Obstarávanie

Detské ihrisko v areáli Materskej školy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Svit
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
52 711,00
Konečná suma(Bez DPH):
36 590,27
Zaplatené:
69.41%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
37535200-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
29.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Areál MŠ je rozlohou veľký a nedisponuje takmer žiadnymi hracími prvkami/pôvodné staré prvky boli odstránené z dôvodu, že boli v havarijnom stave a nespĺňali podmienky certifikácie z hľadiska bezpečnosti a EÚ/. Areál bude rozdelený na lokality pre jednotlivé triedy a deti rôznych vekových skupín tak, aby bolo možné jednotlivé triedy rozptýliť po celom dvore MŠ.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Zostava Mravec, Hodnota / charakteristika: zostava s telom mravca z materiálu HDPE (dosky z polyetylénu s vysokou hustotou) po oboch stranách,červenej farby, ktorého súčasťou sú aj oči, ústa, tykadlá, nohy po boku tela, ktoré zároveň; Technické vlastnosti: 1. Zostava Mravec, Hodnota / charakteristika: plnia úlohu rúrkovej šmýkalky, gymnastických tyčí a rebríka, telo je doplnené polyeylénovou šmýkalkou vo výške podesty minimálne 90 cm zo zadnej časti tela; Technické vlastnosti: 1. Zostava Mravec, Hodnota / charakteristika: a lanovým výstupom vo výške minimálne 130 cm z prednej časti tela, podlaha vodeodolná preglejka.Konštrukcia základná oceľová pozinkovaná a upravená práškovou farbou.; Technické vlastnosti: 2. Preliezka včielka, Hodnota / charakteristika: zostava pozostáva z troch pevných preliezacích tunelov, dvoch dlhých lanových preliezacích tunelov, na jednom aj druhom konci zostavy sú nástupy po nerezovom rebríku, predná a zadná časť ; Technické vlastnosti: 2. Preliezka včielka, Hodnota / charakteristika: tela v tvare včielky, žltej a čiernej farby, ktorej súčasťou sú aj oči, ústa a tykadlá. Výška podestov (tunelov) je minimálne 90 cm a 30 cm.; Technické vlastnosti: 2. Preliezka včielka, Hodnota / charakteristika: Základná konštrukcia – drevo trojvrstvové lepené hranoly o priemere minimálne 10 x 10 cm, impregnované, potiahnuté zmesou farebného gumového granulátu a polyuretánu, na konci konštrukcií; Technické vlastnosti: 2. Preliezka včielka, Hodnota / charakteristika: sú ochranné plastové krytky, konštrukcia má oceľové pozinkované podstavy.Oceľové časti - pozinkované a maľované práškovou farbou.; Technické vlastnosti: 2. Preliezka včielka, Hodnota / charakteristika: Rebríky nerezové.Tunel – polyetylén.Lanové časti o priemere minimálne 16 mm s oceľovým jadrom.Telo včielky – HDPE.Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.; Technické vlastnosti: 2. Preliezka včielka, Hodnota / charakteristika: Prvky budú kotvené do zeme zabetónovaním.Kotvenie a montáž prevedie dodávateľ po realizácii výkopových prác.; Technické vlastnosti: 3. Zostava so šmýkalkami, Hodnota / charakteristika: zostava pozostáva z dvoch veží,jedna veža je so strieškou s výškou podesty minimálne 90 cm,na ktorú je napojená šmýkalka, stena s lezeckými úchytmi a zjazdová tyč.; Technické vlastnosti: 3. Zostava so šmýkalkami, Hodnota / charakteristika: Veža je napojená na druhú vežu bez striešky s výškou podesty minimálne 90 cm,ktorá obsahuje schodíky so zábradlím, barierku a šmýkalku. ; Technické vlastnosti: 3. Zostava so šmýkalkami, Hodnota / charakteristika: Základná konštrukcia – drevo trojvrstvové lepené hranoly o priemere minimálne 10 x 10 cm, impregnované, potiahnuté zmesou farebného gumového granulátu a polyuretánu, na konci konštrukcií; Technické vlastnosti: 3. Zostava so šmýkalkami, Hodnota / charakteristika: sú ochranné plastové krytky,konštrukcia má oceľové pozinkované podstavy.Oceľové časti–pozinkované a upravené práškovou farbou.; Technické vlastnosti: 3. Zostava so šmýkalkami, Hodnota / charakteristika: Šmýkalka–polyetylénová.Striešky a bariérky HDPE. Ochranné prvky–na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.; Technické vlastnosti: 3. Zostava so šmýkalkami, Hodnota / charakteristika: Prvky budú kotvené do zeme zabetónovaním.Kotvenie a montáž prevedie dodávateľ po realizácií výkopových prác.; Technické vlastnosti: 4. Domček so šmýkalkou, Hodnota / charakteristika: zostava pozostáva z veže so strieškou s výškou podesty minimálne 90 cm,na ktorú je napojená šmýkalka,barierka, stena s lezeckými úchytmi a rampa s lanom.; Technické vlastnosti: 4. Domček so šmýkalkou, Hodnota / charakteristika: Základná konštrukcia–drevo trojvrstvové lepené hranoly o priemere minimálne 10 x 10 cm impregnované,potiahnuté zmesou farebného gumového granulátu a polyuretánu,na konci konštrukcií; Technické vlastnosti: 4. Domček so šmýkalkou, Hodnota / charakteristika: sú ochranné plastové krytky, konštrukcia má oceľové pozinkované podstavy.Oceľové časti–pozinkované a upravené práškovou farbou.; Technické vlastnosti: 4. Domček so šmýkalkou, Hodnota / charakteristika: Šmýkalka–polyetylénová.Striešky a bariérky–HDPE. Ochranné prvky–na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.; Technické vlastnosti: 4. Domček so šmýkalkou, Hodnota / charakteristika: Prvky budú kotvené do zeme zabetónovaním.Kotvenie a montáž prevedie dodávateľ po realizácií výkopových prác.; Technické vlastnosti: 5.Veža so šmýkalkou a schodíkmi, Hodnota / charakteristika: zostava pozostáva z veže bez striešky s výškou podesty minimálne 90 cm, na ktorú je napojená šmýkalka bariérky a schodíky so zábradlím.; Technické vlastnosti: 5.Veža so šmýkalkou a schodíkmi, Hodnota / charakteristika: Základná konštrukcia–drevo trojvrstvové lepené hranoly o priemere minimálne 10 x 10 cm,impregnované,potiahnuté zmesou farebného gumového granulátu a polyuretánu,; Technické vlastnosti: 5.Veža so šmýkalkou a schodíkmi, Hodnota / charakteristika: na konci konštrukcií sú ochranné plastové krytky, konštrukcia má oceľové pozinkované podstavy.Oceľové časti –pozinkované a upravené práškovou farbou.; Technické vlastnosti: 5.Veža so šmýkalkou a schodíkmi, Hodnota / charakteristika: Šmýkalka – polyetylénová.Striešky a bariérky – HDPE.Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky. ; Technické vlastnosti: 5.Veža so šmýkalkou a schodíkmi, Hodnota / charakteristika: Prvky budú kotvené do zeme zabetónovaním.Kotvenie a montáž prevedie dodávateľ po realizácií výkopových prác.; Technické vlastnosti: 6. Chodník odvahy, Hodnota / charakteristika: zostava pozostáva so štyroch konštrukcií medzi ktorými sú lanové prechody: lanová stena, lanový chodník a zvislé laná.; Technické vlastnosti: 6. Chodník odvahy, Hodnota / charakteristika: Základná konštrukcia–oceľová pozinkovaná a upravená práškovou farbou o priemere minimálne 10 x 10 cm.Prvky budú kotvené do zeme zabetónovaním.; Technické vlastnosti: 6. Chodník odvahy, Hodnota / charakteristika: Kotvenie a montáž prevedie dodávateľ po realizácií výkopových prác.; Technické vlastnosti: 7. Hojdačka na pružine dvojmiestna, Hodnota / charakteristika: so zvieracím motívom-základná konštrukcia–oceľová pozinkovaná a upravená práškovou farbou.Telo hojdačky z HDPE. ; Technické vlastnosti: 7. Hojdačka na pružine dvojmiestna, Hodnota / charakteristika: Pružina pozinkovaná práškovo maľovaná.Prvok bude kotvený do zeme zabetónovaním.; Technické vlastnosti: 8. Hojdačka na pružine štvormiestna, Hodnota / charakteristika: telo z HDPE.Pružina pozinkovaná práškovo maľovaná. Prvok bude kotvený do zeme zabetónovaním.; Technické vlastnosti: 9. Hojdačka na pružine auto, Hodnota / charakteristika: dvojité telo z HDPE.Pružina pozinkovaná práškovo maľovaná.Prvok bude kotvený do zeme zabetónovaním.; Technické vlastnosti: 10. Hojdačka na pružine lienka, Hodnota / charakteristika: dvojité telo z HDPE.Pružina pozinkovaná práškovo maľovaná.Prvok bude kotvený do zeme zabetónovaním.; Technické vlastnosti: 11. Hojdačka na pružine koník, Hodnota / charakteristika: telo z HDPE.Pružina pozinkovaná práškovo maľovaná. Prvok bude kotvený do zeme zabetónovaním.; Technické vlastnosti: 12. Pieskovisko so sedením a plachtou, Hodnota / charakteristika: boky pieskoviska z vodeodolnej preglejky,sedacia časť z HDPE.Prvok bude kotvený do zeme zabetónovaním pomocou kovových pozinkovaných kotiev.Podkladom bude dodaná geotextília a piesok do pieskoviska.; Technické vlastnosti: 13. Hojdačka hniezdo, Hodnota / charakteristika: základná konštrukcia–drevo trojvrstvové lepené hranoly o priemere minimálne 10 x 10 cm,impregnované,potiahnuté zmesou farebného gumového granulátu a polyuretánu,na; Technické vlastnosti: 13. Hojdačka hniezdo, Hodnota / charakteristika: konci konštrukcií sú ochranné plastové krytky, konštrukcia má oceľové pozinkované podstavy.Vrchná konštrukcia z pozinkovanej ocele.; Technické vlastnosti: 13. Hojdačka hniezdo, Hodnota / charakteristika: Hojdací mechanizmus z nerezu.Sedadlo oceľové s lanovým výpletom.Prvok kotvený do zeme zabetónovaním.; Technické vlastnosti: 14. Lavička bez operadla, Hodnota / charakteristika: oceľová konštrukcia, maľovaná, drevené lamely na sedacej časti.; Technické vlastnosti: 15. Lavička bez operadla s podrúčkami, Hodnota / charakteristika: oceľová konštrukcia,maľovaná,drevené lamely na sedacej časti.; Technické vlastnosti: 16. Gumová dlažba, Hodnota / charakteristika: hrúbky podľa noriem STN EN 1177,červená farba,systém spájania kolík-diera.Hrúbka podľa výšky pádu+spodné stavby zo štrkopieskov v hrúbke 20 cm+betónové obrubníky.; Technické vlastnosti: 16. Gumová dlažba, Hodnota / charakteristika: Gumová dlažba bude pod nasledovnými prvkami:zostava mravec,hojdačky hniezdo a chodník odvahy.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Zostava Mravec/množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 1. Zostava Mravec/rozmery zostavy/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 5,02, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1. Zostava Mravec/rozmery zostavy/šírka, Jednotka: m, Minimum: 2,4, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1. Zostava Mravec/rozmery zostavy/výška, Jednotka: m, Minimum: 2,84, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1. Zostava Mravec/rozmery bezpečnostnej zóny/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 7,29, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1. Zostava Mravec/rozmery bezpečnostnej zóny/šírka, Jednotka: m, Minimum: 5,43, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. Preliezka včielka/množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Preliezka včielka/rozmery zostavy/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 6,5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. Preliezka včielka/rozmery zostavy/šírka, Jednotka: m, Minimum: 1,0, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. Preliezka včielka/rozmery bezpečnostnej zóny/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 9,5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. Preliezka včielka/rozmery bezpečnostnej zóny/šírka, Jednotka: m, Minimum: 4,0, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. Zostava so šmýkalkami/množstvo, Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Zostava so šmýkalkami/rozmery zostavy/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 4,42, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. Zostava so šmýkalkami/rozmery zostavy/šírka, Jednotka: m, Minimum: 3,40, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. Zostava so šmýkalkami/rozmery zostavy/výška, Jednotka: m, Minimum: 3,30, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. Zostava so šmýkalkami/rozmery bezpečnostnej zóny/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 6,87, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. Zostava so šmýkalkami/rozmery bezpečnostnej zóny/šírka, Jednotka: m, Minimum: 5,8, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4. Domček so šmýkalkou/množstvo, Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Domček so šmýkalkou/rozmery zostavy/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 3,6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4. Domček so šmýkalkou/rozmery zostavy/šírka, Jednotka: m, Minimum: 1,7, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4. Domček so šmýkalkou/rozmery zostavy/výška, Jednotka: m, Minimum: 3,28, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4. Domček so šmýkalkou/rozmery bezpečnostnej zóny/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4. Domček so šmýkalkou/rozmery bezpečnostnej zóny/šírka, Jednotka: m, Minimum: 4,7, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5.Veža so šmýkalkou a schodíkmi/množstvo, Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5.Veža so šmýkalkou a schodíkmi/rozmery zostavy/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 4,02, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5.Veža so šmýkalkou a schodíkmi/rozmery zostavy/šírka, Jednotka: m, Minimum: 0,9, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5.Veža so šmýkalkou a schodíkmi/rozmery zostavy/výška, Jednotka: m, Minimum: 1,8, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5.Veža so šmýkalkou a schodíkmi/rozmery bezpečnosnej zóny/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5.Veža so šmýkalkou a schodíkmi/rozmery bezpečnosnej zóny/šírka, Jednotka: m, Minimum: 3,9, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6. Chodník odvahy/množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Chodník odvahy/rozmery zostavy/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 6,5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6. Chodník odvahy/rozmery zostavy/šírka, Jednotka: m, Minimum: 3,3, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6. Chodník odvahy/rozmery zostavy/výška, Jednotka: m, Minimum: 1,3, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6. Chodník odvahy/rozmery bezpečnostnej zóny/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 9,5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6. Chodník odvahy/rozmery bezpečnostnej zóny/šírka, Jednotka: m, Minimum: 6,3, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 7. Hojdačka na pružine dvojmiestna/množstvo, Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 7. Hojdačka na pružine dvojmiestna/rozmery prvku/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 1,37, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 7. Hojdačka na pružine dvojmiestna/rozmery prvku/šírka, Jednotka: m, Minimum: 0,26, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 7. Hojdačka na pružine dvojmiestna/rozmery prvku/výška, Jednotka: m, Minimum: 0,66, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 7. Hojdačka na pružine dvojmiestna/rozmery bezpečnostnej zóny/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 3,77, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 7. Hojdačka na pružine dvojmiestna/rozmery bezpečnostnej zóny/šírka, Jednotka: m, Minimum: 2,65, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 8. Hojdačka na pružine štvormiestna/množstvo, Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 8. Hojdačka na pružine štvormiestna/rozmery prvku/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 1,0, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 8. Hojdačka na pružine štvormiestna/rozmery prvku/šírka, Jednotka: m, Minimum: 1,0, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 8. Hojdačka na pružine štvormiestna/rozmery prvku/výška, Jednotka: m, Minimum: 0,60, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 8. Hojdačka na pružine štvormiestna/rozmery bezpečnostnje zóny/priemer, Jednotka: m, Minimum: 3,4, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 9. Hojdačka na pružine auto/množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Hojdačka na pružine auto/rozmery prvku/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 0,9, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 9. Hojdačka na pružine auto/rozmery prvku/šírka, Jednotka: m, Minimum: 0,5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 9. Hojdačka na pružine auto/rozmery prvku/výška, Jednotka: m, Minimum: 0,60, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 9. Hojdačka na pružine auto/rozmery bezpečnostnej zóny/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 3,3, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 9. Hojdačka na pružine auto/rozmery bezpečnostnej zóny/šírka, Jednotka: m, Minimum: 2,9, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 10. Hojdačka na pružine lienka/množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Hojdačka na pružine lienka/rozmery prvku/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 0,7, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 10. Hojdačka na pružine lienka/rozmery prvku/šírka, Jednotka: m, Minimum: 0,5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 10. Hojdačka na pružine lienka/rozmery prvku/výška, Jednotka: m, Minimum: 0,9, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 10. Hojdačka na pružine lienka/rozmery bezpečnostnej zóny/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 3,0, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 10. Hojdačka na pružine lienka/rozmery bezpečnostnej zóny/šírka, Jednotka: m, Minimum: 2,9, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 11. Hojdačka na pružine koník/množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. Hojdačka na pružine koník/rozmery prvku/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 0,8, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 11. Hojdačka na pružine koník/rozmery prvku/šírka, Jednotka: m, Minimum: 0,2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 11. Hojdačka na pružine koník/rozmery prvku/výška, Jednotka: m, Minimum: 0,7, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 11. Hojdačka na pružine koník/rozmery bezpečnostnej zóny/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 3,2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 11. Hojdačka na pružine koník/rozmery bezpečnostnej zóny/šírka, Jednotka: m, Minimum: 2,6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 12. Pieskovisko so sedením a plachtou/množstvo, Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 12. Pieskovisko so sedením a plachtou/rozmery prvku/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 12. Pieskovisko so sedením a plachtou/rozmery prvku/šírka, Jednotka: m, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 12. Pieskovisko so sedením a plachtou/rozmery bezpečnostnej zóny/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 5,0, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 12. Pieskovisko so sedením a plachtou/rozmery bezpečnostnej zóny/šírka, Jednotka: m, Minimum: 5,0, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 13. Hojdačka hniezdo/množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 13. Hojdačka hniezdo/rozmery prvku/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 3,0, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 13. Hojdačka hniezdo/rozmery prvku/výška, Jednotka: m, Minimum: 1,8, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 13. Hojdačka hniezdo/rozmery bezpečnostnej zóny/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 6,6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 13. Hojdačka hniezdo/rozmery bezpečnostnej zóny/šírka , Jednotka: m, Minimum: 2,3, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 14. Lavička bez operadla/množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 14. Lavička bez operadla/rozmer prvku/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 1,8, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 15. Lavička bez operadla s podrúčkami/množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 15. Lavička bez operadla s podrúčkami/rozmer prvku/dĺžka, Jednotka: m, Minimum: 1,8, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 16. Gumová dlažba/množstvo, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 135

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Intersystem EU s.r.o. 1 43 908,33 20% EUR 25. August 2016 116648

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×