Osoba

Ing. Ladislav Kéri


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Ladislav Kéri
Adresa:
Jazdecká 1 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
45 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
5
Aktívne na UVOstat.sk:
4
Obstarávaní:
123
Zmlúv:
149
V celkovej hodnote:
7,827,931 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
NORDFOOD s.r.o. 45702861 Áno
EASTFOOD s.r.o. 45702942 Áno
GRANDFOOD s.r.o. 45510121 Áno
CITYFOOD s.r.o. 45510172 Áno
SAGENA s.r.o. 45479607 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. 49,259 EUR 29. Január 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 8,150 EUR 1. Júl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 3,105 EUR 1. Júl 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. 15,559 EUR 29. Január 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 18,052 EUR 2. Január 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 4,549 EUR 2. Január 2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nemrazené polotovary 41,000 EUR 21. Január 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Potraviny - oleje, tuky, strukoviny, ryža, cestoviny, múka 24,708 EUR 13. Máj 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreniny a chuťové prísady 15,167 EUR 22. Máj 2019
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nemrazené polotovary 3,999 EUR 30. December 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Potraviny - oleje, tuky, strukoviny, ryža, cestoviny, múka 31,408 EUR 28. Apríl 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreniny, pochutiny, majonézy, instantné polievky a bujóny 12,875 EUR 19. Máj 2020
Mesto Nitra Hlboko zmrazené výrobky - zelenina a polotovary 6,700 EUR 5. Jún 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline 2,928 EUR 25. September 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Polievky a bujóny 6,625 EUR 23. Máj 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Mrazená zelenina 2,875 EUR 29. November 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Spracované ovocie a zelenina 6,200 EUR 30. Január 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin KORENINY, PRÍSADY A POCHUTINY 37,500 EUR 1. Február 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreniny a chuťové prísady 5,717 EUR 14. Jún 2018
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1,906 EUR 7. December 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 3,382 EUR 7. December 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 100 EUR 7. December 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK LIKAVA - centrum sociálnych služieb 8,922 EUR 7. Jún 2021
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. 30,214 EUR 29. Január 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Trvanlivé potraviny a koreniny 6,708 EUR 11. December 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Trvanlivé potraviny a koreniny 10,625 EUR 11. December 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nemrazené polotovary 2,417 EUR 28. Jún 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Potraviny - oleje, tuky, strukoviny, ryža, cestoviny, múka 34,163 EUR 26. Október 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreniny, pochutiny, majonézy, instantné polievky a bujóny 11,558 EUR 18. November 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 224,920 EUR 7. December 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 212,840 EUR 7. December 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 339,020 EUR 7. December 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 16,504 EUR 7. December 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Polievky a bujóny 11,250 EUR 20. Máj 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreniny a chuťové prísady 7,000 EUR 20. December 2016
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre Nemrazené polotovary, koreniny, pochutiny a sušené bylinky 16,292 EUR 21. Február 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Základné potraviny 120,799 EUR 16. Marec 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 17,204 EUR 1. Júl 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 5,183 EUR 1. Júl 2019
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline 5,142 EUR 25. September 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš 6,451 EUR 11. November 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1,436 EUR 7. December 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1,709 EUR 7. December 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 49 EUR 7. December 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 5,302 EUR 27. Apríl 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 17,226 EUR 1. Január 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 4,155 EUR 1. Január 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Ostatné trvanlivé potraviny 31,750 EUR 19. December 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Trvanlivé potraviny a koreniny 10,250 EUR 26. Jún 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Potraviny - oleje, tuky, strukoviny, ryža, cestoviny, múka 58,333 EUR 27. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK LIKAVA - centrum sociálnych služieb 546,539 EUR 7. Jún 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR 13,036 EUR 31. Marec 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR 5,275 EUR 31. Marec 2016
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Trvanlivé potraviny 128,800 EUR 31. Júl 2015
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dodávka trvanlivýh potravín na 12 mes. 208,500 EUR 29. Január 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR 309,367 EUR 14. Január 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR 108,923 EUR 14. Január 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 12,411 EUR 3. Júl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 2,645 EUR 3. Júl 2017
Univerzitná nemocnica Bratislava Mrazené potraviny (Mrazené výrobky a mrazená zelenina) 480,000 EUR 24. Január 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 18,092 EUR 1. Apríl 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 4,747 EUR 1. Apríl 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Potraviny - oleje, tuky, strukoviny, ryža, cestoviny, múka 29,583 EUR 4. November 2019
Univerzita Komenského v Bratislave Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny 11,019 EUR 11. August 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Koreniny 1,808 EUR 5. Január 2018
Univerzitná nemocnica Bratislava Mrazené výrobky (potraviny) 68,250 EUR 14. Január 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Polievky a bujóny 4,958 EUR 26. Január 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Polievky a bujóny 10,417 EUR 18. November 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Pochutiny 9,350 EUR 15. December 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreniny, pochutiny, majonézy, instantné polievky a bujóny 22,292 EUR 19. Máj 2021
Univerzitná nemocnica Bratislava Mrazené výrobky (Potraviny) 300,622 EUR 4. Júl 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. 55,391 EUR 29. Január 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 14,694 EUR 3. Október 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 4,434 EUR 3. Október 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 13,591 EUR 1. Október 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 5,339 EUR 1. Október 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 13,368 EUR 1. Január 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 5,662 EUR 1. Január 2019
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Potraviny 64,300 EUR 9. November 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Potraviny pre FNsP Nové Zámky na obdobie 24 mesiacov 10,500 EUR 31. Marec 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 14,982 EUR 2. Január 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 1,271 EUR 2. Január 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreniny a chuťové prísady 7,498 EUR 7. Júl 2017
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Mlynské výrobky 2,075 EUR 4. Február 2016
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky. 62,600 EUR 12. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš 2,104 EUR 11. November 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 258,274 EUR 27. Apríl 2021
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 200,990 EUR 27. Apríl 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Základné potraviny, suroviny, mliečne a mrazené výrobky. 944,000 EUR 1. December 2015
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Mrazená zelenina, mrazený karfiól, mrazená tekvica, mrazený špenát, mrazená paprika, mazené šampiňony, držková polievka 383 EUR 5. Február 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 14,774 EUR 1. Október 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 5,857 EUR 1. Október 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreniny a chuťové prísady 14,302 EUR 21. November 2019
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš 433,065 EUR 11. November 2020
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Pekárské a cukrárske výrobky 1,320 EUR 19. Január 2021
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Polievky a bujóny 12,103 EUR 20. November 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Pochutiny 11,850 EUR 5. Január 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Trvanlivé potraviny a koreniny 7,410 EUR 16. Január 2018
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline 5,353 EUR 25. September 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline 4,933 EUR 25. September 2020
Fakultná nemocnica Nitra Potraviny hrubý tovar 57,000 EUR 20. Apríl 2015
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. 54,100 EUR 29. Január 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 21,705 EUR 2. Október 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 5,086 EUR 2. Október 2017
Univerzitná nemocnica Bratislava Mrazené potraviny (Mrazené výrobky a mrazená zelenina) 480,000 EUR 24. Január 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreniny a chuťové prísady 14,458 EUR 12. November 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Pekárské a cukrárske výrobky 958 EUR 21. Január 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS 65,400 EUR 30. December 2019
Univerzita Komenského v Bratislave Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny 13,170 EUR 5. Február 2020
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline 340,215 EUR 25. September 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreniny,chuťové prísady a bujóny 2,117 EUR 21. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Koreniny, prísady a pochutiny 29,600 EUR 31. Január 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Základné potraviny 116,900 EUR 2. Február 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Suchý tovar 12,480 EUR 19. Október 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreniny,chuťové prísady, polievky a bujóny 2,708 EUR 7. December 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Základné potraviny 133,400 EUR 30. Január 2017
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1,775 EUR 27. Apríl 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 2,207 EUR 14. Január 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 3,569 EUR 14. Január 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 16,907 EUR 3. Apríl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 4,550 EUR 3. Apríl 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 16,477 EUR 2. Apríl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 6,545 EUR 2. Apríl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 10,346 EUR 2. Júl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Dodávky trvanlivých potravín 5,848 EUR 2. Júl 2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreniny, pochutiny a sušené bylinky 4,458 EUR 1. Júl 2019
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreniny, pochutiny a sušené bylinky 4,167 EUR 31. December 2019
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreniny a chuťové prísady 5,125 EUR 19. Január 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Pochutiny 6,600 EUR 21. Apríl 2016
Univerzitná nemocnica Martin Suché potraviny 69,000 EUR 4. Máj 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreniny a chuťové prísady 6,000 EUR 1. Júl 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Ostatné trvanlivé potraviny 27,824 EUR 5. Jún 2018
Univerzitná nemocnica Bratislava Mrazené výrobky (Mrazené potraviny a mrazená zelenina) 197,875 EUR 24. Máj 2021
Žilinský samosprávny kraj Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš 3,069 EUR 11. November 2020
Ružinovský domov seniorov Dodávka potravín – II. 2,396 EUR 11. December 2019
Ústav na výkon väzby Nemrazené polotovary 1,996 EUR 29. Jún 2020
Stredisko sociálnej starostlivosti Nákup mrazenej zeleniny a mrazených zeleninových zmesí. 4,740 EUR 11. Jún 2020
Ružinovský domov seniorov Dodávka potravín – II. 1,865 EUR 1. Júl 2020
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreniny, pochutiny, sušené bylinky 17,917 EUR 16. Október 2019
Ústav na výkon väzby Zemiaky vákuovo balené - spracované 7,367 EUR 7. Máj 2021
Ružinovský domov seniorov Dodávka potravín – II. 1,853 EUR 1. Október 2020
Ružinovský domov seniorov Dodávka potravín – II. 23,993 EUR 11. December 2019
Ružinovský domov seniorov Dodávka potravín – II. 5,876 EUR 11. December 2019
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Vývary a koreniny 0 EUR 9. December 2016
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Vývary a koreniny 6,000 EUR 6. December 2019
Ružinovský domov seniorov Dodávka potravín – II. 1,354 EUR 11. December 2019
Ružinovský domov seniorov Dodávka potravín – II. 414 EUR 11. December 2019
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Vývary a koreniny 0 EUR 4. Júl 2016
Ružinovský domov seniorov Dodávka potravín – II. 2,279 EUR 11. December 2019

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×