Obstarávanie

Svietidlo pre operatéra


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
29 887,00
Konečná suma(Bez DPH):
14 000,00
Zaplatené:
46.84%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33167000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Osvetlenie operačného poľa pre potreby chirurgických výkonov

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Ľahko ovládateľná lampa v zložení hlavné a satelitné svietidlo, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: LED technológia zdrojov svetla s pripravenosťou pre integrovania HD kamery s bezdrôtovým prenosom signálu pre neobmedzené umiestnenie prijímača vrámci operačného sálu, ako aj mimo priestorov operačného sálu., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Rozsah otočenia obidvoch ramien svietidla: 360° - bez obmedzenia., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Možnosť prepnutia svietidiel do tzv. režimu endoskopického módu. , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Operačná lampa vybavená systémom pre automatickú kompenzáciu straty výkonu spôsobenú prekážkou vo svetelnom toku (hlavou personálu), Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Kupola svietidla musí umožňovať doplnenie o systém detekújúci a regulujúci množstvo odrazeného svetla k chirurgovi pre predídenie oslepovaniu chirurga počas operačného výkonu., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Ovládanie výkonu a parametrov na dotykovom ovládacom paneli priamo na lampe s možnosťou doplnenia o diaľkový ovládač s dotykovou obrazovkou., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Vo výbave s resterilizovateľnými rúčkami s možnosťou využitia aj jednorázových rúčok, Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet samotných svietidiel-kupol , Jednotka: ks, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výkon satelitného svietidla, Jednotka: lx, Minimum: 120000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výkon hlavného svietidla, Jednotka: lx, Minimum: 130000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Počet svietidiel s možnosťou integrácie HD kamery, Jednotka: ks, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Regulácia intenzity v minimálnom rozsahu , Jednotka: %, Minimum: 20, Maximum: 100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Možnosť nastavenia teploty farby v minimálnom rozsahu, Jednotka: K, Minimum: 3900, Maximum: 5100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozsah nastavenia osvetlenia pracovnej plochy, Jednotka: mm, Minimum: 215, Maximum: 250, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Index farebného podania Ra, Jednotka: číslo, Minimum: 95, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hĺbka iluminácie L1+L2, Jednotka: mm, Minimum: 1100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výkon v režime okolitého osvetlenia: "endoskopické svetlo", Jednotka: lux, Minimum: , Maximum: 500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Životnosť LED zdrojov: , Jednotka: hodín, Minimum: 40000, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ZOLS s.r.o. 7 16 800,00 20% EUR 30. Marec 2016 105298

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×