Obstarávanie

Zber zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách na území mesta Hlohovec


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Hlohovec
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
61 002,00
Konečná suma(Bez DPH):
61 002,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90511300-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelného zberu zmesového komunálneho odpadu, katalógové číslo 20 03 01 (podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) zo zberných nádob (uličných košov) umiestnených na verejných priestranstvách, na obdobie 2 rokov. Zberné nádoby sú o objeme 35, 50, 52 a 70 litrov. V čase zadania zákazky je ich počet 239 ks. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtu zberných nádob v tolerancii +/- 10 % počas trvania zákazky. Tolerancia je zahrnutá vo frekvencii vývozu zberných nádob. Podrobný popis je uvedený v súťažných podkladoch. Definovanie služieb je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenenom výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOSIT WEST s. r. o. 2 61 002,00 Neuvedené EUR 25. Máj 2018 96552

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady: Zber zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách na území mesta Hlohovec 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/967040/content/779372/download","filename":"sutazne podklady_Zber zmesoveho komunal odpadu zo zbernych nadob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/967040/content/779373/download","filename":"ZMLUVA_Zber zmesoveho komunal odpadu zo zbernych nadob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/967040/content/779374/download","filename":"eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/967040/content/779375/download","filename":"jed-formular_Zber zmesoveho komunal odpadu zo zbernych nadob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/967040/content/779376/download","filename":"Odkaz_upozornenie JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/967040/content/779377/download","filename":"Vykaz_vymer_Zber zmesoveho komunal odpadu zo zbernych nadob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/967040/content/779378/download","filename":"Zoznam stanovist zbernych nadob s frekvenciou ich vysypu.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993169/content/775551/download","filename":"Zapisnica z otvarania_vyhodnotenia splnenia podmienok ucasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT WEST s.r.o. 1. Jún 2018 1. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990136/content/769976/download","filename":"ponuka KOSIT WEST.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. 1. Jún 2018 1. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990138/content/769981/download","filename":"ponuka Lubomir Kutan_TKO EKOPRES II.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993174/content/775557/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služby č. ISS: 263/2018 "Zber zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách na území mesta Hlohovec" 1. Jún 2018 1. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990093/content/769898/download","filename":"ZM263_2018.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 4. Máj 2018 4. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980192/content/721295/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk_profil.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993165/content/775544/download","filename":"Zapisnica z otvarania_vyhodnotenia splnenia podmienok ucasti.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993172/content/775553/download","filename":"Zapisnica o vyhodnoteni.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Jún 2018 1. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990096/content/769902/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×