Obstarávanie

Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
267 923,00
Konečná suma(Bez DPH):
267 923,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Uskutočnenie výmeny vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave na Dolnozemskej ceste: -I. etapa, -II. etapa, je vymedzené projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Arch. Rastislavom Miklušom, Cintorínska 1564/28, Ivanka pri Dunaji a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 k súťažným podkladom.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. 8 267 923,00 Neuvedené EUR 22. August 2017 86928

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 2 22. August 2017 22. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866555/content/642224/download","filename":"ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 8 22. August 2017 22. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866577/content/642488/download","filename":"Kritéria časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866577/content/642489/download","filename":"Ostatné časť 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 6 22. August 2017 22. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866571/content/642384/download","filename":"KRITERIA_ RE_ARCH_vymena okien.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 1 4. Máj 2017 4. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/817160/content/660765/download","filename":"Vysvtlenie okná 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/817160/content/660766/download","filename":"0239 E1.2 Výkaz výmer 1E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/817160/content/660767/download","filename":"0239 E1.2 Výkaz výmer 2E.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 3 22. August 2017 22. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866559/content/642251/download","filename":"Kalkulačný vzorec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866559/content/642252/download","filename":"Kópia - REKAPITULÁCIA ROZPOCTU 1 , 2 ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866559/content/642253/download","filename":"Kópia - ROZPOCET - ZADANIE I.ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866559/content/642254/download","filename":"Kópia - ROZPOCET - ZADANIE II.ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866559/content/642255/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866559/content/642256/download","filename":"Návrh ZoD.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č.190015/029/2017 II etapa + Dodatok č. 190015/043/2017 23. Júl 2018 23. Júl 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. August 2017 22. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866584/content/642521/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. Jún 2017 2. Jún 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 2 12. Máj 2017 12. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820459/content/675285/download","filename":"Vyvetlenie č. 2 okná 2017.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. August 2017 22. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866542/content/642148/download","filename":"Zápisnica podmienky účasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. Júl 2017 20. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852050/content/571899/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 4 22. August 2017 22. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866564/content/642304/download","filename":"Kriteria_EU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866564/content/642305/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7 22. August 2017 22. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642447/download","filename":"1_Navrh na plnenie kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642448/download","filename":"2_Navrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642449/download","filename":"101 - EUBA 1E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642450/download","filename":"101 - EUBA 2E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642451/download","filename":"101b - EUBA 1E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642452/download","filename":"101c - EUBA 1E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642453/download","filename":"101d - EUBA 1E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642454/download","filename":"102 - EUBA 2E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642455/download","filename":"103 - EUBA 2E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642456/download","filename":"104 - EUBA 2E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642457/download","filename":"104b - EUBA 2E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642458/download","filename":"105 - EUBA 2E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642459/download","filename":"105b - EUBA 2E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642460/download","filename":"106 - EUBA 2E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642461/download","filename":"107 - EUBA 1E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642462/download","filename":"108 - EUBA 1E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642463/download","filename":"Kalkulacny vzorec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866573/content/642464/download","filename":"REKAPITULÁCIA -ZADANIE - Výroba a montáž okien s príslušenstvom - EUBA 2E.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810944/content/631258/download","filename":"JED okná 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č.190015/051/2017 I etapa + Dodatok č. 190015/021/2018 23. Júl 2018 23. Júl 2018 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 15. Január 2018 15. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/926526/content/702003/download","filename":"okná 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 22. August 2017 22. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866552/content/642174/download","filename":"časť kritéria pokračovanie E1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866552/content/642175/download","filename":"časť kritéria pokračovanie E2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866552/content/642176/download","filename":"img041.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866552/content/642177/download","filename":"img042.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866552/content/642178/download","filename":"ZADANIE - Výroba a montáž okien s príslušenstvom - EUBA 1E. PDF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866552/content/642179/download","filename":"ZADANIE - Výroba a montáž okien s príslušenstvom - EUBA 2E.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Máj 2017 19. Máj 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810933/content/631239/download","filename":"SP okná 2017.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. August 2017 22. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866540/content/642109/download","filename":"Zápisnica z otvárania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 5 22. August 2017 22. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866567/content/642337/download","filename":"KRITÉRIA PDF.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 22. August 2017 22. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866546/content/642158/download","filename":"Z á p isnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady projekt a VV 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810940/content/631252/download","filename":"0239 Vymena okien EUvBA - 2E.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 23. August 2017 23. August 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady projekt a VV 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810936/content/631243/download","filename":"0239 Vymena okien EUvBA - 1E.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×