Obstarávanie

Modernizácia objektov pre spracovanie mlieka


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Bryndziareň, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 075 163,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 073 158,00
Zaplatené:
99.81%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je modernizácia objektov pre spracovanie mlieka. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KUL Slovakia s. r. o. 1 1 073 158,00 Neuvedené EUR 23. August 2016 54940

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. August 2016 5. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699864/content/419213/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 23. August 2016 23. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706321/content/455923/download","filename":"ZML.-1cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706321/content/455924/download","filename":"ZML.-2cast-na zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní častí ponúk označených ako "Ostatné" 4. Máj 2016 4. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/657752/content/470114/download","filename":"Informa´cia - Otva´ranie cˇasti´ ponu´k Ostatne´.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393938/download","filename":"SuPo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393939/download","filename":"VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393940/download","filename":"01a situ†cia A4 u¨b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393941/download","filename":"01b situacia 630x297 farba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393942/download","filename":"02 pdˇdorys pr°zemia zamer. 840x297 u¨b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393943/download","filename":"03 pdˇdorys pr°zemia buracie. 840x297 farba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393944/download","filename":"04 pdˇdorys pr°zemia nove 840x297 farba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393945/download","filename":"05 pdˇdorys podkrovia 1260x297 u¨b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393946/download","filename":"06 konA´truk. podlahy 630x297 farba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393947/download","filename":"07 pdˇdorys krovu 1260x297 u¨b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393948/download","filename":"08 pdˇdorys strechy 630x297 u¨b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393949/download","filename":"09 rezy A-A, B-B 840x297 farba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393950/download","filename":"10 rezy C-C, D-D, E-E 1050x297 u¨b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393951/download","filename":"11 schodisko 630x297 u¨b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393952/download","filename":"12 pohE˙ady 840x297 farba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393953/download","filename":"13 pohlady jestv. A3 u¨b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393954/download","filename":"14 rezy jestv. 840x297 farba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644576/content/393956/download","filename":"15 podorys krov jestv. 630x297 u¨b.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. Jún 2016 9. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675441/content/433590/download","filename":"§ 41 ods. 1 - K.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×