Osoba

Ing. Norbert Matyšek


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Norbert Matyšek
Adresa:
M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
37 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
5
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
118
Zmlúv:
118
V celkovej hodnote:
4,117,155 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
AMG Security s.r.o. 46268995 Áno
AMG Facility s.r.o. 50529561 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
AMG Security s.r.o. 46268995 Áno
AMG Facility s.r.o. 50529561 Áno
AMG Facility SK s.r.o. 50578901 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Poskytnutie služby fyzickej ochrany majetku 8,333 EUR 4. Január 2019
Slovenské národné múzeum Zabezpečenie strážnej služby 50,989 EUR 31. Október 2019
Slovenská konsolidačná, a.s. Ochrana budovy 4,799 EUR 2. Jún 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Upratovacie služby 14,856 EUR 17. December 2020
Kancelária prezidenta SR Drobné opravy a údržba budov a interiérového vybavenia 99,999 EUR 22. Máj 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodávka hygienického spotrebného materiálu 55,000 EUR 4. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Upratovacie služby 6,690 EUR 11. Júl 2016
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Upratovanie administratívnej budovy a dodávka hygienických potrieb 7,500 EUR 31. August 2016
MH Invest II, s.r.o. Správa a údržba 86,999 EUR 20. Február 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb 14,299 EUR 25. Júl 2018
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 66,667 EUR 4. December 2014
Slovenská správa ciest Upratovanie kancelárskych priestorov 59,251 EUR 25. Január 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Strážna služba 41,699 EUR 20. December 2018
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Strážna služba v psychiatrickej nemocnici - 4 stanoviská - osoby 189,441 EUR 25. Marec 2019
Okresný súd Humenné Upratovanie a čistenie administratívnej budovy 16,665 EUR 19. August 2019
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Poskytnutie služieb monitoringu pultu centrálnej ochrany 3,499 EUR 17. Marec 2020
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb 85,498 EUR 3. Jún 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Upratovacie služby 4,999 EUR 1. Jún 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Upratovacie služby 7,795 EUR 3. August 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Upratovacie služby objektu korporátne WC na odpočívadle Čierne 8,495 EUR 11. Október 2017
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov 0 EUR 13. Október 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Upratovacie služby 1,799 EUR 29. November 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Upratovacie služby 9,499 EUR 19. December 2017
Hlavné mesto SR Bratislava Poistenie majetku právnických osôb 59,056 EUR 19. September 2016
Štátny pedagogický ústav Upratovacie a čistiace služby 15,800 EUR 24. Január 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR 2 87,359 EUR 28. Október 2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov 114,166 EUR 27. Jún 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR 103,018 EUR 15. Október 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb 30,477 EUR 16. December 2020
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Upratovanie priestorov budovy v Prievidzi 4,069 EUR 12. Jún 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Strážne služby a zabezpečenie ochrany majetku administratívnych budov 110,833 EUR 16. August 2017
Okresný súd Humenné Upratovanie a čistenie administratívnej budovy 1,567 EUR 13. Február 2018
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Zabezpečenie ochrany objektu a napojenie na pult centralizovanej ochrany Košice 3,900 EUR 4. Marec 2016
Krajský súd v Banskej Bystrici Upratovanie a čistenie administratívnej budovy 15,300 EUR 24. Máj 2016
Okresný súd Humenné Upratovanie a čistenie administratívnej budovy 19,583 EUR 16. August 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodávka hygienického spotrebného materiálu 49,700 EUR 19. December 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Upratovacie, čistiace a baliace služby pre zariadenia spoločného stravovania. 37,699 EUR 22. Máj 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Upratovacie služby 13,199 EUR 10. December 2019
Rozhlas a televízia Slovenska (3)Udržiavacie práce údržby- opravy, opravy výmenou pre stavebnú časť objektov vrátane technickej infraštruktúry, vybavenia a zariadení, opravy havarijného stavu, havarijné služby 77,099 EUR 26. Apríl 2017
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov 130,000 EUR 11. August 2017
Slovenské národné múzeum Zabezpečenie strážnej služby 37,999 EUR 22. August 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Strážne služby a zabezpečenie ochrany majetku administratívnych budov 95,800 EUR 7. September 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava Upratovanie priestorov Gabčíkovo 12,000 EUR 28. November 2016
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Zriadenie pripojenia EZS na pult centrálnej ochrany (PCO) 2,900 EUR 4. Apríl 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb 59,999 EUR 3. Máj 2018
Slovenská správa ciest Správa školiaceho a rekreačného zariadenia Tále 58,560 EUR 26. Júl 2017
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Zimná údržba a pohotovosť 14,800 EUR 21. November 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb 71,249 EUR 2. Máj 2019
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Upratovacie a čistiace služby 29,900 EUR 5. Október 2016
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Poskytnutie služby fyzickej ochrany majetku a osôb 56,333 EUR 25. September 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Upratovacie služby 600 EUR 26. September 2017
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov 0 EUR 29. September 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Strážna služba v zdravotníckom zariadení 0 EUR 8. December 2016
Okresný súd Banská Bystrica Upratovacie a čistiace služby 0 EUR 21. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Upratovacie služby - toalety 5,399 EUR 25. Apríl 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Upratovanie priestorov budovy v Prievidzi 5,699 EUR 19. Jún 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Upratovanie priestorov budovy v Prievidzi 4,090 EUR 18. Jún 2021
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove 44,496 EUR 3. December 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodávka hygienického spotrebného materiálu 53,655 EUR 27. November 2018
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Poskytnutie služby fyzickej ochrany majetku a osôb 26,249 EUR 27. Január 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Upratovacie služby 3,469 EUR 27. Apríl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Upratovacie služby 4,799 EUR 29. Máj 2017
Bratislavská organizácia cestovného ruchu Upratovacie služby 6,666 EUR 15. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Upratovacie a čistiace služby 118,000 EUR 25. Január 2017
Úrad vlády Slovenskej republiky Upratovacie a čistiace služby 82,000 EUR 11. Júl 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Upratovacie služby 7,394 EUR 19. Jún 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Monitoring médií 6,250 EUR 11. Január 2016
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov 111,249 EUR 13. Máj 2021
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb 22,498 EUR 26. Máj 2021
Kunsthalle Bratislava Zabezpečenie a vykonávanie strážnej služby v objekte 7,083 EUR 7. Jún 2021
Slovenské národné múzeum Zabezpečenie strážnej služby v objektoch SNM 7 EUR 15. December 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Strážna služba 22,059 EUR 19. Jún 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Strážna služba 23,969 EUR 27. September 2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov 112,560 EUR 21. Apríl 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Upratovacie služby 4,847 EUR 31. Máj 2017
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Strážna služba v psychiatrickej nemocnici -4 osoby / v.01 0 EUR 22. Jún 2017
Úrad vlády Slovenskej republiky Upratovacie a čistiace služby 82,916 EUR 11. Júl 2017
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Upratovacie a čistiace služby 30,158 EUR 24. Október 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Upratovacie služby 590 EUR 27. Október 2017
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Zabezpečenie ochrany objektu a napojenie na pult centralizovanej ochrany Košice 3,400 EUR 15. Január 2016
Slovenská konsolidačná, a.s. Ochrana budovy 6,480 EUR 7. Apríl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nonstop bezpečnostná služba 42,500 EUR 1. December 2016
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Poskytnutie služby fyzickej ochrany majetku a osôb 13,166 EUR 21. Január 2019
Okresný súd Banská Bystrica Upratovacie a čistiace služby 0 EUR 23. Október 2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Upratovacie a čistiace služby 19,000 EUR 14. November 2017
Kancelária prezidenta SR Drobné opravy a údržba budov a interiérového vybavenia 33,291 EUR 31. Máj 2016
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Upratovacie a čistiace služby 2016 24,989 EUR 9. Jún 2016
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Upratovacie a čistiace služby 20,000 EUR 31. Október 2016
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Upratovacie služby 51,652 EUR 11. December 2020
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba 33,324 EUR 24. September 2020
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, ekologické a bez chlórové 53,892 EUR 15. November 2017
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Zabezpečenie ochrany majetku prostredníctvom EZS-pripojenie na PCO/RS 5,333 EUR 22. August 2016
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Upratovacie služby 58,333 EUR 13. December 2018
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Upratovacie služby 48,916 EUR 12. December 2019
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Upratovacie a čistiace služby /Humenné 16,563 EUR 8. Január 2016
Slovenská inovačná a energetická agentúra Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb 2,777 EUR 24. Február 2016
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby 49,900 EUR 9. December 2016
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba 40,833 EUR 22. August 2018
Slovenská inovačná a energetická agentúra Zabezpečenie upratovacích služieb 10,999 EUR 14. Máj 2020
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Čistiace a upratovacie služby 16,499 EUR 7. August 2017
Vojenský historický ústav Poistenie hnuteľného majetku 0 EUR 19. September 2016
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba 30,583 EUR 23. Marec 2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede Upratovacie služby 4,999 EUR 31. Január 2019
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Upratovacie služby 43,249 EUR 27. Apríl 2017
Okresný súd Levice Upratovacie a čistiace služby 29,144 EUR 21. September 2017
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Upratovacie a čistiace služby /N. Zámky 24,666 EUR 8. Január 2016
SZRB Asset Management, a.s. Upratovacie služby 5,600 EUR 25. Január 2017
Slovenská inovačná a energetická agentúra Zabezpečenie upratovacích služieb 7,406 EUR 30. Apríl 2019
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Strážna služba 11,499 EUR 16. August 2019
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba 55,808 EUR 13. September 2019
Slovenská inovačná a energetická agentúra Zabezpečenie upratovacích služieb 6,660 EUR 15. Február 2018
Bratislavský samosprávny kraj Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb 168,588 EUR 17. December 2020
Vojenský historický ústav Upratovacie práce 0 EUR 10. Máj 2017
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba 42,271 EUR 17. August 2017
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Upratovacie služby/Námestovo 0 EUR 8. Január 2016
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Fyzická ochrana objektov, strážna a informačná služba 27,500 EUR 2. November 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice Poskytovanie strážnej služby 160,500 EUR 20. Január 2021
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bezpečnostná služba -PCO/BR 2,999 EUR 2. Máj 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×