Obstarávanie

Lomový kameň


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
800 755,00
Konečná suma(Bez DPH):
800 755,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44900000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lomový kameň s naložením na dopravný prostriedok. Odvoz si zabezpečuje kupujúci. Odber na OZ Piešťany pre všetky Správy povodí Váhu a povodia Nitry.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KAMEŇOLOMY, s.r.o. 1 165 491,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2018 99008
PK Doprastav, a.s. 2 93 330,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2018 99009
MBM-GROUP, a.s. 2 45 844,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2018 99010
Tradestone Slovakia s.r.o. 2 223 118,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2018 99011
SLOVSKAL, s.r.o. 2 231 600,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2018 99012
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 2 41 372,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2018 99013

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - Lomový kameň 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022908/content/836611/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia spln.podmienok účasti časť Ostatné + Prílohy.pdf"}]
Správa o zákazke Lomový kameň 20. August 2018 20. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023392/content/807972/download","filename":"SPRÁVA o ZÁKAZKE § 24 - LK 2018.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Lomový kameň 4. Jún 2018 4. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990588/content/772557/download","filename":"Info o výsledku vyhodnotenia ponúk - LK 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lomový kameň 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022925/content/836621/download","filename":"Ponuka Tradestone Slovakia - Lomový kameň 2018.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť "Ostané" 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022912/content/836614/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť Ostatné - Lomový kameň.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 1 k súťažným podkladom "Lomový kameň" 15. Február 2018 15. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944533/content/769728/download","filename":"Vysvetlenie č. 1 k súťažným podkladom - Lomový kameň.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Lomový kameň 2. Február 2018 2. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747549/download","filename":"SP - Lomový kameň final.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747550/download","filename":"Príloha č. 1 k SP - Ramcova dohoda_lomovy kamen_do sutaze_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747551/download","filename":"Príloha č. 2 k SP Opis predmetu zákazky - Lomový kameň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747552/download","filename":"Príloha č. 3 k SP Všeob.info o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747553/download","filename":"Príloha č. 4 k SP Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747555/download","filename":"Príloha č. 5 k SP Čest.vyhl. realizácia_subdod..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747556/download","filename":"Príloha č. 6 k SP JED formular - Lomový kameň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747557/download","filename":"Príloha č. 1 k RD - 1a - Lomový kameň 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747558/download","filename":"Príloha č. 1 k RD - 1b - Lomový kameň 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747559/download","filename":"Príloha č. 1 k RD - 1c - Lomový kameň 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747560/download","filename":"Príloha č. 1 k RD - 1d - Lomový kameň 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747561/download","filename":"Príloha č. 1 k RD - 1e - Lomový kameň 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747562/download","filename":"Príloha č. 1 k RD - 1f - Lomový kameň 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940043/content/747563/download","filename":"Príloha č. 1 k RD - 1a - 1f - Lomový kameň 2018.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk - Lomový kameň 26. Jún 2018 26. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000134/content/694548/download","filename":"Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk - Lomový kameň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000134/content/836609/download","filename":"Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk - Lomový kameň.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 1248/2018-PN Lomový kameň 13. September 2018 13. September 2018 []
Ponuky uchádzačov Lomový kameň 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022924/content/836620/download","filename":"Ponuka KAMEŇOLOMY - Lomový kameň 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 1316/2018-PN Lomový kameň 13. September 2018 13. September 2018 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Lomový kameň 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022911/content/836613/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - časť Kritériá - Lomový kameň.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť "Kritériá" 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022914/content/836615/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť Kritériá - Lomový kameň.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lomový kameň 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022918/content/836616/download","filename":"Ponuka PK DOPRASTAV - Lomový kameň 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lomový kameň 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022922/content/836618/download","filename":"Ponuka MBM-GROUP - Lomový kameň 2018.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. Marec 2018 8. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952209/content/721473/download","filename":"Informácia o otváraní ponúk Ostatné - Lomový kameň 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 1141/2018-PN Lomový kameň 13. September 2018 13. September 2018 []
Ponuky uchádzačov Lomový kameň 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022920/content/836617/download","filename":"Ponuka EUROVIA - Kameňolomy - Lomový kameň 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 1211/2018-PN Lomový kameň 13. September 2018 13. September 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 1290/2018-PN Lomový kameň 13. September 2018 13. September 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 1201/2018-PN Lomový kameň 13. September 2018 13. September 2018 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/974779/content/696111/download","filename":"Informácia o otváraní ponúk Kritériá - Lomový kameň 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lomový kameň 17. August 2018 17. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022923/content/836619/download","filename":"Ponuka SLOVSKAL - Lomový kameň 2018.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×