Obstarávanie

I/77 Okr. Hr. St. Ľubovňa - Gerlachov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 010 448,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 010 448,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetný úsek cesty sa nachádza na št. ceste I/77 v PSK v okr.Bardejov v km 38,584 - 48,350. Ide o dvojpruhovú komunikáciu s 8 mostami, 27 uličnými vpustiami. Celková výmera frézovania je 25 955 m2. Šírka vozovky je premenlivá 8,0 m - 14,0 m.. Dĺžka úseku je 9 766 m o celkovej výmere 86 311 m2. Lokálna vysprávka poškodených časti o výmere 8 920 m2, na tej istej výmere bude osadená geomreža. Na ploche 86 311 m2 sa zrealizuje asfaltový postrek bez posypu a koberec z asfaltového betónu AC 11 O; I, PMB po zhutnení hr. 50 mm . Vyrovnanie krytu je v množstve 6 806 ton na miestach určených technickým dozorom. Osadenie cestného zvodidla v dĺ. 200 m. V úseku sa zrealizuje úprava priekop v dĺžke 3 900 m, zrezanie nespevnenej krajnice v rozsahu 7 100 m a 3 550 m2 dosypanie krajníc hr. 10 cm. Práce budú prevádzané po úsekoch po polovici, bez vylúčenia cestnej premávky. Skládku vybúraných hmôt a skládku vyfrézovaného materiálu určí stavebný dozor pred zahájením prác.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 3 2 010 448,00 Neuvedené EUR 27. September 2017 87619

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk, časť KRITÉRIÁ 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880255/content/592164/download","filename":"8e Zápisnica z otvárania ponúk, časť KRITÉRIÁ Lubovňa-Gerlachov.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937461/content/740639/download","filename":"A- Zoznam subdodávateľov §64 (1e) - I77 Okr. hr. St. Ľubovňa - Gerlachov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady, zväzok 1, 2, 3, 4, 6 27. Júl 2017 27. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856428/content/588153/download","filename":"Zväzok 1 Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856428/content/588154/download","filename":"Zväzok 2 Zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856428/content/588155/download","filename":"Zväzok 3 TKP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856428/content/588156/download","filename":"Zväzok 4 Cenová časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856428/content/588157/download","filename":"Zväzok 6 Doklady.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Umiestnenie editovateľných dokumentov na www.ssc.sk 27. Júl 2017 27. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856440/content/588168/download","filename":"Umiestnenie editovateľných dokumentov na www.ssc.sk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. August 2017 14. August 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880264/content/592181/download","filename":"- uchádzač č.1 - ponuka OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880264/content/592182/download","filename":"- uchádzač č.1 - ponuka KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880275/content/592192/download","filename":"- uchádzač č.3 - ponuka OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880275/content/592193/download","filename":"- uchádzač č.3 - ponuka KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880269/content/592186/download","filename":"- uchádzač č.2 - ponuka OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880269/content/592187/download","filename":"- uchádzač č.2 - ponuka KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880258/content/592167/download","filename":"10a Zápisnica o vyhodnotení ponúk,časť KRITÉRIÁ Lubovňa-Gerlachov.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 25. August 2017 25. August 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy ZoD č.2211/6350/2017/PL-03/17 na uskutočnenie stavebných prác I/77 Okr. Hr. St. Ľubovňa - Gerlachov 28. September 2017 28. September 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnenia splnenia podmienok účasti, z otvárania ponúk a vyhodnotenia ponúk, časť OSTATNÉ 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880251/content/592159/download","filename":"9 Záp.z vyhodn.spln.podm.úč, otv.vyhodn.ponúk OSTATNÉ_Gerlachov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke I/77 Okr. Hr. St. Ľubovňa - Gerlachov 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880154/content/591799/download","filename":"14 Správa o zákazke §24(2, 3) Lubovňa-Gerlachov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872494/content/557729/download","filename":"12 Informácia §55(2)- PROFIL - Lubovna-Gerlachov.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 13. Marec 2018 13. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953640/content/728261/download","filename":"Suma SUP §64 (1d) - St.Lubovna - Gerlachov.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×