Obstarávanie

Nákup elektrických jednotiek


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
159 999 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
159 999 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34600000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup dvojsystémových elektrických (3 kV DC, 25 kV, 50Hz) jednotiek (ďalej len "EJ") na rýchlosť 160 km/hod., s rozchodom 1 435 mm. Riadiaci systém EJ musí umožňovať viacnásobné riadenie minimálne dvoch EJ. EJ bude zabezpečovať regionálnu dopravu. EJ musia v rozsahu a v kvalite spĺňať podmienky stanovené technickými špecifikáciami interoperability (TSI) pre konvenčné vlaky, predpismi a normami platnými v Slovenskej republike (SR) a príslušnými vyhláškami Medzinárodnej železničnej únie (UIC). Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie sprievodnej technickej dokumentácie, zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa z obsluhy, údržby a prevádzky predmetu zákazky a dodanie diagnostických zariadení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bude uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 159 999 500,00 Neuvedené EUR 5. Marec 2018 93494

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady - oprava 2 27. Jún 2017 27. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/837840/content/651304/download","filename":"ZSSK_EJ_SP_final_oprava 2_profil.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Október 2017 24. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892844/content/644897/download","filename":"ZSSK_EJ_12_Informácia podľa § 52_Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o účasť 12. Jún 2017 12. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832198/content/617476/download","filename":"ZSSK_EJ_Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o účasť_3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (1-7) 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816954/content/659509/download","filename":"ZSSK_EJ_05_Zaslanie vysvetlenie SP zaujemcom_1-7_profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Apríl 2017 14. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/804175/content/607122/download","filename":"ZSSK_EJ_SP_final_PROFIL_opravene.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (8-9) 26. Máj 2017 26. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826384/content/583333/download","filename":"ZSSK_EJ_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_8-9_profil.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. December 2017 6. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908694/content/739477/download","filename":"ZSSK_EJ_17_Informácia podľa § 52_Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. December 2017 14. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/912117/content/756152/download","filename":"ZSSK_EJ_22_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Marec 2018 11. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953114/content/725286/download","filename":"ZSSK_EJ_23_Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (13-22) 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888215/content/625539/download","filename":"ZSSK_EJ_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_13-22_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania_3 12. Júl 2017 12. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847170/content/553432/download","filename":"ZSSK_EJ_Oprava SP a Oznámenia_3_profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Marec 2018 8. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952562/content/722960/download","filename":"ZSSK_EJ_Zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok ucasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (12) 5. Október 2017 5. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883995/content/607571/download","filename":"ZSSK_EJ_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_12_profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - oprava 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816470/content/657455/download","filename":"ZSSK_EJ_SP_final_oprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (10) 12. Jún 2017 12. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/832195/content/617453/download","filename":"ZSSK_EJ_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_10_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva na dodanie elektrických jednotiek 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951424/content/715916/download","filename":"ZSSK_EJ_KÚPNA ZMLUVA č. 4600003581_US_2018 NA DODANIE ELEKTRICKÝCH JEDNOTIEK.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk; Zápisnica z otvárania žiadostí o účasť 8. Marec 2018 8. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952561/content/722954/download","filename":"ZSSK_EJ_Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952561/content/722955/download","filename":"ZSSK_EJ_Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952561/content/722956/download","filename":"ZSSK_EJ_Zápisnica z otvárania žiadostí o účasť.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania_2 27. Jún 2017 27. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/837836/content/651292/download","filename":"ZSSK_EJ_Oprava SP a Oznámenia_2_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Skupina dodávateľov: Škoda Transportation, a.s. + ŽOS Trnava, a.s. 8. Marec 2018 8. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952569/content/723017/download","filename":"ZSSK_EJ_Ponuka_časť Ostatné_ŠKODA_bez podpisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952569/content/723019/download","filename":"ZSSK_EJ_Ponuka_časť Kritériá_ŠKODA_bez podpisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952569/content/723020/download","filename":"ZSSK_EJ_Aktualizovaná Príloha č. 2 po EA_Škoda_bez podpisov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Skupina dodávateľov: Stadler Bussnang AG + Stadler Polska Spolka z Organiczona Odpowiedzialnoscia 8. Marec 2018 8. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952612/content/723293/download","filename":"ZSSK_EJ_Ponuka_časť Ostatné_STADLER_bez podpisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952612/content/723294/download","filename":"ZSSK_EJ_Ponuka_časť Kritériá_STADLER_bez podpisov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 Kúpnej zmluve č. 4600003581/US/2018 na dodanie elektrických jednotiek 5. Február 2019 5. Február 2019 []
Súťažné podklady Súťažné podklady_finálna verzia 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875957/content/574366/download","filename":"ZSSK_EJ_SP_finalna verzia_20170918_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu 2. Máj 2017 2. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815760/content/648214/download","filename":"ZSSK_EJ_Vybavenie ŽoN.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (11) 27. Jún 2017 27. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/837833/content/651287/download","filename":"ZSSK_EJ_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_11_profil.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení ponúk 8. Marec 2018 8. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952563/content/722964/download","filename":"ZSSK_EJ_Zapisnica z vyhodnotenia ponuk cast Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952563/content/722965/download","filename":"ZSSK_EJ_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o účasť 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825868/content/580239/download","filename":"ZSSK_EJ_Ozn. o predlzeni lehoty na predkladanie ziadosti o ucast.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 2. Máj 2017 2. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816107/content/650934/download","filename":"ZSSK_EJ_Oprava SP a Oznamenia.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 24. Február 2018 24. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948024/content/845078/download","filename":"3026_6000_2018_OD.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×