Obstarávanie

Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
14 357 382,00
Konečná suma(Bez DPH):
14 357 382,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44921300-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Vápenec pre fluidný kotol a vápenca pre odsírenie

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 1 14 357 382,00 Neuvedené EUR 18. Máj 2018 96368

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie 16. Október 2017 16. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887213/content/621324/download","filename":"A.1 Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887213/content/621325/download","filename":"A.2 Podmienky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887213/content/621326/download","filename":"A.3 Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887213/content/621327/download","filename":"A.4 JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887213/content/621329/download","filename":"B.1 Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887213/content/621330/download","filename":"B.2 Vzor zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887213/content/621331/download","filename":"B.3 Cenová tabuľka.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica_splnenie podmienok účasti 25. Apríl 2018 25. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975752/content/699724/download","filename":"Zápis_splnenie podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971133/content/681611/download","filename":"Informacia o otvarani casti ponuk Kritéria (v zmysle §52 ).pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. Apríl 2018 25. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975754/content/699727/download","filename":"Zápis_časť kritériá.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia súťaže 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975958/content/700328/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Zmluva Zmluva 21. Máj 2018 21. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985463/content/744941/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke_RD 21. Máj 2018 21. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985645/content/745675/download","filename":"sprava_o_zakazke_RD.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. November 2017 7. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898790/content/696272/download","filename":"A.1 RKsZ_Vápenec_Súťažné podklady_revízia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 17. Máj 2018 17. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984823/content/742298/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25. Apríl 2018 25. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975658/content/699444/download","filename":"Zápis z vyhodnotenia ponúk_§53.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908306/content/738163/download","filename":"Informacia o otvarani casti ponuk Osatné (v zmysle §52 ).pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Apríl 2018 10. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/967398/content/780830/download","filename":"Informacia o otvarani casti ponuk Osatné_Konečná ponuka (v zmysle §52 ).pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×