Obstarávanie

Kamenivo pre OZ Beňuš a OZ Slovenská Ľupča


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
32 166,00
Konečná suma(Bez DPH):
32 165,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
14210000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Dodanie kameniva rôznej frakcie bez dopravy resp. s dopravou podľa požiadaviek

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
JASPI s.r.o. 2 24 093,00 Neuvedené EUR 15. Máj 2015 74227
ROLTA, s.r.o. 2 8 072,00 Neuvedené EUR 14. Máj 2015 74228

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ROLTA, s.r.o. 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300352/content/307698/download","filename":"Obsah ponuky - KRITÉRIA.pdf"}]
Zmluva Zmluva 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300331/content/132902/download","filename":"RD JASPI s prílohami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300331/content/132903/download","filename":"RD ROLTA s prílohami.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300340/content/132912/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov RD HRON Slovenská Ľupča 17. Marec 2015 17. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300325/content/307640/download","filename":"Ponuka Kamenivo - LESY SR, š.p..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300334/content/307670/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 2015- 2016 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725875/content/424336/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia koniec zmluvy.pdf"}]
Zmluva Zmluva 17. Marec 2015 17. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300322/content/307622/download","filename":"RD KVEST s prílohami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300322/content/307623/download","filename":"RD RD Hron s prílohami.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Január 2015 8. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300316/content/132893/download","filename":"Súťažné podklady profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300337/content/307676/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti - OZ Slov. Ľupča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300337/content/307677/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti - OZ Beňuš.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KVEST s.r.o. 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300349/content/307689/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300343/content/307681/download","filename":"Sprava_o_zakazke_s_DZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov JASPI spol. s r.o. 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300319/content/307620/download","filename":"JASPI Verejná súťaž - KAMENIVO BEŇUŠ - Kritériá Copy.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300346/content/307685/download","filename":"Zápisnica z otvárania časť Ostatné - OZ Beňuš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300346/content/307686/download","filename":"Zápisnica z otvárania časť Ostatné - OZ Slov. Ľupča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300346/content/307687/download","filename":"Zápisnica z otvárania časť Kriteria - OZ Beňuš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300346/content/307688/download","filename":"Zápisnica z otvárania časť Kriteria - OZ Slovenska Lupca.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300328/content/307645/download","filename":"Kvest.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300328/content/307646/download","filename":"RD Hron.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×