Obstarávanie

Kamenivo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 576 536,00
Konečná suma(Bez DPH):
239 791 048,00
Zaplatené:
4300.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
14210000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
43

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Dodávka kameniva rôznej frakcie bez dopravy resp. s dopravou na miesto podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Obec Veľké Pole 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74777
VSK MINERAL s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74778
IS-LOM s.r.o., Maglovec 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74779
AMAS, s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74780
ROLTA, s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74781
Štefan Kurek 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74782
Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74783
Baňa Ružomberok, spol. s r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74784
AGROMELIO, s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74785
SDaM, s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74786
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74787
BaB plus s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74788
PK Doprastav, a.s. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74789
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74790
EKOPRIM, s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74791
AKE s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74792
SLOVSKAL, s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74793
AMETYS s.r.o. Košice 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74794
Kameňolom Sokolec s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74795
Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74796
KAMEŇOLOMY, s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74797
KAM-BET, spol. s r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74798
JASPI s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74799
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74800
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74801
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74802
Kvest s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74803
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74804
Ing. Otto Smik 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74805
Calmit, spol. s r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74806
ASOS, s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74807
LOM ONDAVA s. r. o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74808
ERPOS, spol. s r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74809
Miroslav Greško - BIELOSTAV 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74810
Kameňolomy a štrkopieskovne a.s. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74811
Roľnícke družstvo HRON 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74812
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74813
Juraj Kelecsényi - M§T 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74814
TOWER BC, a.s. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74815
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74816
ČESATO, s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74817
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74818
Tradestone Slovakia s.r.o. 43 5 576 536,00 Neuvedené EUR 18. August 2016 74819

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov 15 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711897/content/491208/download","filename":"15 EKOPRIM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 8 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711487/content/489240/download","filename":"8 Baňa Ružomberok.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kamenivo 19. Január 2017 19. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766217/content/509017/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 9 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711489/content/489334/download","filename":"9 Agromelio.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 32 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711944/content/491382/download","filename":"32 Lom Ondava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 28 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711936/content/491340/download","filename":"28 KSR Kameňolomy Zvolen.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Apríl 2016 7. Apríl 2016 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708398/content/472945/download","filename":"Sprava_o_zakazke_bez_DZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 7 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711484/content/489237/download","filename":"7 Štefan Kurek.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677368/content/797205/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 31 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711942/content/491375/download","filename":"31 ASOS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 14 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711895/content/491201/download","filename":"14 ALAS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 13 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711511/content/489413/download","filename":"13 PK Doprastav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 19 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711912/content/491254/download","filename":"Kameňolom SOKOLEC.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 16 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711903/content/491237/download","filename":"16 AKE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 11 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711503/content/489374/download","filename":"11 Roman Bartoš.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689836/content/509030/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 12 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711505/content/489377/download","filename":"12 BaB.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponuk 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689750/content/508862/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 6 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711467/content/489159/download","filename":"6 Zemplínska plavebná spoločnosť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 3 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711383/content/488910/download","filename":"3 IS-LOM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 36 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711958/content/491445/download","filename":"36 RD Hron.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 4 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711385/content/488917/download","filename":"4 AMAS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 23 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711922/content/491311/download","filename":"23 JASPI.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 40 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711986/content/491664/download","filename":"40 Poľana Jarabina.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 10 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711491/content/489338/download","filename":"10 SDaM.pdf"}]
Zmluva 1 2. September 2016 2. September 2016 []
Ponuky uchádzačov 1 13. September 2016 13. September 2016 []
Ponuky uchádzačov 5 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711387/content/488919/download","filename":"5 ROLTA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia 2017 17. Január 2018 17. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928842/content/710945/download","filename":"2017.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania časť Kritéria 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677373/content/797207/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677373/content/797208/download","filename":"Kamenivo - Príloha č. 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 2 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711375/content/488901/download","filename":"2 VSK Mineral.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 25 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711928/content/491328/download","filename":"25 Eurovia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 42 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711990/content/491683/download","filename":"42 SKLADKY A ODPADY.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 18 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711909/content/491250/download","filename":"18 Ametys.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 34 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711949/content/491396/download","filename":"34 Bielostav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 17 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711906/content/491241/download","filename":"17 SLOVSKAL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 43 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711992/content/491687/download","filename":"43 Tradestone.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 21. Apríl 2016 21. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/649704/content/433622/download","filename":"Vysvetlenie č.2 docx.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 26 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711931/content/491334/download","filename":"26 RPD Závada.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 35 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711951/content/491402/download","filename":"35 Kameňolomy a štrkopieskovne.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 20. Apríl 2016 20. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/649323/content/432512/download","filename":"Vysvetlenie č.1docx.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Jún 2016 3. Jún 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 3 28. Apríl 2016 28. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/654680/content/457471/download","filename":"Vysvetlenie č.3 docx.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Máj 2016 18. Máj 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 5 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665618/content/537819/download","filename":"Vysvetlenie č.5 docx.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 4 9. Máj 2016 9. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660021/content/481699/download","filename":"Vysvetlenie č.4 docx.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 33 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711946/content/491384/download","filename":"33 Erpos.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 29 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711938/content/491351/download","filename":"29 Ing. Otto Smik.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 20 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711915/content/491262/download","filename":"20 Koľajové a dopravné stavby.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 21 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711917/content/491296/download","filename":"21 KAM-BET.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 27 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711934/content/491338/download","filename":"27 Kvest.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 30 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711940/content/491354/download","filename":"30 Calmit.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 41 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711988/content/491668/download","filename":"41 Česato.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 22 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711920/content/491306/download","filename":"22 Kameňolomy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 24 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711926/content/491322/download","filename":"24 Dopravex.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 37 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711969/content/491640/download","filename":"37 Železiarne Podbrezova.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 38 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711978/content/491651/download","filename":"38 Juraj Kelecsenyi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 39 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711982/content/491657/download","filename":"39 Tower.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×