Obstarávanie

Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
23 079,00
Konečná suma(Bez DPH):
23 078,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60400000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky "Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby MPSVR SR" je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných služobných cestách pre potreby MPSVR SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Faveo, s.r.o. 3 13 407,00 Neuvedené EUR 9. September 2014 88096
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 3 9 671,00 Neuvedené EUR 9. September 2014 88097

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za celé obdobie RD 26. Október 2018 26. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3003736/content/864536/download","filename":"SkPL Letenky 2014 za celé obdobie trvania RD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 ZVO 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/177962/content/81548/download","filename":"§41 OSTATNÉ PROFIL (1.7.2014)_public profil.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o úprave 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986577/content/753336/download","filename":"oznamenie-7176_-_dos.pdf"}]
Zmluva Zmluva 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/177977/content/289458/download","filename":"RD_CRZ 2014_public.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765809/content/506600/download","filename":"Skut. plnenie 2016 LETENKY.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 8. Apríl 2015 8. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/177953/content/289454/download","filename":"GATU_Letenky_Kriteria.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o úprave 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986575/content/753332/download","filename":"oznamenie-7175_-_dos.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Máj 2014 22. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/177938/content/289450/download","filename":"SP_Letenky_v1 (public).pdf"}]
Ponuky uchádzačov REDI TOUR, s.r.o. 24. September 2014 24. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/177956/content/81324/download","filename":"PONUKA RT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Faveo, s.r.o.; 8. Apríl 2015 8. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/177980/content/289460/download","filename":"PONUKA FAVEO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. September 2014 24. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/177944/content/289453/download","filename":"ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK - Kritériá _3m(25.7.14).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/177971/content/81308/download","filename":"§44_2 Informácia o výsledku_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 24. September 2014 24. September 2014 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. September 2014 24. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/177941/content/289451/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/177941/content/289452/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ 2. kolo.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmena a doplnenie oznámenia 9. Jún 2014 9. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/177959/content/289455/download","filename":"Korigendum OVVO letenky_final (2.6.2014).pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 24. September 2014 24. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/177947/content/81363/download","filename":"Zápisnica z kontroly PPZ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 ZVO - otváranie časti "Kritéria" 15. Júl 2014 15. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/177965/content/81706/download","filename":"§ 41 KRITERIA (15.7.2014)_public profil.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. September 2014 10. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/177974/content/289457/download","filename":"Správa-letenky_public.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2018 22. Október 2018 22. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001646/content/840921/download","filename":"SkPL 2018 LETENKY.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č.1 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986568/content/753311/download","filename":"Dodatok č.1 k rámcovej dohode č. VOB_8_2014-M_OVO - text.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944074/content/766809/download","filename":"SkPL 2017 LETENKY.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o úprave 22. Máj 2018 22. Máj 2018 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637817/content/636383/download","filename":"SkPL 2015 LETENKY.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda na zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/177968/content/289456/download","filename":"Skut. uhr. suma_letenky.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×