere). Súčasťou projektu je aj domurovanie, vypravenie ostení a výmena vonkajších a vnútorných parapetov. Pôvodné okenné otvory sú drevené dvojité okná s jednoduchým presklením. Nové okenné otvory sú navrhované ako plastové, izolačné dvojsklo U=1,1. Podrobnejšie vymedzenie predmetu obstarávania je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. 3 166 323,00 20% EUR 9. Október 2015 50335

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523415/content/185698/download","filename":"INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ- KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov elektronické ponuky uchádzačov 12. Október 2015 12. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523424/content/185927/download","filename":"predbezne_poradie_ponuk_casti_kriteria_3774399920.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523424/content/185928/download","filename":"vyhodnotenie_ponuk_3774399920.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. September 2015 16. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523418/content/185835/download","filename":"Informácia o výsledku Vo § 44 ods. 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Október 2015 12. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523433/content/186086/download","filename":"správa podľa § 21.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186833/download","filename":"SP_Stavebné úpravy výplní otvorov na učebniach – SOŠ obchodu a služieb Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186834/download","filename":"Príloha č. 4 SP - Návrh ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186835/download","filename":"BLOK A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186836/download","filename":"BLOK B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186837/download","filename":"BLOK C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186838/download","filename":"fotodokumentácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186839/download","filename":"SOŠ obchodu a služieb,Martin-BLOK A-JUH-čelný-ZADANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186840/download","filename":"SOŠ obchodu a služieb,Martin-BLOK A-SEVER-zadný-Schod.steny-.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186841/download","filename":"SOŠ obchodu a služieb,Martin-BLOK A-SEVER-zadný-ZADANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186842/download","filename":"SOŠ obchodu a služieb,Martin-BLOK A-VYCHOD-bočný-ZADANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186843/download","filename":"SOŠ obchodu a služieb,Martin-BLOK A-ZAPAD-bočný-ZADANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186844/download","filename":"SOŠ obchodu a služieb,Martin-BLOK B-JUH-čelný-ZADANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186845/download","filename":"SOŠ obchodu a služieb,Martin-BLOK B-SEVER-zadný-Schod.steny-.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186846/download","filename":"SOŠ obchodu a služieb,Martin-BLOK B-SEVER-zadný-ZADANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186847/download","filename":"SOŠ obchodu a služieb,Martin-BLOK B-VYCHOD-bočný-ZADANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186848/download","filename":"SOŠ obchodu a služieb,Martin-BLOK B-ZAPAD-bočný-ZADANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186849/download","filename":"SOŠ obchodu a služieb,Martin-BLOK C-JUH-čelný-ZADANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186850/download","filename":"SOŠ obchodu a služieb,Martin-BLOK C-SEVER-zadný-ZADANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186851/download","filename":"SOŠ obchodu a služieb,Martin-BLOK C-VYCHOD-bočný-ZADANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186852/download","filename":"SOŠ obchodu a služieb,Martin-BLOK C-ZAPAD-bočný-ZADANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186853/download","filename":"SOŠ obchodu a služieb,Martin-BLOK C-ZAPAD-Únik.cesta-ZADANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186854/download","filename":"SOŠ obchodu a služieb,Martin-VSTUP-ZADANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523406/content/186855/download","filename":"VSTUP+VRATNICA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Október 2015 12. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523427/content/185981/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk_kriteria_3774399920.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523412/content/185600/download","filename":"INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.pdf"}]
Zmluva Zmluva 12. Október 2015 12. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523409/content/186969/download","filename":"ZoD - Panorama Slovakia, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523409/content/186970/download","filename":"rozpočet 1_časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523409/content/186971/download","filename":"rozpočet 2_časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523409/content/186972/download","filename":"rozpočet 2_časť.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. Október 2015 12. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523430/content/186040/download","filename":"Zápisnica_z_vyhodnotenia_PU a ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Október 2015 12. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523421/content/185724/download","filename":"uchadzaci_zakazky_3774399920.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/523421/content/185725/download","filename":"vyhodnotenie_splnenia_podmienok_ucasti_3774399920.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×