Obstarávanie

Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
311 970,00
Konečná suma(Bez DPH):
311 970,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98310000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a zabezpečenie evidencie matracov vrátane súvisiacich služieb. Predpokladané množstvo bielizne a odevov je 478 500 kg a 1 500 kg matracov za 1 rok. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ELASTIK - M, s.r.o. 1 311 970,00 Neuvedené EUR 2. Október 2017 87732

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo č. 1/2017 6. Október 2017 6. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/884615/content/609674/download","filename":"Zmluva o dielo č.1-2017 - text.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Október 2017 12. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887150/content/621124/download","filename":"15_2 Správa o zákazke - pranie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 21. Február 2018 21. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946430/content/683396/download","filename":"Elastik-M - na zverejnenie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831153/content/609489/download","filename":"Súťažné podklady 343 - pranie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831153/content/609490/download","filename":"Cenník.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831153/content/609491/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873979/content/563885/download","filename":"10_4 odôvodnenie - profil.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Informácia o nevyužití subdodávateľov 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004820/content/874543/download","filename":"16_3 Informácia o subdodávateľoch.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice z vyhodnotenia ponúk 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908042/content/737211/download","filename":"Zápisnice - vyhodnotenie ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873977/content/563785/download","filename":"10_3 Info o výsledku - profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice z posúdenia splnenia podmienok účasti 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908043/content/737214/download","filename":"Zápisnice - podmienky účasti.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013044/content/891703/download","filename":"17_2 Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908041/content/737209/download","filename":"Zápisnica - otváranie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×