Osoba

JUDr. Mikuláš Trstenský CSc.


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
JUDr. Mikuláš Trstenský CSc.
Adresa:
Brusnicová 29 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
64 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
33
Aktívne na UVOstat.sk:
5
Obstarávaní:
128
Zmlúv:
142
V celkovej hodnote:
46,981,194 EUR

Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
ADOTEL-HEX s.r.o. 30229162 Áno
BUDIŠ a.s. 36396591 Nie
Slovenské pramene a žriedla, a.s. 36396591 Nie
SOLAR ČS, a.s. 50888251 Nie
SOLAR ČS, s.r.o. 50888251 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 47,638 EUR 20. Január 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 45,080 EUR 13. Október 2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 155,332 631,903 EUR 10. Júl 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 2921 Lučenec št. hr. - Lučenec, DÚ 02 Lučenec št. hr. - Rapovce PZZ v km 102,989 394,770 EUR 6. September 2017
Slovenská správa ciest Servis a údržba presných váh nápravových tlakov SUPAWEIGH a TENZOVÁHY 255,352 EUR 20. Apríl 2018
Technické služby mesta Humenné Motorová nafta 12,500 EUR 18. Január 2019
Obec Štiavnik Dodávka motorovej nafty 3,875 EUR 8. Január 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 40,764 EUR 28. Máj 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 14,240 EUR 5. September 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 69,794 EUR 5. September 2018
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží 19,000 EUR 3. September 2019
Technické služby mesta Humenné Motorová nafta 12,915 EUR 20. September 2019
Obec Štiavnik Dodávka motorovej nafty 4,250 EUR 3. Február 2021
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 36,068 EUR 5. September 2018
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Dodávka motorovej nafty 8,583 EUR 24. Júl 2017
Technické služby mesta Humenné Motorová nafta 11,917 EUR 27. August 2018
Obec Štiavnik Dodávka motorovej nafty 4,233 EUR 24. Máj 2021
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 50,358 EUR 5. September 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov na zabezpečovacích zariadeniach 240,000 EUR 21. Január 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov na zabezpečovacích zariadeniach 42,780 EUR 19. Január 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov na zabezpečovacích zariadeniach 256,592 EUR 21. Január 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 63,075 EUR 25. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 76,201 EUR 25. Júl 2018
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. Motorová nafta 10,095 EUR 9. November 2018
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží 18,459 EUR 19. Jún 2019
Obec Štiavnik Dodávka motorovej nafty 3,067 EUR 29. Október 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Zabezpečenie distribúcie mesačníka 62,749 EUR 9. November 2020
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. Dodávka motorovej nafty 9,370 EUR 23. August 2019
Technické služby mesta Humenné Motorová nafta 12,908 EUR 31. Október 2019
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2020 v roku 2021 140,105 EUR 17. December 2020
Slovenský hydrometeorologický ústav Nákup pohonných hmôt na palivové karty 192,998 EUR 15. December 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 120,198 EUR 5. September 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 34,894 EUR 5. September 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 2,888 EUR 31. Marec 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 8,699 EUR 31. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dodanie ETCS do elektrických jednotiek 220/300 14,599,980 EUR 27. Apríl 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 26,683 EUR 30. September 2021
Východoslovenská distribučná, a. s. Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom 1,262,000 EUR 5. Máj 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 43,125 EUR 20. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,810 EUR 21. Február 2018
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. Dodávka motorovej nafty 10,399 EUR 20. Máj 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 43,878 EUR 5. September 2018
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Dodávka motorovej nafty 10,192 EUR 12. August 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 11,598 EUR 31. Marec 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 12,536 EUR 5. September 2018
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Motorová nafta 9,350 EUR 11. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač prepravných dokladov 650,000 EUR 26. August 2021
Slovenská správa ciest Servis a údržba HS WIM systémov Measure-in-Motion 500,000 EUR 29. December 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 349,700 EUR 22. Júl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 508,900 EUR 22. Júl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 43,125 EUR 12. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,971 EUR 12. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 2,598,299 EUR 28. Február 2019
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží 14,660 EUR 15. Apríl 2019
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Dodávka motorovej nafty 997 EUR 5. Marec 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 34,800 EUR 5. September 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 36,640 EUR 5. September 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 230,126 EUR 30. Jún 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 40,764 EUR 24. Október 2019
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2019 v roku 2020 150,929 EUR 2. Marec 2020
Obec Štiavnik Dodávka motorovej nafty 4,249 EUR 4. November 2019
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží 15,100 EUR 20. December 2019
Technické služby mesta Humenné Motorová nafta 11,000 EUR 17. Február 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 44,150 EUR 21. Február 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 45,529 EUR 5. September 2018
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží 15,100 EUR 11. September 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 189,291 EUR 31. December 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 184,245 EUR 30. September 2019
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Motorová nafta 5,920 EUR 9. Júl 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 143,349 EUR 30. Jún 2021
Technické služby mesta Rimavská Sobota Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM (2021 – 2023) 225,804 EUR 13. September 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Neadresné distribučné služby pre časopis in.ba 99,215 EUR 26. November 2021
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2015 206,100 EUR 27. Apríl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 19,950 EUR 10. Február 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 49,725 EUR 8. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,810 EUR 28. Apríl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce - Svinia 398,669 EUR 17. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 29,925 EUR 20. Jún 2018
Obec Štiavnik Dodávka motorovej nafty 3,917 EUR 8. August 2019
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží 19,530 EUR 10. Október 2019
Obec Štiavnik Dodávka motorovej nafty 3,817 EUR 3. Február 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 121,349 EUR 31. December 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 64,045 EUR 30. Jún 2020
Slovenský hydrometeorologický ústav Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb a tovarov prostredníctvom palivových kariet 187,845 EUR 25. August 2020
Technické služby mesta Humenné Motorová nafta 9,042 EUR 21. September 2020
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Motorová nafta 12,775 EUR 20. August 2018
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Motorová nafta 5,922 EUR 29. Júl 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dosadenie rádiostaníc do železničných koľajových vozidiel 2,541,720 EUR 10. September 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 45,080 EUR 10. Júl 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach, TÚ 3291 ŽST Kysak - PPS. Plaveč št.hr., DÚ 12 Sabinov-Lipany,PZZ 43,902 440,269 EUR 10. Júl 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3011 ŽST Šurany - ŽST Veľké Bielice, DÚ 18 Koniarovce - Ludanice, PZZ km 52,058 640,222 EUR 10. Júl 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 125,795 460,584 EUR 6. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 29,956 EUR 6. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 126 EUR 8. December 2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2017 147,839 EUR 28. Február 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 270,000 EUR 5. September 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 525,000 EUR 5. September 2018
Technické služby mesta Humenné Motorová nafta 12,500 EUR 12. Október 2018
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Motorová nafta 8,550 EUR 29. Január 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vybavenie diaľnice D2 predselekčným vysokorýchlostným váhovým systémom pred odpočívadlom Sekule 1,690,600 EUR 13. September 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 50,654 EUR 5. September 2018
Technické služby mesta Humenné Motorová nafta 12,500 EUR 9. December 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Kontrola eDZ 7,588,800 EUR 29. Jún 2020
TEKOS,spol. s r.o. Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent 10,560 EUR 24. Júl 2017
Slovenská konsolidačná, a.s. Poskytnutie služieb spracovania, hromadnej tlače, balenia a distribúcie zásielok. 65,074 EUR 22. Apríl 2016
TEKOS,spol. s r.o. Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent 12,800 EUR 24. September 2018
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Motorová nafta STN EN 590, Bezolovnatý automobilový benzín STN EN 228 1,369,173 EUR 22. Apríl 2021
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Motorová nafta 5,690 EUR 11. Jún 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 54,096 EUR 6. November 2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2016 206,022 EUR 16. Marec 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach Traťový úsek Utekáč - Lučenec, PZZ v km 1,391 a 1,710 629,460 EUR 10. Júl 2017
Slovenská správa ciest Servis a údržba predselektívnych systémov 380,440 EUR 25. Január 2018
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Motorová nafta 6,225 EUR 23. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 528,000 EUR 21. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 561,000 EUR 21. Marec 2019
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Motorová nafta 6,440 EUR 23. Október 2018
Technické služby mesta Humenné Motorová nafta 11,800 EUR 26. November 2018
Technické služby mesta Humenné Motorová nafta 15,400 EUR 17. September 2019
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží 12,130 EUR 3. December 2020
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 33,238 EUR 5. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 16,575 EUR 31. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,810 EUR 31. December 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Náhrada jednodrôtových mechanických závor, TÚ 3011 ŽST Šurany-ŽST Veľké Bielice, DÚ 04 Komjatice-Ivánka pri Nitre, PZZ km 16,293 538,232 EUR 10. Júl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Jánovce – Jablonov I. úsek 230,448 EUR 17. Júl 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš – Važec 699,820 EUR 5. Október 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 56,568 EUR 5. September 2018
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Motorová nafta 14,400 EUR 10. December 2018
Letisko Poprad - Tatry, a.s. Motorová nafta 5,574 EUR 8. Január 2019
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Motorová nafta 6,080 EUR 5. December 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách 155,627 EUR 30. September 2020
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží 19,175 EUR 23. Január 2020
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží 12,800 EUR 22. Január 2021
TEKOS,spol. s r.o. Motorová nafta alebo ekvivalent alebo ekvivalent 12,416 EUR 10. August 2018
Technické služby mesta Humenné Motorová nafta 13,083 EUR 10. Júl 2018
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží 18,400 EUR 5. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 1,756 EUR 9. September 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 33,385 EUR 5. September 2018
Technické služby mesta Humenné Motorová nafta 11,292 EUR 4. Jún 2021
Regionálne cesty Bratislava a.s. Motorová nafta 11,630 EUR 2. August 2019
Regionálne cesty Bratislava a.s. Motorová nafta 16,749 EUR 25. Apríl 2018
Regionálne cesty Bratislava a.s. Motorová nafta 11,653 EUR 23. Apríl 2019
EKOVER spol. s r.o. Nákup pohonných hmôt 157,622 EUR 28. Apríl 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×