Obstarávanie

Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemlínskeho múzea v Michalovciach


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Košický samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 477 637,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 400 125,00
Zaplatené:
94.75%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obnova objektu NKP Hlavného kaštieľa v Michalovciach. Zrekonštruuje sa centrálna budova múzea a pravé krídlo. Objekt múzea je 3-krídlová stavba pozostávajúca z hlavnej budovy, pravého a ľavého krídla. Hlavná budova má 2 nadzemné podlažia, suterén a povalu. Krídla sú jednopodlažné s povalou. Dnešná podoba objektu je výsledkom niekoľkých stavebných etáp, realizovaných od 17. storočia prebudovávaním staršieho stredovekého hradu. Objekt múzea je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave, hlavne pokiaľ ide o vnútorné rozvody plynu, vody, elektriny a vykurovanie. Priestory múzea nie sú využívané vhodným spôsobom. Rekonštrukcia Zemplínskeho múzea v Michalovciach obsahuje búracie práce, výmenu okenných výplní a rámov, repasovanie alebo výmenu dverí, úpravu podláh, rekonštrukciu zdravotechniky - rozvodov vody a kanalizácie a rozvodov plynu a elektriny, rekonštrukciu kúrenia, zabezpečenie odvlhčenia priestorov, rekonštrukciu podkrovia pravého krídla, prepojenie podkrovia pravého krídla s 1. nadzemným podlažím novým jednoramenným schodišťom. Technické riešenie bolo zvolené tak aby pri rešpektovaní účelu stavby prispelo k vyššiemu komfortu návštevníkov pri prehliadkach jednotlivých expozícií. ako aj vyššej ochrane vystavených zbierkových predmetov. Rekonštrukcia pozostáva z 5 stavebných objektov: SO 01 - Rekonštrukcia hlavného kaštieľa a jeho pravého krídla, SO 02 - Prípojka plynu, SO 03 - Areálová a dažďová kanalizácie a vsakovanie dažď. vôd, SO 04 - Oplotenie, chodníky pre peších, označenie múzea a rekonštrukcia objektu pri vstupe, a SO 05 - Rekonštrukcia prípojky vody.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EURO-BUILDING, a.s. 9 1 400 125,00 0% EUR 17. Júl 2015 51794

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 30. December 2016 30. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755503/content/462200/download","filename":"ebx.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271919/content/121930/download","filename":"SP Múzeum Michalovcel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271919/content/121932/download","filename":"5.1 Stavebné povolenie_Zemplínske múzeum.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271919/content/121934/download","filename":"5.2 Stavebné povolenie_predĺženie_Zemplínske múzeum.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271919/content/121936/download","filename":"6. Rozhodnutie KPÚ_Zemplínske múzeum.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271919/content/121938/download","filename":"2. Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271919/content/121939/download","filename":"1_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271919/content/121940/download","filename":"61_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov 8. Január 2015 8. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271967/content/121831/download","filename":"Odpoveď vysvetlenie SP Zemplínkske múzeum Michalovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271967/content/121832/download","filename":"VV - doplené položky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271967/content/121833/download","filename":"Tab kamennych prvkov K.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271961/content/121780/download","filename":"41_pdfsam_181_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271961/content/121781/download","filename":"241_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PKB Invest, s.r.o. 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271943/content/121784/download","filename":"PKB.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DAG SLOVAKIA, a.s. 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271928/content/121762/download","filename":"DAG.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OHL ŽS SK, a.s. 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271940/content/121771/download","filename":"OHL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Združenie SMS KAPA Zemplínske múzeum 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271946/content/121799/download","filename":"SMS KAPA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271976/content/121903/download","filename":"VO 12 Zápisnica z otvárania - ostatné Zempl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271976/content/121904/download","filename":"Zaznam z otvarania kritériá Zempl. muzeum.pdf"}]
Ponuky uchádzačov I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271937/content/121752/download","filename":"I.K.M..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 27. Júl 2015 27. Júl 2015 []
Ponuky uchádzačov EURO-BUILDING, a.s. 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271934/content/121741/download","filename":"EURO-BUILDING.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271964/content/121810/download","filename":"301_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271964/content/121811/download","filename":"361_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271964/content/121812/download","filename":"421_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271952/content/121761/download","filename":"121_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271958/content/121807/download","filename":"1_pdfsam_181_pdfsam_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271955/content/121778/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271973/content/121886/download","filename":"Zapisnica splnenie podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271973/content/121887/download","filename":"VO 09a Splnenie podmienok účasti Zempl. muzeum.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271973/content/121888/download","filename":"VO 09a Splnenie podmienok účasti Zempl. muzeum 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271973/content/121889/download","filename":"Zapisnica splnenie podmienok účasti po doplnení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271973/content/121890/download","filename":"VO 09a Splnenie podmienok účasti Zempl. muzeum 02 po doplnení.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271970/content/121852/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Združenie SOAR - VÁHOSTAV-SK - Zemplínske múzeum Michalovce 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271949/content/121742/download","filename":"SOAR.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271922/content/121719/download","filename":"Zápisnica z vyhodnoetnia ponúk ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271922/content/121720/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DÚHA, a.s. 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271931/content/121724/download","filename":"Dúha.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×