Obstarávanie

Reštaurovanie fasády objektu UPJŠ, Moyzesova 11, Košice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
487 285,00
Konečná suma(Bez DPH):
487 285,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214200-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je reštaurovanie objektu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou (ďalej NKP). Zámerom reštaurovania je prezentovanie NKP v pôvodnom stave. Hlavná zásada obnovy je fyzická záchrana a ochrana hmôt a tvároslovia, rešpektovanie a zachovanie jednoty celku. Odstránenie nevyhovujúcich zásahov do fasády ako celku. Kamenné časti sokla a travertínového schodiska je navrhované dostať do pôvodného stavu. Ide o vyčistenie a doplnenie chýbajúcich časti hmoty /travertín/. Železné prvky budú ošetrené náterom a doplnené chýbajúce časti. Mladšie vlajkoslávy budú zachované. Z fasády budú odstránené sekundárne vrstvy omietok. Je nutné stabilizovať obnaženú hmotu štuku a omietok. Zaniknuté a degradované časti štukovej výzdoby nahradiť kópiou. Poškodené tehličky na fasáde budú doplnené. Povrchy omietok ostatných plastických prvkov budú zjednotené. Súčasťou reštaurovania je aj obnova jestvujúcich dverných otvorov a obnova okien do suterénu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 3 487 285,00 Neuvedené DKKDKK 2. Máj 2018 95770

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 1 1. Február 2018 1. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939225/content/743822/download","filename":"Vysvetlenie_c__1 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939225/content/743823/download","filename":"A Exteriér lokalizácia rozp.položiek-UPJŠ Moyzesova (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939225/content/743824/download","filename":"B Dvor lokalizácia rozp.položiek-UPJŠ Moyzesova (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939225/content/743826/download","filename":"C príloha (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939225/content/743827/download","filename":"Cast restaur. vyskumu a navrhu na restaur. Moyzes. 11.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 5 19. Február 2018 19. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945582/content/774939/download","filename":"Vysvetlenie c. 5.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava SP a predĺženie lehoty 19. Február 2018 19. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945720/content/775360/download","filename":"OPRAVA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979493/content/717606/download","filename":"Pamarch.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979479/content/717560/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Apríl 2018 12. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969371/content/785004/download","filename":"Informacia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979481/content/717562/download","filename":"Zápisnica.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 542/2018 3. Máj 2018 3. Máj 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979505/content/717620/download","filename":"Metrostav.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979477/content/717558/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979487/content/717594/download","filename":"Betpres.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Metrostav ZoD 542/2018 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006062/content/877131/download","filename":"Fa Metrostav ZoD 542-18.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 2 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763226/download","filename":"Vysvetlenie_c__2 (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763228/download","filename":"rozhodnutie KPU k restarat. vyskumu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763229/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763230/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763231/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763232/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 4_Časť1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763233/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 4_Časť2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763234/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 4_Časť3_Časť1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763235/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 4_Časť3_Časť2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763236/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 4_Časť4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763237/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763238/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763239/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763240/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763241/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763242/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763243/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763244/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763245/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763246/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763247/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763248/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763249/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763250/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763251/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763252/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763253/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763254/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763255/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763256/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 5_Časť20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763257/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943328/content/763258/download","filename":"Reštauratorsky vyskum_Časť 7.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Január 2018 29. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734317/download","filename":"SP Moyzesova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734318/download","filename":"AS 0 TIT LIST ASR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734319/download","filename":"AS 1 Pohlad P1 vychodne priecelie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734320/download","filename":"AS 2 Pohlad P3 severne priecelie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734321/download","filename":"AS 3 Podhlad P4 P5 P2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734322/download","filename":"AS 4 Pohlad P6 P7 P8 P9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734323/download","filename":"AS 5 Podorys suterenu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734324/download","filename":"AS 6 Podorys 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734325/download","filename":"AS 7 Vykaz repasovanych suterennych okien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734326/download","filename":"AS 8 Vykaz fasadnych dveri.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734327/download","filename":"AS 9 Vykaz zamocnickych prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734328/download","filename":"TS_FASADA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934895/content/734329/download","filename":"Vykaz vymer.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 4 19. Február 2018 19. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945538/content/774769/download","filename":"Vysvetlenie c. 4.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k ZoD č. 542/2018 12. Júl 2018 12. Júl 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979484/content/717590/download","filename":"Sprava.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 3 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944080/content/766840/download","filename":"Vysvetlenie_c__3 (3).pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k ZoD č. 542/2018 27. September 2018 27. September 2018 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×