Obstarávanie

Dostavba vinárskej prevádzky – Šintavan, s.r.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šintavan s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 062 018,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 057 856,00
Zaplatené:
99.6%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetnom zákazky je Dostavby vinárskej prevádzky Šintavan, s.r.o..

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KUL Slovakia s. r. o. 1 1 057 856,00 Neuvedené EUR 12. August 2016 54739

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644361/content/771623/download","filename":"Projektova´ dokumenta´cia - Sˇintavan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644361/content/771624/download","filename":"SuPo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644361/content/771625/download","filename":"VV.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711782/content/490770/download","filename":"1. ZoD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní častí ponúk označených ako "Ostatné" 4. Máj 2016 4. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/657806/content/470246/download","filename":"Informa´cia - Otva´ranie cˇasti´ ponu´k Ostatne´.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Júl 2016 26. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/695281/content/395560/download","filename":"Informa´cia o vy´sledku vyhodnotenia ponu´k.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678650/content/454958/download","filename":"§ 41 ods. 1 - K.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×