Obstarávanie

Odvoz a likvidácia odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 816,66
Zaplatené:
82.28%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Odvoz a likvidácia obyčajného zdravotného odpadu nepodliehajúceho osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (180104) , skla (150103) a plastov (150102).; Odpad 180 104 - 2ks VKK vo vlastníctve objednávateľa, frekvencia vývozu 2x / týždeň, resp. podľa potreby: objednanie vývozu mailom, telefonicky.; Odpad 180 104 - predpokladané množstvo odpadu - 57 ton za rok; Odpad 180 104 - uviesť celkovú cenu, vrátane všetkých nákladov za vývoz a zneškodnenie 1 tony odpadu; Odpad 150 102 -prenájom 2 ks 1100L zberných nádob - uviesť cenu prenájmu mesiac/kus; Odpad 150 102 - frekvencia vývozu: 1x /2týždne, resp. podľa potreby: objednanie vývozu mailom, telefonicky.; Odpad 150 102 - uviesť cenu za jeden vývoz vrátane všetkých nákladov, súvisiacich s odvozom a zneškodnením odpadu; Odpad 150 103 -prenájom 1 ks 1100L zbernej nádoby - uviesť cenu prenájmu mesiac/kus; Odpad 150 103 - frekvencia vývozu: 1x /mesiac, resp. podľa potreby: objednanie vývozu mailom, telefonicky.; Odpad 150 103 - uviesť cenu za jeden vývoz vrátane všetkých nákladov, súvisiacich s odvozom a zneškodnením odpadu

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zneškodnenie odpadu 180 104, Jednotka: tona/rok, Minimum: 60, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vývoz odpadu 180 104, Jednotka: vývoz/rok, Minimum: 105, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Prenájom zberných nádob na zber plastov, Jednotka: KS, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Zber separovaného odpadu z plastov, Jednotka: tona/rok, Minimum: 0,9, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Odvoz separovaného odpadu z plastov, Jednotka: vývoz/rok, Minimum: 52, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Prenájom zberných nádob na zber skla, Jednotka: KS, Minimum: 1, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Zber separovaného odpadu z plastov, Jednotka: tona/rok, Minimum: 1,8, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Odvoz separovaného odpadu zo skla, Jednotka: vývoz/rok, Minimum: 26, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOSIT a.s. 1 9 380,00 20% EUR 9. Jún 2016 111310

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×