Obstarávateľ

Štátna pokladnica

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
2.0

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 52 870,00 EUR 1
2015 1 439 382,00 EUR 1
2016 1 279 546,00 EUR 9
2017 57 800,00 EUR 3
2018 7 808 696,00 EUR 5
2019 591 360,00 EUR 1
2020 34 646 875,00 EUR 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
AutoCont SK a.s. 1 0,00 EUR
Energie2, a.s. 1 98 264,86 EUR
Datacomp s.r.o. 1 8 583,33 EUR
ZSE Energia, a.s. 1 103 333,33 EUR
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 4 10 196 023,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 11 583,33 EUR
DITEC, a.s. 2 22 430,83 EUR
Systeming, s.r.o. 1 0,00 EUR
BEGA, s.r.o. 3 2 795,00 EUR
SEHOS PLUS s. r. o. 1 0,00 EUR
VICOM s.r.o. 1 1 049,99 EUR
Enfield, s.r.o. 1 0,00 EUR
ISTER CENTRUM s.r.o. 1 0,00 EUR
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 1 591 360,00 EUR
TERAVAS, s.r.o. 1 0,00 EUR
Global Payments Europe, s.r.o. 1 25 153 512,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hiddenhttp://www.pokladnica.sk


+421904281818


beatrix.barany@ekoauris.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 813 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti
VK/2021/1335 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica oddelenie Online služby vonkajšie výberové konanie 2021-04-30 2021-05-07
VK/2020/2861 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica Kancelária riaditeľa Štátnej pokladnice užšie vnútorné výberové konanie 2020-11-13 2020-11-24
VK/2020/2770 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica Informačný systém a stratégia vonkajšie výberové konanie 2020-11-06 2020-11-15
VK/2019/8194 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica oddelenie Platobný styk vonkajšie výberové konanie 2019-12-17 2019-12-31
VK/2019/8173 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica oddelenie Prevádzka informačných systémov vonkajšie výberové konanie 2019-12-16 2019-12-30
VK/2019/8046 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Platobný styk širšie vnútorné výberové konanie 2019-12-06 2019-12-16
VK/2019/8017 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Prevádzka informačných systémov širšie vnútorné výberové konanie 2019-12-05 2019-12-13
VK/2019/7398 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica odbor Platobný styk vonkajšie výberové konanie 2019-11-08 2019-11-15
VK/2019/7397 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica odbor Platobný styk vonkajšie výberové konanie 2019-11-08 2019-11-15
VK/2019/7347 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica priama riadiaca činnosť generálneho tajomníka užšie vnútorné výberové konanie 2019-11-07 2019-11-14
VK/2019/4653 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica oddelenie Platobný styk vonkajšie výberové konanie 2019-07-22 2019-07-29
VK/2019/4418 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Platobný styk širšie vnútorné výberové konanie 2019-07-10 2019-07-19
VK/2019/2652 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica odd. Účtovníctvo vonkajšie výberové konanie 2019-04-16 2019-04-30
VK/2019/2460 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Platobný styk vonkajšie výberové konanie 2019-04-09 2019-04-16
VK/2019/2349 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica odd. Účtovníctvo širšie vnútorné výberové konanie 2019-04-03 2019-04-11
VK/2019/2280 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Platobný styk širšie vnútorné výberové konanie 2019-04-01 2019-04-08
VK/2019/2102 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica odd. Účtovníctvo užšie vnútorné výberové konanie 2019-03-25 2019-04-02
VK/2019/2072 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Platobný styk užšie vnútorné výberové konanie 2019-03-22 2019-03-29
VK/2018/7710 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica oddelenie Služby používateľom IS ŠP vonkajšie výberové konanie 2018-11-20 2018-11-27
VK/2018/7518 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Služby používateľom IS ŠP širšie vnútorné výberové konanie 2018-11-13 2018-11-19
VK/2018/7248 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica oddelenie Služby používateľom IS ŠP užšie vnútorné výberové konanie 2018-11-05 2018-11-12
VK/2018/6754 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica oddelenie Administrácia klientov a vedenie účtov vonkajšie výberové konanie 2018-10-15 2018-10-19
VK/2018/6521 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Administrácia klientov a vedenie účtov širšie vnútorné výberové konanie 2018-10-05 2018-10-12
VK/2018/6250 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Administrácia klientov a vedenie účtov užšie vnútorné výberové konanie 2018-09-26 2018-10-04
VK/2018/4973 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica oddelenie Platobný styk vonkajšie výberové konanie 2018-07-31 2018-08-06
VK/2018/4947 - odborný referent Zrušené výberové konanie Štátna pokladnica oddelenie Platobný styk vonkajšie výberové konanie 2018-07-30 2018-08-03
VK/2018/4874 - radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica oddelenie Prevádzka informačných systémov vonkajšie výberové konanie 2018-07-26 2018-08-03
VK/2018/4763 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Platobný styk širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-23 2018-07-27
VK/2018/4672 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Prevádzka informačných systémov širšie vnútorné výberové konanie 2018-07-18 2018-07-25
VK/2018/4560 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Platobný styk užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-12 2018-07-20
VK/2018/4499 - radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Prevádzka informačných systémov užšie vnútorné výberové konanie 2018-07-10 2018-07-17
VK/2018/239 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica oddelenie Služby používateľom IS ŠP vonkajšie výberové konanie 2018-01-15 2018-01-19
VK/2018/79 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Služby používateľom IS ŠP širšie vnútorné výberové konanie 2018-01-05 2018-01-11
VK/2017/2987 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Služby používateľom IS ŠP vonkajšie výberové konanie 2017-11-23 2017-12-01
VK/2017/2801 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Služby používateľom IS ŠP širšie vnútorné výberové konanie 2017-11-14 2017-11-22
VK/2017/2793 - odborný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica oddelenie Platobný styk vonkajšie výberové konanie 2017-11-14 2017-11-21
VK/2017/2623 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Platobný styk širšie vnútorné výberové konanie 2017-11-06 2017-11-13
VK/2017/2621 - odborný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica oddelenie Platobný styk širšie vnútorné výberové konanie 2017-11-06 2017-11-06
VK/2017/457 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - úspešné Štátna pokladnica referát kontroly vonkajšie výberové konanie 2017-08-09 2017-08-16
VK/2017/332 - hlavný radca Vyhlásený výsledok - neúspešné Štátna pokladnica referát kontroly širšie vnútorné výberové konanie 2017-08-02 2017-08-08

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×