Obstarávanie

Znalecké posudky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Od 170 700,00 do 206 999,00
Konečná suma(Bez DPH):
197 700,00
Zaplatené:
Nie je možné vypočítať presný pomer
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71319000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
16

Opis obstarávania

Vyhotovenie znaleckých posudkov v predpokladanom počte 572 kusov na obdobie rokov 2015- 2016, na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica. predmet zákazky je rozdelený na 24 častí na jednotlivé Odštepné závody Zmluva bola uzatvorená za každú časť zvlášť s každým uchádzačom.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ing. Faško Cyril 18 45 500,00 0% EUR 19. Január 2015 54575
Ing. Robert Gombár 18 35 500,00 0% EUR 19. Január 2015 54576
Ing. Jozef Oravkin 18 24 500,00 0% EUR 19. Január 2015 54577
Ing. Miloš Encinger 18 10 000,00 0% EUR 19. Január 2015 54578
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 18 33 500,00 0% EUR 19. Január 2015 54579
Ing. Jozef Ďuriš 18 1 500,00 0% EUR 19. Január 2015 54580
Ing. Priška Pavlíková 18 3 000,00 0% EUR 19. Január 2015 54581
Ing. Marta Odokienková 18 4 500,00 0% EUR 19. Január 2015 54582
Ing. Ján Víťazka 18 4 000,00 0% EUR 19. Január 2015 54583
Ing. Pavol Jurkovič 18 3 000,00 0% EUR 19. Január 2015 54584
Ing. Jozef Žuffa 18 4 000,00 0% EUR 19. Január 2015 54585
Ing. Peter Makóni 18 6 500,00 0% EUR 19. Január 2015 54586
Ing. Ladislav Nagydai 18 7 500,00 0% EUR 19. Január 2015 54587
Ing. Ján Zachar 18 6 000,00 0% EUR 19. Január 2015 54588
Ing. Ladislav Nagy 18 4 500,00 0% EUR 19. Január 2015 54589
Ing. Dušan Kvaska 18 4 200,00 0% EUR 19. Január 2015 54590

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. Január 2015 21. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299460/content/133273/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Ostatné.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Január 2015 21. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299454/content/133194/download","filename":"Správa o zákazke znalci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299454/content/133195/download","filename":"Výsledkové tabuľky z hodnotenia k zápisnici č. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Ladislav Nagy 22. Január 2015 22. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299472/content/305908/download","filename":"Ponuka NAGY.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Dušan Kvaska 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299391/content/133199/download","filename":"Pouka Kvaska.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []
Ponuky uchádzačov Ústav stavebnej ekonomiky 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299400/content/133296/download","filename":"Ponuka USE.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. November 2014 21. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299421/content/133038/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk znalecké posudky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []
Ponuky uchádzačov Ing. Blažej Nagydai 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299367/content/305859/download","filename":"Ponuka Nagyidai.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 21. Január 2015 21. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299466/content/305903/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299466/content/305904/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299466/content/305905/download","filename":"Zápisnica č2 z vyhodnotenia ponúk .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299466/content/305906/download","filename":"Výsledkové tabuľky z hodnotenia k zápisnici č. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Priška Pavlíková 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299385/content/305882/download","filename":"Ponuka Pavlíková.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []
Ponuky uchádzačov Ing. Ján Zachar 22. Január 2015 22. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299358/content/305838/download","filename":"Ponuka Zachar.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Pavol Jurkovič 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299394/content/133244/download","filename":"Ponuka Jurkovič.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299394/content/133246/download","filename":"Ponuka Jurkovič.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia za rok 2016 a po skončení zmluvy 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790087/content/646115/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia znalci.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Ján Víťazka 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299373/content/305866/download","filename":"Ponuka Víťazka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. Január 2015 21. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299463/content/133297/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Peter Makóni 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299397/content/133268/download","filename":"Ponuka Makoni.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Íng. Robert Gombár 22. Január 2015 22. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299364/content/305858/download","filename":"Ponuka Gombár.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Jozef Oravkin 22. Január 2015 22. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299361/content/305839/download","filename":"Ponuka Oravkin.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299457/content/133238/download","filename":"Ďuriš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299457/content/133239/download","filename":"Encinger.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299457/content/133240/download","filename":"Faško.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299457/content/133241/download","filename":"Gombár.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299457/content/133242/download","filename":"Jurkovič.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299457/content/133243/download","filename":"Kvaska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299457/content/133245/download","filename":"Makóni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299457/content/133247/download","filename":"Nagy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299457/content/133248/download","filename":"Odokienková.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299457/content/133249/download","filename":"Oravkin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299457/content/133250/download","filename":"Pavlíková.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299457/content/133251/download","filename":"Víťazka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299457/content/133252/download","filename":"Zachar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299457/content/133253/download","filename":"Žuffa.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []
Ponuky uchádzačov Ing. Marta Odokienková 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299370/content/305862/download","filename":"Ponuka Odokienková.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava predpokladanej hodnoty 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299388/content/133078/download","filename":"Oprava predpokladanej hodnoty Vestník[1].pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Jozef Ďuriš 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299382/content/305881/download","filename":"Ponuka Ďuriš.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299355/content/305837/download","filename":"Súťažné podklady znalecké posudky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []
Ponuky uchádzačov Ing. Cyril Faško 22. Január 2015 22. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299469/content/305907/download","filename":"Ponuka Faško.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []
Ponuky uchádzačov Ing. Jozef Žuffa 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299379/content/305878/download","filename":"Ponuka Žuffa.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []
Ponuky uchádzačov Ing. Miloš Encinger 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/299376/content/305874/download","filename":"Ponuka Encinger.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×