Obstarávanie

PRANIE, CHEMICKÉ ČISTENIE A OPRAVA BIELIZNE PRE SOCIÁLNE ZARIADENIE


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
MEDIK - M, n. o.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
130 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
110 774,00
Zaplatené:
85.21%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98310000-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Poskytnutie služby v oblastiach pranie, chemické čistenie, dezinfekcia, oprava bielizne

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ELASTIK - M, s.r.o. 1 110 774,00 Neuvedené EUR 12. September 2016 54731

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti časť OSTATNÉ 9. Október 2016 9. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722053/content/799007/download","filename":"zaznam_cast _OSTATNE.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytnutí služby č. MM 1/2016 9. Október 2016 9. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722037/content/799005/download","filename":"ZmluvaELASTIKpranie-na_zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznamovacia povinnosť podľa § 166- výsledok 30. August 2016 30. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707646/content/462197/download","filename":"oznamenie_§166_ods-1_pism-c_vysledok.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. August 2016 16. August 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady-pokračovanie 4. August 2016 4. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699414/content/417505/download","filename":"E-podmienky_ucasti_1-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699414/content/417506/download","filename":"F-kriteria_na vyhodnotenie_ponuk_e-aukciou_1-2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa §166 po vyhodnotení časti OSTATNÉ 18. August 2016 18. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705121/content/798910/download","filename":"oznamenie_§166_ods-1_pism-b_po_ostatne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 9. Október 2016 9. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722059/content/799010/download","filename":"CEPELA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. August 2016 4. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699401/content/417415/download","filename":"A-uvodna_cast_a_pokyny_1-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699401/content/417416/download","filename":"B-opis_predmetu_zakazky_pranie_1-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699401/content/417417/download","filename":"C-sposob_urcenia_ceny_1-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699401/content/417418/download","filename":"C-1_kalkulacny_list_1-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699401/content/417419/download","filename":"D_obchodne_podmienky_1-2016.pdf"}]
Správa o zákazke §24 9. Október 2016 9. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722039/content/799006/download","filename":"§24_sprava.pdf"}]
Zápisnica záverečné vyhodnotenie 9. Október 2016 9. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722057/content/799009/download","filename":"Vyhodnotenie_ponuk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritéria 9. Október 2016 9. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722055/content/799008/download","filename":"zaznam_cast_KRITERIA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. August 2016 27. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707616/content/462110/download","filename":"Informacia_o_vysledku_PLZ_MM1-2016.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. August 2016 24. August 2016 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×