Obstarávanie

Práce a výkony technicko-bezpečnostného dohľadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 069 282,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 069 282,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71000000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

výkon odborného TBD nad vodnými elektrárňami, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 458/2005 a platných Programov dohľadu v nasledovnom rozsahu: priebežné spracovanie výsledkov a pravidelných meraní a pozorovaní vykonávaných vlastníkom VS, pravidelné posudzovanie výsledkov meraní vykonávaných vlastníkom VS, návrh opatrení a kontrola hlásení, účasť na prehliadkach a komisiách za účasti orgánu štátnej vodnej správy, vypracovanie podkladov a vyjadrení, vykonanie kontrolných meraní a obhliadky VE (1x v roku) s vydaním záznamov z týchto meraní, vypracovanie a dodanie dokumentov v zmysle požiadaviek vyhlášky č. špeciálne geodetické merania (veľmi presná nivelácia, polohové merania, trigonometrické merania) a vyhodnotenia, zhodnotenie výsledkov geodetických meraní do správ pre hydroenergetické časti vodných stavieb podľa predchádzajúceho bodu

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 1 069 282,00 Neuvedené EUR 11. Jún 2018 97033

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke zápisnica 20. Jún 2018 20. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998038/content/682207/download","filename":"Zápisnica.pdf"}]
Iný dokument k zákazke zmluva 20. Jún 2018 20. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998025/content/682189/download","filename":"zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke prijatie návrhu 20. Jún 2018 20. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998036/content/682206/download","filename":"Prijatie návrhu.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×