Obstarávanie

Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 680,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 680,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
18100000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov (ďalen len OOPP) pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len NDS) podľa jednotlivých druhov a predpokladaných množstiev uvedených v prílohe č. 1 súťažných podkladov s dovozom na miesto určenia, na jednotlivé adresy stredísk SSÚD a SSÚR Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ARTRA s.r.o. 1 3 680,00 0% EUR 31. December 2014 77096

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Apríl 2014 15. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583789/content/282445/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 036_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2014 14. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583580/content/281996/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 059_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583822/content/282402/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 035_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Apríl 2014 11. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583688/content/282113/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 041_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Máj 2014 12. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583577/content/281961/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 058_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. September 2014 3. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583619/content/282040/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 084_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583619/content/282041/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 085_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Jún 2014 23. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583598/content/282268/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 075_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. August 2014 26. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583610/content/282133/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 083_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583649/content/282186/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 105.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583637/content/282092/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 098_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583804/content/282358/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 098.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583676/content/282175/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 003.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583837/content/282594/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 090.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583484/content/281887/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 149.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583846/content/282531/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 100.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583700/content/282306/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 012.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Január 2015 23. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583667/content/282321/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 001.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583463/content/281727/download","filename":"preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 115.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Marec 2014 13. Marec 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Marec 2014 27. Marec 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Apríl 2014 15. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583756/content/282299/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 034_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583526/content/281909/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 165.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Marec 2014 13. Marec 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Apríl 2014 15. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583722/content/282179/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 033_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Máj 2014 2. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583523/content/282056/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 054_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Jún 2014 18. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583589/content/282115/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 3005 ZF_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Jún 2014 18. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583595/content/282208/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 067_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0263 za rok 2013 28. Marec 2014 28. Marec 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Máj 2014 21. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583583/content/281995/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 060_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583457/content/281842/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c 14 ZF 30 044_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583490/content/281859/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 045_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583424/content/281735/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 046_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Máj 2014 6. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583556/content/282030/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 056_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583586/content/282062/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 066_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583601/content/282005/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 072_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583604/content/282049/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 c. 14 ZF 30 074_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Júl 2014 11. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583607/content/282088/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 076 _podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. September 2014 2. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583616/content/282011/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 088_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. September 2014 22. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583628/content/282163/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 091_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. August 2014 28. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583613/content/282173/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 087_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583691/content/282159/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Marec 2015 30. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583709/content/282238/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263_ č. 15 ZF 30 040.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2014 10. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583625/content/282120/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 090_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583728/content/282150/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 060.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Január 2015 29. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583670/content/282094/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 7581 ZF.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583640/content/282069/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 5931 ZF_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583643/content/282110/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 106.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583634/content/282051/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 089_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583631/content/282207/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 095_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. November 2014 25. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583652/content/282236/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 114.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583646/content/282148/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 101.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2014 27. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583658/content/282141/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 103.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583750/content/282422/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 070.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583786/content/282382/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 080.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583840/content/282394/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 092.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. December 2014 2. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583661/content/282190/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 117.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583547/content/281925/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 181.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583777/content/282267/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 099.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583481/content/281840/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 146.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583466/content/281825/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 128.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583496/content/281872/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 152.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0263-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637856/content/729852/download","filename":"ZM_2012_0263_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583810/content/282475/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 034.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583493/content/281847/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 162.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Október 2015 30. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583505/content/281967/download","filename":"Preberací potokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 173.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583529/content/281892/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 142.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583439/content/281839/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 107.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583535/content/281964/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 154.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583478/content/282035/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 143.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. December 2014 23. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583664/content/282247/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 14 ZF 30 125.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Február 2015 20. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583673/content/282134/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 006.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583682/content/282265/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 005.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583682/content/282266/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 013.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583679/content/282217/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583679/content/282218/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583679/content/282219/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Február 2015 25. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583685/content/282310/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 002.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583685/content/282311/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 007.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583685/content/282312/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583685/content/282313/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 915 ZF 30 04.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Marec 2015 2. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583694/content/282202/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583697/content/282251/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 021.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Marec 2015 30. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583706/content/282182/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263_ č. 15 ZF 30 039.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583715/content/282396/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 050.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Apríl 2015 8. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583712/content/282294/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 028.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583712/content/282295/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 041.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0263 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583703/content/282138/download","filename":"ZM_2012_0263_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583725/content/282230/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 058.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. August 2015 26. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583442/content/281865/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 111.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583499/content/281900/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 130.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Október 2015 15. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583487/content/281941/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 159.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583511/content/281912/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 162.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583472/content/281922/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 131.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583448/content/281704/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 112.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583731/content/282195/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. Re dod.-025.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583532/content/281929/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 153.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583514/content/281946/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 170.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583520/content/282018/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 164.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583734/content/282216/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 051.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. September 2015 16. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583475/content/281974/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 138.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583744/content/282320/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 065.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583737/content/282220/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 064.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583759/content/282356/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 078.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583753/content/282245/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 073.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583762/content/282259/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 071.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Jún 2015 22. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583768/content/282383/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 076.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583828/content/282408/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 103.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583765/content/282309/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 057.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583771/content/282446/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 086.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583747/content/282365/download","filename":"Preberací protokol k_ZM_2012_0263_15 ZF 30 066.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583783/content/282338/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 089.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583541/content/282033/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 161.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583538/content/281998/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 141.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583774/content/282524/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 095.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583780/content/282285/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 088.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583517/content/281986/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 175.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583454/content/281824/download","filename":"preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 126.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583792/content/282523/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 081.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583798/content/282284/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 062.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583795/content/282561/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 055.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583553/content/281991/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 184.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583544/content/281889/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 169.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583801/content/282323/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 096.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583819/content/282349/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 097.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583807/content/282410/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 046.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583825/content/282342/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 102.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583813/content/282324/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 048.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583816/content/282315/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 033.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583831/content/282511/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 101.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583430/content/281687/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 059.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583550/content/281957/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 180.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583834/content/282563/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 091.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2012/0263 č. 15 ZF 30 129 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634867/content/729829/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 129.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583562/content/281894/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 193.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. August 2015 4. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583843/content/282460/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 106.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583849/content/282565/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 077.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583852/content/282589/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 074.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583451/content/281733/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 117.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583427/content/281828/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. Vý_068.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. August 2015 7. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583436/content/281815/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 079.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583445/content/281688/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 113.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583508/content/281878/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 167.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583460/content/281866/download","filename":"preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 123.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583502/content/281936/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 140.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583433/content/281707/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 042.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583469/content/281871/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 127.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2012/0263 č. 15 ZF 30 148 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634868/content/729833/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 148.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583559/content/282070/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 195.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583565/content/281928/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 197.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583574/content/282083/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 192.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583568/content/281972/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 172.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2012/0263 č. 15 ZF 30 139 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634866/content/729826/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 139.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/583571/content/282020/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2012_0263 č. 15 ZF 30 178.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×