Obstarávanie

Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v Nitrianskom samosprávnom kraji


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
304 815 109,00
Konečná suma(Bez DPH):
304 815 109,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60112000-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 70 % Celková nákladová cena za predmet zákazky spolu
  • 30 % Úroveň technického riešenia

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazka na poskytnutie služby. Predmetom verejného obstarávania je uzavretie Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy osôb v Nitrianskom samosprávnom kraji (ďalej aj "Zmluva" v príslušnom gramatickom tvare), ktorej predmetom je a)záväzok dopravcu poskytovať služby vo verejnom záujme bližšie špecifikované v tejto Zmluve od 01. januára 2016 do 31. decembra 2025 a b)záväzok objednávateľa poskytovať dopravcovi úhradu za tieto záväzky vo verejnom záujme a to za podmienok stanovených v tejto Zmluve. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 1 304 815 109,00 0% EUR 12. Február 2016 77189

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 6. Júl 2015 6. Júl 2015 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623317/content/402966/download","filename":"Info § 44 ods. 2 a § 46 ods. 2 zákona o VO.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 6. Júl 2015 6. Júl 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623304/content/402902/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623304/content/402903/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - KRITÉRIÁ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623315/content/402960/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623308/content/402935/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk_OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623308/content/402936/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623308/content/402937/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - KRITÉRIÁ po EA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Júl 2015 6. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269896/content/120854/download","filename":"NSK_Sutazne podklady_final_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie OSTATNÉ 9. August 2015 9. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269905/content/300876/download","filename":"Ostatné_profil_§41.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 + Oznámenie 9. August 2015 9. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269902/content/121091/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov_č. 1.docx.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie_Kritériá 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269908/content/120738/download","filename":"Otváranie_Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623306/content/402908/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk_OSTATNÉ.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623319/content/402971/download","filename":"ZMLUVA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 21. Júl 2015 21. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269899/content/120977/download","filename":"Stanovisko_oznámenie_SP_FINAL.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. Január 2016 20. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/269911/content/120856/download","filename":"Info § 44 ods. 2 a § 46 ods. 2 zákona o VO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina dodávateľov 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623309/content/402940/download","filename":"Protokol_EA.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×