Obstarávanie

Fotomateriál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
210,60
Konečná suma(Bez DPH):
141,66
Zaplatené:
67.26%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24930000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Nákup nového, nepoužívaného fotomateriálu vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.; 2. Doplnkový fotomateriál k zabezpečeniu výučby.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Požadované technické parametre na univerzálny vyvolávací tank a dve cievky:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.1. univerzálny vyvolávací tank na vyvolávanie 35mm filmov a dve cievky,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.2. referenčný výrobok, Hodnota / charakteristika: napr.: Paterson Universal Tank 2x cievka; Technické vlastnosti: 2. Požadované technické parametre na pinzety:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.1. pinzety pre vyvolávanie fotoapiera v miske,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.2. referenčný výrobok, Hodnota / charakteristika: napr.: Paterson Pinzety; Technické vlastnosti: 3. Požadované technické parametre na misku plastovú do fotokomory:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3.1. miska plastová do fotokomory s rozmermi 30 x 40 cm,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3.2. referenčný výrobok, Hodnota / charakteristika: napr.: Paterson Miska 30x40cm; Technické vlastnosti: 4. Požadované technické parametre na čiernobiely 35 mm negatívny film:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4.1. 36 obrázkový panchromatický senzibilizovaný čiernobiely 35 mm film, ktorý vyhovuje vysokým nárokom na nízku zrnitosť, vysokú rozlišovaciu schopnosť a obrysovú ostrosť,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4.2. menovitá citlivosť filmu ISO 200/24°, široká expozičná pružnosť umožňujúca veľmi dobré výsledky aj pri preexpozíciach o 1 EV stupeň (ISO 100/21°) a podexpozíciách o 2 EV stupne (ISO 800/30°) bez úpravy vyvolávania, t.j. bez predĺženia vyvolávacej doby, prípadne bez zvýšenia teploty vývojky,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4.3. pre výrobu pozitívov možnosť použiť všetky druhy čiernobielych zväčšovacích papierov,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4.4. film vybavený DX čiarovým kódom, pre rozpoznanie filmu modernými analógovými fotoaparátmi,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4.5. referenčný výrobok, Hodnota / charakteristika: napr.: Foma FOMAPAN 200 Creative 135-36, Čiernobiely 35mm negatívny film; Technické vlastnosti: 5. Požadované technické parametre na čierno-biely lesklý fotopapier (1 balenie obsahuje 25 ks):, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5.1. univerzálne použiteľný lesklý čiernobiely papier strednej gramáže na barytovej podložke s vysokou vyvolávacou pružnosťou a vynikajúcou stálosťou,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5.2. použitím optického zjasňovača je dosiahnutá vysoká brilancia obrazu,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5.3. rozmery 18 x 25 cm,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5.4. referenčný výrobok, Hodnota / charakteristika: napr.: FomaBrom 18x24/25 111N Čierno-biely lesklý fotopapier; Technické vlastnosti: 6. Požadované technické parametre na čierno-biely lesklý fotopapier (1 balenie obsahuje 100 ks):, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6.1. univerzálne použiteľný lesklý čiernobiely papier strednej gramáže na barytovej podložke s vysokou vyvolávacou pružnosťou a vynikajúcou stálosťou,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6.2. použitím optického zjasňovača je dosiahnutá vysoká brilancia obrazu,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6.3. rozmery 10,5 x 14,8 cm,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6.4. referenčný výrobok, Hodnota / charakteristika: napr.: FomaSpeed 10x15/100 311N Čierno-biely lesklý fotopapier; Technické vlastnosti: 7. Požadované technické parametre na vývojku univerzálnu 1 liter:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7.1. dvojzložková prášková pozitívna a negatívna vývojka,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7.2. určená pre všetky typy čiernobielych fotopapierov, filmov na prípravu 1 litra roztoku,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7.3. referenčný výrobok, Hodnota / charakteristika: napr.: Foma Vývojka univerzálna 1 liter; Technické vlastnosti: 8. Požadované technické parametre na ustaľovač 1 liter:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8.1. dvojdielny práškový kyslý ustaľovač pre ručné spracovanie všetkých druhov čiernobielych filmov aj fotopapierov na prípravu 1 litra roztoku,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8.2. referenčný výrobok, Hodnota / charakteristika: napr.: FomaFix P 1 liter Ustaľovač; Technické vlastnosti: 9. Požadované technické parametre na štipce na film:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 9.1. sada štipcov na sušenie filmov,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 9.2. jeden štipec slúži na zavesenie filmu a druhý štipec so závažím sa upne na spodný koniec filmu a vyrovnáva ho,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 9.3. referenčný výrobok, Hodnota / charakteristika: napr.: Paterson Štipce na film; Technické vlastnosti: 10. Požadované technické parametre na svetlo do komory:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 10.1. svetlo do tmavej komory pre vyvolávanie pozitívov,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 10.2. referenčný výrobok, Hodnota / charakteristika: napr.: Paterson Svetlo do komory

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Univerzálny vyvolávací tank a dve cievky , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Pinzety, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. Miska plastová do fotokomory, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 4. Čiernobiely 35 mm negatívny film, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 5. Čierno-biely lesklý fotopapier (1 balenie obsahuje 25 ks), Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 6. Čierno-biely lesklý fotopapier (1 balenie obsahuje 100 ks), Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Vývojka univerzálna 1 liter, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 8. Ustaľovač 1 liter, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 9. Štipce na film, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Svetlo do komory, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRO. Laika spol. s r.o 1 170,00 20% EUR 11. Október 2016 120104

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×