Osoba

Denis Kandela


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Denis Kandela
Adresa:
Víglašská 3009/3 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
Nezistený
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
1
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
53
Zmlúv:
53
V celkovej hodnote:
45,665 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Denis Kandela - REVYT 44334877 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových 850 EUR 27. September 2018
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Odborné prehliadky plynového kotla, zásobníkového ohrievača, tlakovej nádoby a rozvodov plynových zariadení, servis, oprava, údržba 440 EUR 27. Február 2020
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov Revízia plynových kotolní 290 EUR 10. December 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 300 EUR 27. August 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových 950 EUR 4. September 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových 500 EUR 4. September 2020
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Revízia plynového kotla a tlakovej nádoby za obdobie 2018 - 2019 KE (3) 339 EUR 18. Máj 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 650 EUR 20. August 2018
Ekonomická univerzita v Bratislave Odborné technické prehliadky VZT kotolní, odborné prehliadky tlakových nádob a tlakové skúšky, odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu 430 EUR 17. September 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových 900 EUR 27. September 2018
Ekonomická univerzita v Bratislave Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy 450 EUR 1. August 2018
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Odborné prehliadky plynových kotlov 354 EUR 7. Jún 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových 700 EUR 27. September 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových 650 EUR 27. September 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 260 EUR 7. Jún 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 1,016 EUR 7. Jún 2017
Hlavné mesto SR Bratislava Odborné prehliadky a skúšky plynových kotolní, revízia plynovej kotolne 600 EUR 7. November 2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení 900 EUR 9. September 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 924 EUR 20. August 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových 1,900 EUR 27. September 2018
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Revízie plynových a tlakových zariadení 1,335 EUR 11. November 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových 190 EUR 4. September 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 500 EUR 7. Jún 2017
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Periodické odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových a tlakových 0 EUR 9. Jún 2017
Ekonomická univerzita v Bratislave odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení 350 EUR 26. Marec 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 1,500 EUR 20. August 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových 200 EUR 27. September 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových 450 EUR 4. September 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových 1,000 EUR 4. September 2020
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení 490 EUR 13. Apríl 2017
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Revízia plynového kotla a tlakovej nádoby za obdobie 2016 - 2019 KE 2 398 EUR 4. Apríl 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Vykonanie OPaOS vyhradených technických zariadení plynových, tlakových 2,000 EUR 24. Apríl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 600 EUR 20. August 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 500 EUR 27. August 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových 1,000 EUR 4. September 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 2,330 EUR 7. Jún 2017
Ekonomická univerzita v Bratislave Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy 2,400 EUR 15. Január 2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových 500 EUR 4. September 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 904 EUR 7. Jún 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 1,240 EUR 7. Jún 2017
Trenčianske múzeum v Trenčíne Odborné prehliadky plynových zariadení 700 EUR 2. November 2020
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Revízie plynových a tlakových zariadení 1,700 EUR 30. September 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových 990 EUR 4. September 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 2,081 EUR 7. Jún 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 1,177 EUR 7. Jún 2017
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení 3,000 EUR 15. Jún 2021
IUVENTA Vykonanie zákonných revízií na vyhradených technických zariadeniach plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní a výmenníkových staníc v roku 2020, 2021 550 EUR 17. September 2020
IUVENTA Vykonanie zákonných revízií na vyhradených technických zariadeniach plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní a výmenníkových staníc, vrátane zaškolenia obsluhy 499 EUR 22. Marec 2018
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení tlakových a odborná prehliadka kotolní 450 EUR 13. September 2016
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín Revízia kotolní, revízia plynových zariadení 530 EUR 7. December 2020
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Revízie plynových zariadení 1,000 EUR 17. Október 2018
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Revízie plynových zariadení (Technická kontrola) 1,300 EUR 17. August 2020
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení plynových a tlakových a odborná prehliadka kotolní 398 EUR 13. September 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×