Osoba

Ing. Milan Kreškóci


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Milan Kreškóci
Adresa:
Nová ulica 41 Branč 95113
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
57 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
3
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
21
Zmlúv:
22
V celkovej hodnote:
147,599,229 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
INPEK HOLDING, a.s. 50085956 Áno
INPEK, s.r.o. 34105620 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
INPEK HOLDING, a.s. 50085956 Áno
INPEK, s.r.o. 34105620 Áno
Združenie NTS, s.r.o. 51687810 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Kružlov - protipovodňové opatrenia v intraviláne obce 1,949,996 EUR 18. Máj 2015
Obec Nová Bystrica Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza - stavba 281,400 EUR 5. September 2018
Obec Nová Bystrica Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza - stavba 149,450 EUR 5. September 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Plášťovce, protipovodňové opatrenia na toku Litava a Krupinica 553,698 EUR 18. Máj 2015
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce 55,623,994 EUR 29. Január 2018
Bašta Delux, s.r.o. PREKRYTIE SILÁŽNEHO ŽĽABU – SKLAD CIBULE_Bašta 705,842 EUR 25. November 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Harichovce - protipovodňové opatrenia v intraviláne obce 2,879,438 EUR 11. Máj 2015
Nitriansky samosprávny kraj Rekonštrukcia vstupnej časti školy, krčkov a telocvične - dokončovacie práce 644,158 EUR 30. Apríl 2020
AS TRENČÍN, a.s. Futbalový štadión AS Trenčín - Východná tribúna - hrubá stavba I. etapa 3,922,000 EUR 8. Október 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami 21,488,913 EUR 12. November 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa - protipovodňová ochrana rieky Jakubianka 2,476,286 EUR 11. Máj 2015
Mesto Nemšová Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy „A“, „A-1“, „A-1-1“ 208,482 EUR 15. Máj 2017
Obec Nová Bystrica Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza - stavba 34,146 EUR 12. Október 2018
Slovenská správa ciest REkonštrukcia mostov ciest I. triedy II. fáza v Nitrianskom a Trnavskom kraji 8,871,275 EUR 20. Február 2019
STATOK s. r. o. Modernizácia fariem - stavba - Statok s.r.o. 1,425,884 EUR 27. November 2014
BELITA s.r.o. Modernizácia fariem - stavba - BELITA s.r.o. 822,376 EUR 27. November 2014
T.A.D., s.r.o. Rekonštrukcia objektu na uskladnenie a pozberovú úpravu hrozna_T.A.D. 639,545 EUR 26. November 2014
Nitrianska investičná, s.r.o. Modernizácia futbalového štadióna FC NITRA 1,876,913 EUR 6. December 2017
Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťúš, s.r.o. Rodinný hrozno spracovateľský objekt - Miloš Máťúš 1,226,723 EUR 23. December 2014
Nitrianska investičná, s.r.o. Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra – II. etapa 2,473,710 EUR 18. Máj 2018
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST - 1.etapa – Prepojenie CTZ Nitra Párovce – VS1 Klokočina 650,000 EUR 25. Máj 2018
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová 38,695,000 EUR 26. August 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×