Obstarávanie

Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
395 547,00
Konečná suma(Bez DPH):
395 547,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71351910-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy odborného geologického dohľadu pri sanácii environmentálnej záťaže Bratislava Vrakuňa Vrakunská cesta skládka CHZJD- SK/EZ/B2/136. Cieľom odborného geologického dohľadu je zabezpečenie kontroly vykonávania geologických prác v rámci sanácie environmentálnej záťaže Bratislava Vrakuňa Vrakunská cesta skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136.Odborný geologický dohľad bude vykonaný v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach(geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a podľa Smernice MŽP SR č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme (GIS). Kontrola prác bude zameraná najmä na sledovanie efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu, etapové vyhodnocovanie vývoja prác a zabezpečenie spätnej väzby pre včasné zisťovanie problémov a prípravu návrhov opravných opatrení.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 395 547,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 237749

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012607/content/890969/download","filename":"MŽP_OGD Vrakuňa_13a_Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012607/content/890970/download","filename":"MŽP_OGD Vrakuňa_18a_Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012787/content/891292/download","filename":"MŽP_OGD Vrakuňa_23_Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Február 2018 6. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940920/content/752424/download","filename":"MŽP_OGD_Vrakuňa_Sutazne_podklady_Zv 1,2_Pokyny_zmluva_20180131_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940920/content/752425/download","filename":"MŽP_OGD_Vrakuňa_Sutazne_podklady_Zv 3_Opis_20180131.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940920/content/752426/download","filename":"OGD Vrakuna_rozpocet_priloha 2_zmluvy_20180131.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_GEOtest 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012834/content/891345/download","filename":"Ponuka_Ostatné_GEOtest.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012834/content/891346/download","filename":"Ponuka_Kritériá_GEOtest.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_DEKONTA 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012832/content/891342/download","filename":"Ponuka_Ostatné_DEKONTA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012832/content/891343/download","filename":"Ponuka_Kriteriá_DEKONTA.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Marec 2018 12. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953312/content/726591/download","filename":"MŽP_OGD Vrakuňa_12_Informácia podľa § 52_Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_AQUATEST 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012836/content/891349/download","filename":"Ponuka_Ostatné_AQUATEST.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo - Zmluva o geologických prácach 5. December 2018 5. December 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010043/content/838005/download","filename":"MŽP_OGD Vrakuňa_22_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012783/content/891289/download","filename":"MŽP_OGD Vrakuňa_15_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012783/content/891290/download","filename":"MŽP_OGD Vrakuňa_20_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Kritériá.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. Jún 2018 29. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001371/content/703076/download","filename":"MŽP_OGD Vrakuňa_17_Informácia podľa § 52_Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012780/content/891287/download","filename":"MŽP_OGD Vrakuňa_13a_Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×