Obstarávanie

Výkon technicko-bezpečnostného dohľadu a geodetické merania na vodných stavbách – elektrárňach


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
999 920,00
Konečná suma(Bez DPH):
999 920,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71000000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

výkon odborného TBD nad vodnými elektrárňami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kategorizovaných vodných stavieb : Čierny Váh, Liptovská Mara, Bešeňová, Orava, Tvrdošín, Krpeľany, Sučany, Lipovec, Hričov, Mikšová, Považská Bystrica, Nosice, Ladce, Ilava, Dubnica, Trenčín, Kostolná, Nové Mesto, Horná Streda, Madunice, Kráľová, Veľké Kozmálovce, Dobšiná I, Dobšiná II, Dobšiná III, Ružín I, Ružín II, Domaša, Rakovec, Švedlár, Krompachy, odkaliská SE ENO Zemianske Kostoľany (Dočasné, Definitívne Chalmová a Pôvodné) a Odkalisko Čifáre a Odkalisko EVO Vojany v kalendárnych rokoch 2015, 2016, 2017 v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 458/2005 a platných Programov dohľadu v nasledovnom rozsahu: priebežné spracovanie výsledkov a pravidelných meraní a pozorovaní vykonávaných vlastníkom VS, pravidelné posudzovanie výsledkov meraní vykonávaných vlastníkom VS, návrh opatrení a kontrola hlásení, účasť na prehliadkach a komisiách za účasti orgánu štátnej vodnej správy, vypracovanie podkladov a vyjadrení, vykonanie kontrolných meraní a obhliadky VE (1x v roku) s vydaním záznamov z týchto meraní, vypracovanie a dodanie dokumentov v zmysle požiadaviek vyhlášky č.458/2005 Z.z. (Etapovej správy/Súhrnnej etapovej správy) v zákonom predpísaných intervaloch špeciálne geodetické merania (veľmi presná nivelácia, polohové merania, trigonometrické merania) a vyhodnotenia, zhodnotenie výsledkov geodetických meraní do správ pre hydroenergetické časti vodných stavieb podľa predchádzajúceho bodu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Neuvedený celkový počet ponúk 999 920,00 0% EUR 24. Február 2015 71172

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Marec 2015 19. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518419/content/849587/download","filename":"Oznamenie o vyhodnoteni ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518419/content/849588/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia návrhu zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518419/content/849589/download","filename":"Správa o zmluve.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518419/content/849590/download","filename":"Zmluva bola zverejnená Verejným obstarávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518419/content/849591/download","filename":"5923 - VBS.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×