Obstarávanie

Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach Traťový úsek Šahy – Čata, PZZ v km 0,330


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
396 060,00
Konečná suma(Bez DPH):
396 060,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Uskutočnenie stavebných prác vybudovanie priecestného zabezpečovacieho zariadenia na dotknutom priecesti, čím dôjde k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a k zvýšeniu plynulosti železničnej dopravy, vrátane inžinierskej činnosti vedúcej k vydaniu právoplatného stavebného povolenia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KUMAT spol. s r.o. 3 396 060,00 Neuvedené EUR 7. August 2017 86854

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777953/content/575472/download","filename":"Súťažné podklady_Šahy – Čata, PZZ v km 0,330.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792943/content/657237/download","filename":"§ 52 ods. 1 - Otváranie Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a ďalšie súvisiace dokumenty 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777957/content/575502/download","filename":"Súťažné podklady_Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a ďalšie súvisiace dokumenty.pdf"}]
Súťažné podklady JED formulár 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777959/content/575506/download","filename":"Súťažné podklady_JED - formular.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 1100079263/2017/5400/052 11. August 2017 11. August 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom 16. Marec 2017 16. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789866/content/645309/download","filename":"Vysvetlenie SP_1 final Šahy Čata.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789866/content/645310/download","filename":"Súťažné podklady_Šahy – Čata, PZZ v km 0,330_po vysvetlení 1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice z vyhodnotenia ponúk 21. August 2017 21. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866088/content/639606/download","filename":"3_Zápisnica_vyhodnotenie časť ostatné Šahy Čata.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866088/content/639607/download","filename":"5_Zápisnica_vyhodnotenie časť kritéria Šahy Čata.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777955/content/575480/download","filename":"Súťažné podklady_Príloha č. 8 Výkaz výmer.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Jún 2017 13. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832425/content/619136/download","filename":"Informácia o výsledku_UVO Šahy Čata.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. Máj 2017 26. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826178/content/582208/download","filename":"Otváranie časť Kritériá - Šahy Čata km 0,330 profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Automatizácia železničnej dopravy, a.s. 24. August 2017 24. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867405/content/647039/download","filename":"Ostatné AŽD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867405/content/647040/download","filename":"Kritériá AŽD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 15. Jún 2017 15. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833886/content/628325/download","filename":"Oznámenie predĺžení lehoty viazanosti ponúk_profil Šahy Čata.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957583/content/745003/download","filename":"Skutočne uhradené plnenie r. 2017.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 21. August 2017 21. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866085/content/639589/download","filename":"2_Zápisnica_vyhodnotenie splnenia podmienok účasti Šahy Čata.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KUMAT spol. s r.o. 24. August 2017 24. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867401/content/646970/download","filename":"Ostatné 1 KUMAT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867401/content/646971/download","filename":"Ostatné 2 KUMAT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867401/content/646972/download","filename":"Kritériá KUMAT.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 21. August 2017 21. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866083/content/639583/download","filename":"1_Zápisnica_otváranie ostatné Šahy Čata.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866083/content/639584/download","filename":"4_Zápisnica_otváranie kritéria Šahy Čata.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača BETAMONT s.r.o. 24. August 2017 24. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867400/content/646957/download","filename":"Ostatné BETAMONT.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931035/content/718661/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Profil 2017 Šahy Čata.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 1100079263/2017/5400/052 11. August 2017 11. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862732/content/620896/download","filename":"ZoD č. 1100079263-2017-5400-052 CRZ Šahy – Čata 0,330.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. August 2017 21. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866078/content/639525/download","filename":"Správa o zákazke Šahy Čata 0,330.pdf"}]
Súťažné podklady Obchodné podmienky návrh ZoD 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777954/content/575476/download","filename":"Súťažné podklady_Kapitola B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky_Šahy – Čata, PZZ v km 0,330.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×