Obstarávanie

Nábytok do kancelárií a do učební pre UK


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
126 526,00
Konečná suma(Bez DPH):
126 526,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39100000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Nábytok do kancelárií, do zasadacích miestností a do učební pre Univerzitu Komenského v Bratislave, vrátane služieb súvisiacich s dodávkou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DREVONA GROUP s. r. o. 3 126 526,00 0% EUR 10. Júl 2015 59026

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia v zmysle § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 6. Júl 2017 6. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/843298/content/677670/download","filename":"drevona 1.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647539/content/425186/download","filename":"SFAFPR216032915030.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647543/content/425201/download","filename":"SFAFPR216032915040.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34143/content/16274/download","filename":"99x.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Informácia v zmysle § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 7. Február 2017 7. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/776977/content/570209/download","filename":"DREVONA.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34170/content/16272/download","filename":"79x.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647546/content/425206/download","filename":"SFAFPR216032915041.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Október 2015 30. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34119/content/15804/download","filename":"91x.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632323/content/529299/download","filename":"zač. 1229,1230,1231.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34176/content/16414/download","filename":"81x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34176/content/16415/download","filename":"82x.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/654119/content/455437/download","filename":"Drevona-DL - 2.PDF"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34128/content/16312/download","filename":"94.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34173/content/16329/download","filename":"80.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Október 2015 9. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34113/content/16345/download","filename":"87.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34155/content/16697/download","filename":"DL-UKPRIF-2015-1214.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34155/content/16698/download","filename":"DL-UKPRIF-2015-1215.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34155/content/16699/download","filename":"DL-UKPRIF-2015-1216.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34155/content/16700/download","filename":"DL-UKPRIF-2015-1217.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34155/content/16701/download","filename":"DL-UKPRIF-2015-1218.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34155/content/16702/download","filename":"DL-UKPRIF-2015-1219.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34155/content/16703/download","filename":"DL-UKPRIF-2015-1220.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34155/content/16704/download","filename":"DL-UKPRIF-2015-1221.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34155/content/16705/download","filename":"DL-UKPRIF-2015-1222.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34155/content/16706/download","filename":"DL-UKPRIF-2015-1223.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34155/content/16707/download","filename":"DL-UKPRIF-2015-1224.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34155/content/16708/download","filename":"DL-UKPRIF-2015-1225.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. November 2015 23. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34131/content/16403/download","filename":"95x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34131/content/16404/download","filename":"96x.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647609/content/425465/download","filename":"SFAFPR216040615400.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. November 2015 24. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34137/content/15996/download","filename":"97.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34107/content/16130/download","filename":"84.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vybavenie žiadosti o nápravu 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34158/content/16769/download","filename":"vybavenie ziadosti o napravu.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. November 2015 24. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34140/content/16214/download","filename":"98.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Október 2015 5. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34110/content/16290/download","filename":"85x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34110/content/16291/download","filename":"86x.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34152/content/15983/download","filename":"102.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. December 2015 4. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34149/content/15802/download","filename":"101x.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34146/content/16332/download","filename":"100.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia v zmysle § 49a ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627609/content/462331/download","filename":"DREVONA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Apríl 2015 10. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34167/content/16102/download","filename":"Priloha c 4 oprava 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34101/content/15734/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34134/content/15826/download","filename":"nabytok SP oprava 16-3-2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34125/content/16246/download","filename":"93x.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. November 2015 2. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34122/content/16026/download","filename":"92.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2015 13. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34116/content/15708/download","filename":"90.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 8. Apríl 2015 8. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34164/content/15882/download","filename":"Odpovede.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34164/content/15883/download","filename":"Priloha c 4 oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34164/content/15884/download","filename":"Priloha c 1 - doplnene 8_4_2015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 23. Marec 2015 23. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34161/content/16811/download","filename":"Priloha c 1 - doplnene.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34104/content/15978/download","filename":"83x.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×