Osoba

Marcela Kohanová


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Marcela Kohanová
Adresa:
Dr. Clementisa 1219/7 Brezno 97701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
Nezistený
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
1
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
20
Zmlúv:
21
V celkovej hodnote:
6,034,931 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
ROLTA, s.r.o. 36699551 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo pre OZ Beňuš a OZ Slovenská Ľupča 142,969 EUR 3. Marec 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 17,481 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 23,368 EUR 8. Júl 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 1,620 EUR 31. Júl 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 1,578 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo pre OZ Beňuš a OZ Slovenská Ľupča - I. Q 2016 22,640 EUR 20. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 44,038 EUR 18. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) 5,212 EUR 30. Apríl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 1,278 EUR 8. Február 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 5,753 EUR 18. August 2016
Mesto Hriňová Drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit) 17,960 EUR 9. September 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo pre OZ Beňuš a OZ Slovenská Ľupča 8,072 EUR 14. Máj 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 5,576,536 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 49,583 EUR 18. August 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) 15,000 EUR 30. Apríl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 1,245 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 45,263 EUR 18. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup kameniva 1,375 EUR 14. Október 2020
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo) 29,888 EUR 10. Jún 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo 575 EUR 18. August 2016
Technické služby Brezno Dodanie štrku 23,497 EUR 26. Marec 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×