Obstarávanie

"Rekonštrukcia budovy školy - SOŠ, Pod Sokolicami, Trenčín"


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
599 348,00
Konečná suma(Bez DPH):
599 348,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia budovy Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami, Trenčín výplne otvorov, fasáda, sociálne zariadenia, kotolňa a rozvody ústredného kúrenia. Modernizáciu budovy je teda potrebné riešiť z hľadiska technického, tepelno-technického, ekonomického ako aj estetického.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
North East, s.r.o. 1 599 348,00 Neuvedené EUR 27. December 2016 78254

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. Január 2017 2. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755739/content/464238/download","filename":"Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“.pdf"}]
Súťažné podklady SP 12. August 2016 11. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/702222/content/430875/download","filename":"SP Pod Sokolicami.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880932/content/598195/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 2. Január 2017 2. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755728/content/464221/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755728/content/464222/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Január 2017 2. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755787/content/464304/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Január 2017 2. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755747/content/464262/download","filename":"Kópia ponuky časť Kritéria - TSK Pod Sokolicami.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. September 2016 2. September 2016 []
Zmluva Zmluva o dielo 2. Január 2017 2. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755791/content/464308/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Iný dokument k zákazke žiadosť o nápravu - vybavenie 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705349/content/450485/download","filename":"ŽON - vybavenie všetkým známym záujemcom.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717541/content/535119/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. September 2016 12. September 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 29. November 2017 29. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/906382/content/730944/download","filename":"Suma skutočne uhr plnenia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717551/content/535158/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Ostatné 2. Január 2017 2. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755734/content/464235/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Kritériá 2. Január 2017 2. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755742/content/464250/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×