Obstarávanie

Obnova povrchov miestnych komunikácií


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Nové Zámky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 096 562,00
Konečná suma(Bez DPH):
795 833,00
Zaplatené:
72.57%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce obnove povrchu vozovky na miestnych komunikáciách na území mesta Nové Zámky v rozsahu podľa súťažných podkladov a výkazu výmer. Celkové plochy stavebných úprav po jednotlivých uliciach : Šuleková ulica 4982 m2 Jesenského ulica 2846 m2 Ulica T.G.Masaryka 4880 m2 Ulica Ľ. Štúra2555 m2 Ulica Čerešnová 10425m2 Ulica Bočná 2472 m2 Ulica Janka Kráľa 3336 m2 Michalská Bašta 5205 m2 Kukučínová ulica 1214m2 Stavebné úpravy spolu: 37 915m2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 4 795 833,00 Neuvedené EUR 5. December 2017 89518

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. December 2017 6. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908621/content/739215/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. November 2017 3. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897886/content/690973/download","filename":"Oznámenie o výsledku.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Marec 2017 10. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788235/content/635961/download","filename":"SP_NZ_08032017_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788235/content/635962/download","filename":"NoveZamky_MK_01-09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788235/content/635963/download","filename":"VV-rekapitulacia vr SO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 6. December 2017 6. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908627/content/739226/download","filename":"Doprastav Asfalt- Nové Zámky_KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 6. December 2017 6. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908644/content/739334/download","filename":"KRITÉRIA - CESTY NITRA - NOVÉ ZÁMKY.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 24. Marec 2017 24. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794301/content/664437/download","filename":"Odpoved na žiadosť o vysvetlenie SP-zaujemca.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. December 2017 6. December 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Marec 2017 24. Marec 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Október 2017 24. Október 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. December 2017 6. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908611/content/739197/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk-Ostatne.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. December 2017 6. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908618/content/739211/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908618/content/739212/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia pred EA.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 6. December 2017 6. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908604/content/739176/download","filename":"ZoD_OU 1561 2017 schov.podpisy ost prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908604/content/739177/download","filename":"ZoD_OU 1561 2017 schov.podpisy rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908604/content/739178/download","filename":"ZoD_OU 1561 2017 schov.podpisy.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. December 2017 6. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908615/content/739204/download","filename":"Zápisnica z splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908615/content/739205/download","filename":"Zápisnica z splnenia podmienok účasti_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908615/content/739206/download","filename":"Zápisnica z splnenia podmienok účasti_3_po namietke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 6. December 2017 6. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908637/content/739318/download","filename":"EUROVIA SK cast kriteria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×