Obstarávanie

NEMOCNICA AKADEMIKA LADISLAVA DÉRERA: Rekonštrukcia kliniky úrazovej chirurgie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 752 241,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 752 241,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia kliniky úrazovej chirurgie, monoblok +4. poschodie, časť A operačné sály, časť B lôžková časť, časť C lôžka a riadiaca časť, Nemocnice akademika L. Dérera.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 1 1 752 241,00 Neuvedené EUR 14. December 2018 238924

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo a dodatok č. 1 18. Január 2019 18. Január 2019 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005635/content/723123/download","filename":"SP_rekonstrukcia urazovej chirurgie_Kramare_FIN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005635/content/723124/download","filename":"odkaz na projektovu dokumentaciu.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vybavenie žiadosti o nápravu 24. Júl 2018 24. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012770/content/828842/download","filename":"oznamenie o vybaveni ziadosti o nápravu_KUCH_vsetci záujemci.pdf"}]
Súťažné podklady Odkaz na opravené výkazy výmer v rámci vysvetľovania č. 3 9. August 2018 9. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1020349/content/828848/download","filename":"odkaz na opravene VV.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky 9. November 2018 9. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006349/content/877684/download","filename":"Odôvodnenie § 57 ods. 2_profil.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020601/content/906218/download","filename":"sprava o zakazke §24.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 9. August 2018 9. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1020347/content/828847/download","filename":"vysvetlenie sútaznych podkladov c. 3.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. November 2018 13. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007066/content/879009/download","filename":"Informacia_vyhodnotenie ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Doplnené výkazy výmer a opravený výkaz výmer 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013115/content/828844/download","filename":"odkaz na PD_KUCH_doplnene VV.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov 24. Júl 2018 24. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012772/content/828843/download","filename":"SP_rekonstrukcia urazovej chirurgie_Kramare_oprava.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov z dôvodu zavedenia elektronického verejného obstarávania 23. Október 2018 23. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001825/content/841289/download","filename":"SP_rekonstrukcia urazovej chirurgie_Kramare_oprava č. 3_elektronizácia VO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED - I. časť 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008975/content/803140/download","filename":"JED_cast I._KUCH.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o oprave súťažných podkladov z dôvodu prechodu na elektronické verejné obstarávanie 23. Október 2018 23. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001822/content/841283/download","filename":"oprava súťažných podkladov.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov č. 2 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017949/content/828846/download","filename":"SP_rekonstrukcia urazovej chirurgie_Kramare_oprava č. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 5. August 2018 5. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1018438/content/805433/download","filename":"vysvetlenie sútaznych podkladov c. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 2. August 2018 2. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017932/content/828845/download","filename":"vysvetlenie sútaznych podkladov c. 1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×