Obstarávanie

Zníženie energetickej náročnosti účelového zariadenia Športovej haly Prešovskej univerzity


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
699 994,00
Konečná suma(Bez DPH):
699 994,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu, celková estetizácia stavby ako celku, dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu a odstránenie porúch obalových konštrukcií objektu (najmä zatekanie cez strešný plášť. Predmetom návrhu stavebnej časti je zateplenie obalových konštrukcií, výmena výplňových konštrukcií, zmenšenie niektorých výplňových konštrukcií, nahradenie časti výplňových konštrukcií za plné obvodové steny. Navrhuje sa nová technológia pre výrobu tepla v kotolni, nová technológia pre vzduchotechniku, klimatizáciu a rekuperáciu. Návrh rieši aj osadenie nových osvetľovacích telies v celej budove, riadené osvetlenie v časti nad hracou plochou a nový zdroj výroby elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaických panelov. Predmet zákazky je v členení: SO 01 Hlavný objekt významná budova SO 02 Kotolňa PS 01 Meranie e regulácia

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
North East, s.r.o. 10 699 994,00 Neuvedené EUR 7. September 2017 87117

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP II. 6. Október 2016 6. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/720288/content/396275/download","filename":"Vysvetlenie SP II. po doplnení.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717111/content/532727/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP III 12. Október 2016 12. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/723888/content/418058/download","filename":"Vysvetlenie SP III..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP VI. 26. Október 2016 26. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730948/content/800227/download","filename":"Vysvetlenie SP VI..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730148/content/799848/download","filename":"Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Apríl 2017 19. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/808457/content/622693/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873668/content/561844/download","filename":"Ponuka NORT EAST.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 8. September 2017 8. September 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP IV. 14. Október 2016 14. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725462/content/422656/download","filename":"link vysvetlenie SP IV.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu - vybavenie 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716194/content/528946/download","filename":"link ŽoN.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873676/content/561888/download","filename":"Ponuka PLYNMONT.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti II. 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872783/content/558716/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti II..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873642/content/561548/download","filename":"Ponuka Metrostav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873644/content/561549/download","filename":"Ponuka Strabag.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872368/content/557299/download","filename":"Zmluva NORTH EAST.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady po oprave lehoty na predkladanie ponúk II. 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729198/content/436900/download","filename":"Súťažné podklady po oprave lehoty II..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Obhliadka miesta stavby 12. Október 2016 12. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/723948/content/418183/download","filename":"Obhliadka stavby.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873654/content/561574/download","filename":"Ponuka IBEG.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie SP - sprievodný list 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712993/content/496782/download","filename":"Doplnenie SP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady po oprave lehoty na predkladanie ponúk III. 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730150/content/799849/download","filename":"Súťažné podklady po oprave lehoty III..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873659/content/561632/download","filename":"Ponuka DAG.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873663/content/561835/download","filename":"Ponuka DÚHA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie SP 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712995/content/496792/download","filename":"link - doplnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873650/content/561553/download","filename":"Ponuka ARPROG.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872785/content/558779/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. November 2016 21. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/739645/content/486904/download","filename":"Ostatné 52.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Január 2017 5. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758828/content/477040/download","filename":"Kritériá 52.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP VII. 27. Október 2016 27. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731928/content/453201/download","filename":"Vysvetlenie SP VII..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711635/content/490070/download","filename":"link SP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872779/content/558711/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP V. 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729191/content/436887/download","filename":"link vysvetlenie SP V..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872787/content/558782/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872781/content/558714/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873646/content/561551/download","filename":"Ponuka Movyrob.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873648/content/561552/download","filename":"Ponuka Euro-Building.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×