Obstarávanie

Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3011 ŽST Šurany - ŽST Veľké Bielice, DÚ 18 Koniarovce - Ludanice, PZZ km 52,058


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
640 222,00
Konečná suma(Bez DPH):
640 222,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Uskutočnenie stavebných prác - komplexná rekonštrukcia priecestia v km 52,058.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BETAMONT s.r.o. 2 640 222,00 Neuvedené EUR 10. Júl 2017 86013

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855334/content/583760/download","filename":"2_Zápisnica_vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778014/content/575708/download","filename":"Súťažné podklady_Príloha č. 8 Výkaz výmer.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850212/content/564778/download","filename":"Správa o zákazke 23.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. Júl 2017 17. Júl 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť ponúk "Kritériá" 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855336/content/583772/download","filename":"Zápisnica_otváranie kritéria - 4. - 23.pdf"}]
Súťažné podklady Obchodné podmienky 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778012/content/575694/download","filename":"Súťažné podklady_Kapitola B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky_TÚ 3011 ŽST Šurany - ŽST Veľké Bielice, DÚ 1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť ponúk "Ostatné" 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855335/content/583770/download","filename":"3_Zápisnica_vyhodnotenie časť ostatné - 23.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. Máj 2017 9. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/818482/content/670736/download","filename":"23 - Otváranie časť Kritériá - Oznámenie - ÚVO.pdf"}]
Súťažné podklady Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a ďalšie súvisiace dokumenty 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778013/content/575704/download","filename":"Súťažné podklady_Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a ďalšie súvisiace dokumenty.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 - Výkaz výmer PRÍLOHA Č. 8 20. Marec 2017 20. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791434/content/647602/download","filename":"Súťažné podklady_Príloha č. 8 Výkaz výmer_pv1.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793301/content/659611/download","filename":"§ 52 ods. 1 - Inf. povinnosť.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825710/content/579079/download","filename":"15. Informácia o výsledku_UVO - 23.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778011/content/575691/download","filename":"Súťažné podklady_TÚ 3011 ŽST Šurany - ŽST Veľké Bielice, DÚ 18 Koniarovce – Ludanice, PZZ km 52,058.pdf"}]
Súťažné podklady Jednotný európsky dokument - formulár 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778015/content/575713/download","filename":"Jednotný európsky dokument - formulár.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 15. Marec 2017 15. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789459/content/642739/download","filename":"Vysvetlenie SP - ŽST Veľké Bielice DÚ 18 Koniarovce Ludanice PZZ km 52058_final_08.03.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789459/content/642740/download","filename":"Súťažné podklady_Šurany - ŽST Veľké Bielice DÚ 18 Koniarovce Ludanice PZZ km 52058_po vys. 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 16. Jún 2017 16. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834073/content/629278/download","filename":"Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk ÚVO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť ponúk "Ostatné" 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854863/content/582073/download","filename":"1_Zápisnica_otváranie ostatné - 0023.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť ponúk "Kritériá" 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855337/content/583777/download","filename":"5_Zápisnica_vyhodnotenie časť kritériá - 23.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×