Obstarávanie

I/18 Obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT / MI


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 039 920,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 039 920,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetný úsek cesty sa nachádza na trase Vranov nad Topľou Michalovce , v PSK. Jedná sa o dvojpruhovú smerovo nerozdelenú komunikáciu s priemernou šírkou 11 m. Na trase sa nachádza 9 mostných objektov. Na úseku sa nachádzajú uličné vpuste (120 ks), poklopy šácht kruhového profilu (25 ks). Jedná sa o rovinatý úsek, preto je nutné pri pokládke živičného krytu dodržať min. 2% priečny sklon vozovky kvôli odvedeniu vody z vozovky (k uličným vpustiam) a nespevnenej časti krajnice a rigolov. Čiastočnú uzávierku, zvláštne užívanie cesty ako aj odsúhlasenie dočasného dopravného značenia počas výstavby si zhotoviteľ stavby zabezpečí sám na Okresnom úrade, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii v Prešove a na Okresnom dopravnom inšpektoráte vo Vranove n/T. Práce budú vykonávané po úsekoch po polovici, bez vylúčenia cestnej premávky, preto je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy počas výstavby. Skládku vybúraných hmôt určí stavebný dozor pred zahájením prác.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 5 1 039 920,00 Neuvedené EUR 21. August 2018 99139

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 31. August 2018 31. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027212/content/830910/download","filename":"Ponuka uchádzača č2 (Vranov) - Metrostav.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke (/18 Obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT / MI) 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025315/content/830908/download","filename":"Správa o zákazke §24(2, 3) Vranov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k ZoD 1621/6370/2018/PL-04/18 19. Október 2018 19. Október 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk (I/18 Obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT / MI) 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025308/content/830905/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Vranov.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk ( I/18 Obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT / MI) 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025312/content/830907/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení Vranov .pdf"}]
Súťažné podklady I/18 Obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT / MI 21. Jún 2018 21. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998411/content/685353/download","filename":"Titulný list (Vranov).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998411/content/685354/download","filename":"Zväzok 1 Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998411/content/685355/download","filename":"Zväzok 2 Zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998411/content/685356/download","filename":"Zväzok 3 TKP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998411/content/685357/download","filename":"Zväzok 4 Cenová časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998411/content/685358/download","filename":"Zv.1, zv.2, zv.4 - umiestnenie editovateľných dokumentov na www.ssc.sk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č.1621/6370/2018/PL-04/18 na uskutočnenie stavebných prác "I/18 Obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT / MI" 22. August 2018 22. August 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Júl 2018 30. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015489/content/804840/download","filename":"§55_2_ info o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 31. August 2018 31. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027210/content/830909/download","filename":"Ponuka uchádzača č.1 (Vranov) - STRABAG.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č.2 k ZoD č.1621/6370/2018/PL-04/18 na uskutočnenie stavebných prác "I/18 Obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT/MI" 30. November 2018 30. November 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 31. August 2018 31. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027214/content/830911/download","filename":"Ponuka uchádzača č3 (Vranov) - I.S.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.5 31. August 2018 31. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027226/content/830913/download","filename":"Ponuka uchádzača č.5 (Vranov) - Doprastav.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov na zákazku " I/18 Obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT / MI" 12. Júl 2018 12. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007245/content/830903/download","filename":"3e1 Vysvetlenie SP Vranov - bez adries.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti (I/18 Obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT / MI) 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025310/content/830906/download","filename":"Zápisnica o podm.účasti Vranov.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 8. Február 2019 8. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024172/content/912061/download","filename":".Suma SUP §64 (1d) - Obchvat mesta Vranov .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.4 31. August 2018 31. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027222/content/830912/download","filename":"Ponuka uchádzača č.4 (Vranov) - EUROVIA SK.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk ku zákazke "I/18 Obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT / MI" 12. Júl 2018 12. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007500/content/830904/download","filename":"6a1 Oznámenie o otváraní ponúk Vranov - PROFIL.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×