Obstarávanie

Materiál železničného zvršku


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 963 150,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 963 150,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34946100-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka tovaru, ktorý tvoria konštrukčné prvky a ďalšie materiály pre spájanie a upevňovanie jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku v rámci železničnej trate, ktorú spravuje obstarávateľ pri výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii, opravných a udržiavacích prácach bez ohľadu na rozchod koľaje a sústavu železničného zvršku. Predmet zákazky je rozdelený na dve (2) samostatné časti nasledovne: Časť 1 - Spojovací materiál Časť 2 - Konštrukčný materiál Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MORAVIA STEEL a.s. 2 1 963 150,00 Neuvedené EUR 9. Júl 2018 97953

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Február 2018 27. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948686/content/696509/download","filename":"Informacia o otvarani casti Ostatne_Material zeleznicneho zvrsku.pdf"}]
Súťažné podklady Návrh rámcovej dohody pre časť č. 2 Konštrukčný materiál 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/935120/content/734935/download","filename":"RD_cast2_konstrukcny_material.pdf"}]
Súťažné podklady SP - po OPRAVE 21. Február 2018 21. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946610/content/684121/download","filename":"SP_Material_zel_zvrsku_po_uprave.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946610/content/684122/download","filename":"RD_cast1_spojovaci_material_po_uprave.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda na nákup konštrukčného materiálu 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010256/content/836589/download","filename":"RD_cast2_konstrukcny_material_CRZ.pdf.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Máj 2018 14. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/983217/content/735195/download","filename":"Informa´cia o vy´sledku_vyhodnotenia_ponu´k_UVO.pdf"}]
Správa o zákazke pre časť 1 Spojovací materiál 2. Apríl 2018 2. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963074/content/767599/download","filename":"ZSR_Sprava o zakazke_cast1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť 2 - Konštrukčný materiál 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010254/content/836587/download","filename":"Ponuka_Moravia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010254/content/836588/download","filename":"Ponuka_MORAVIA_STEEL_Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie (oprava) informácií uvedených v súťažných podkladoch 21. Február 2018 21. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946608/content/684119/download","filename":"ZoV_2_odpoved.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Časť ponúk - KRITÉRIÁ 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010234/content/836581/download","filename":"Zapisnica z otvarania KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - časť 1 Spojovací materiál 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010246/content/836583/download","filename":"4Steel_SrubenaUnia.pdf"}]
Zápisnica Časť ponúk - KRITÉRIÁ 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010236/content/836582/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia KRITERIA.pdf"}]
Súťažné podklady Interné predpisy ŽSR - k opisu predmetu zákazky 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/935125/content/734954/download","filename":"Interny_predpis_SR103-3 (TS).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/935125/content/734955/download","filename":"Interny_predpis_TS 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení postupu, časť 1 Spojovací materiál 2. Apríl 2018 2. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963076/content/767605/download","filename":"cast1_Oznamenie o zruseni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963076/content/767606/download","filename":"oznamenie-4122_-_vst.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda na nákup konštrukčného materiálu 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010222/content/836577/download","filename":"RD_cast2_konstrukcny_material_CRZ.pdf.pdf"}]
Súťažné podklady Jednotný európsky dokument 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/935158/content/734978/download","filename":"Jed-formular.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v Oznámení o vyhlásení VO 19. Február 2018 19. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945648/content/775179/download","filename":"Vysvetlenie_informacii_(1).pdf"}]
Zápisnica Časť ponúk - OSTATNÉ 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010232/content/836580/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia OSTATNE.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/935092/content/734839/download","filename":"Sutazne_podklady_Material_zel_zvrsku_final.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Apríl 2018 27. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/977007/content/707525/download","filename":"Informacia o otvarani casti Kriteria_Zvrsok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť 1 - Spojovací materiál 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010252/content/836586/download","filename":"Ponuka Metalcom.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010261/content/836590/download","filename":"ZSR_Sprava o zakazke.pdf"}]
Súťažné podklady Návrh rámcovej dohody pre časť č. 1 Spojovací materiál 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/935106/content/734856/download","filename":"RD_cast1_spojovaci_material.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Časť ponúk - OSTATNÉ 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010225/content/836578/download","filename":"Zapisnica z otvarania OSTATNE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť 1 - Spojovací materiál a Časť 2 - Konštrukčný materiál 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010250/content/836584/download","filename":"Ponuka_BestBolt_cast1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010250/content/836585/download","filename":"Ponuka_BestBolt_cast2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Vyhodnotenie podmienok účasti 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010228/content/836579/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia PODMIENOK UCASTI.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×