Obstarávanie

Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina - Stakčín žkm 26,328


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
700 964,00
Konečná suma(Bez DPH):
700 964,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Uskutočnenie stavebných prác - vybudovanie nového priecestného zabezpečovacieho zariadenia Snina - Stakčín.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KUMAT spol. s r.o. 2 700 964,00 Neuvedené EUR 10. Júl 2017 86014

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Jednotný európsky dokument - formulár 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774120/content/560018/download","filename":"885 - Jednotný európsky dokument - formulár.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 - Výkaz výmer PRÍLOHA Č. 8-oprava 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792857/content/654874/download","filename":"Súťažné podklady_Príloha č. 8 Výkaz výmer_po vysvetlení 1_21.03.2017.pdf"}]
Súťažné podklady Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774140/content/560145/download","filename":"Súťažné podklady_Kapitola B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky_Snina Stakčín žkm 26328.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Jún 2017 13. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832607/content/621288/download","filename":"10. Informácia o výsledku_UVO - 885.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850154/content/564590/download","filename":"Správa o zákazke - 885.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774152/content/560168/download","filename":"885 - Súťažné podklady - Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina - Stakčín žkm 26,328.pdf"}]
Súťažné podklady Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a ďalšie súvisiace dokumenty 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774135/content/560140/download","filename":"Súťažné podklady_Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a ďalšie súvisiace dokumenty.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť ponúk "Ostatné" 25. Júl 2017 25. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854674/content/581545/download","filename":"1_Zápisnica_otváranie ostatné - 885.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť ponúk "Kritériá" 28. Júl 2017 28. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854710/content/581593/download","filename":"Zápisnica_otváranie kritéria - 4. - 885.pdf"}]
Zmluva ZMLUVA O DIELO č. 1100078496/2017/5400/033 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848209/content/557134/download","filename":"Zmluva o dielo č. 1100078496 2017 5400 033 - 0885 2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. Júl 2017 17. Júl 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 16. Marec 2017 16. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789462/content/642768/download","filename":"Vysvetlenie SP - Snina Stakčín žkm 26328_final_08.03.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789462/content/642769/download","filename":"Súťažné podklady_Snina Stakčín žkm 26328_po vysvetlení 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789462/content/642770/download","filename":"Súťažné podklady_Príloha č. 8 Výkaz výmer_po vysvetlení 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 15. Jún 2017 15. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833787/content/627952/download","filename":"Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 885 - ÚVO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť ponúk "Ostatné" 28. Júl 2017 28. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854705/content/581590/download","filename":"3_Zápisnica_vyhodnotenie časť ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774129/content/560046/download","filename":"Súťažné podklady_Príloha č. 8 Výkaz výmer.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798359/content/572741/download","filename":"Informácia §52 - otváranie časti ponúk OSTATNÉ.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Máj 2017 24. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825231/content/576734/download","filename":"2. Otváranie časť Kritériá - Oznámenie - ÚVO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 28. Júl 2017 28. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854686/content/581560/download","filename":"2_Zápisnica_vyhodnotenie splnenia podmienok účasti - 885.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk časť ponúk "Kritériá" 28. Júl 2017 28. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/854713/content/581691/download","filename":"5_Zápisnica_vyhodnotenie časť kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×