Osoba

Ing. Štefan Petergáč


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Štefan Petergáč
Adresa:
Bezekova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
59 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
16
Aktívne na UVOstat.sk:
8
Obstarávaní:
708
Zmlúv:
791
V celkovej hodnote:
599,667,936 EUR
Obstarávaní:
1
Zmlúv:
1
V celkovej hodnote:
4,168,649 SKK

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Accalio s.r.o. 43770738 Áno
Zelená pošta s. r. o. 46529233 Áno
PEKNÁ MODRÁ s.r.o. 35699949 Nie
VT Group, a.s. 45580561 Áno
TEMPEST a.s. 31326650 Áno
SOFTIP, a. s. 36785512 Áno
DATALAN, a.s. 35810734 Áno
Cromwell a.s. 31353746 Áno
UAVONIC s. r. o. 47648244 Áno
Contally s.r.o. 35787708 Nie
FREELAND s.r.o. 35787708 Nie
Tempest IT services a. s. 45282234 Nie
DATALAN Quality Instruments s.r.o. 31403964 Nie
RHOMBUS, s.r.o. 53678524 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Accalio s.r.o. 43770738 Áno
Zelená pošta s. r. o. 46529233 Áno
UAVONIC s. r. o. 47648244 Áno
VT Group, a.s. 45580561 Áno
TEMPEST a.s. 31326650 Áno
SOFTIP, a. s. 36785512 Áno
DATALAN, a.s. 35810734 Áno
USB a.s. 36820245 Nie
DATALAN Quality Instruments s.r.o. 31403964 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Užívateľské prístupy 84,490 EUR 3. August 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky 26,750 EUR 31. Marec 2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Dátové centrum s konektivitou s prepojením na systém pre vývoj mobilných a fixných komunikačných technológií pre Regionálne centrum eSMART UVP STU - Mlynská Dolina 1,622,000 EUR 17. Marec 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. 78,030 EUR 31. December 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky 133,448 EUR 31. Marec 2014
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva 187,250 EUR 13. Október 2014
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka notebookov 43,567 EUR 28. Január 2013
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka počítačov a monitorov 60,331 EUR 9. Január 2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. 65,680 EUR 30. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 47,638 EUR 20. Január 2015
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Softvérové licencie a aplikačné softvéry 743,000 EUR 18. Marec 2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR. 338,127 EUR 28. Január 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 45,080 EUR 13. Október 2014
Sociálna poisťovňa, ústredie Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne 874,250 EUR 29. December 2014
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 71,348 EUR 30. Jún 2015
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 3,031 EUR 30. Jún 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Servisná podpora a vývoj aplikácií v prostredí MZVaEZ SR 296,640 EUR 30. November 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" HW pre potreby ŽSR 607,663 EUR 7. Október 2016
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky 14,970 EUR 4. November 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 106,267 EUR 24. Marec 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Informačno-komunikačné technológie (IKT) 51,250 EUR 26. November 2013
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 14,049 EUR 30. Jún 2015
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 109 EUR 30. Jún 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky 117,700 EUR 31. Marec 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 20,837 EUR 5. Jún 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 70,222 EUR 8. Jún 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov 51,458 EUR 30. Jún 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry 12,000,000 EUR 1. August 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry 170,048 EUR 20. November 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Nákup IT tovaru, rozšírenie virtualizačného centra 14,583 EUR 14. Marec 2019
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 38,174 EUR 25. September 2017
Hlavné mesto SR Bratislava Obstaranie predĺženia licencií platformy Microsoft Office 365 Enterprise plán E3 150,000 EUR 28. Marec 2019
Národné lesnícke centrum (NLC) Originálne tonery 35,177 EUR 10. Máj 2019
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 131,986 EUR 25. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tovary a služby pre dátové centrá 69,865 EUR 16. Apríl 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 40,764 EUR 28. Máj 2019
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát POČÍTAČOVÉ ZOSTAVY A KOMPONENTY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY 11,704 EUR 19. August 2019
Úrad pre verejné obstarávanie Nákup licencií 50,833 EUR 30. Október 2019
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Prestavba dátového prostredia v infraštruktúre NUDCH 924,400 EUR 13. December 2019
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry 800,735 EUR 21. Október 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba software ESID 132,500 EUR 30. September 2019
Sociálna poisťovňa, ústredie Zabezpečenie produktov Problem Determination Tools 61,800 EUR 20. September 2019
Sociálna poisťovňa, ústredie Rozšírenie virtualizačnej platformy POWER serverov 210,500 EUR 9. December 2019
Banskobystrický samosprávny kraj Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál 19,235 EUR 12. Marec 2020
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 1,917 EUR 24. August 2017
Trnavský samosprávny kraj Zvýšenie výkonnosti, priepustnosti a bezpečnosti siete a wifi 57,499 EUR 9. Október 2020
Národné centrum zdravotníckych informácií Nákup licencií - informačný systém IBM Control Desk 0 EUR 21. Apríl 2017
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Poskytovanie implementačnej a konzultačnej podpory pre produkty spoločnosti VMware 83,950 EUR 16. November 2017
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Prenájom, nákup licencií a služby s tým spojené 59,900 EUR 12. Február 2016
Slovenský pozemkový fond Licencie VMware HorizonView 18,080 EUR 25. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zariadenia na kopírovanie, skenovanie a tlačenie 55,833 EUR 27. Máj 2016
Mesto Zvolen Osobný počítač 2,427 EUR 30. Jún 2016
Národné lesnícke centrum (NLC) Multifunkčná laserová tlačiareň čiernobiela, Notebook 2,549 EUR 17. Október 2016
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom, vrátane ich dovozu podľa požiadaviek objednávateľa 116,750 EUR 29. November 2016
Štatistický úrad Slovenskej republiky Firewall FortiGate 300D, Switch Cisco Catalyst 3850 32,100 EUR 5. December 2016
Národné centrum zdravotníckych informácií Koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS) 200,000 EUR 23. December 2016
Mesto Banská Bystrica Office 365 Business Premium 10,990 EUR 14. Marec 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Dodávka výpočtovej techniky pre UVP - Časť 2._Hardvérové vybavenie laboratórií 66,699 EUR 27. Február 2018
Centrum vedecko-technických informácií SR nakup techniky 19,870 EUR 2. Marec 2018
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby SW licencie 175,980 EUR 12. Apríl 2018
Okresný súd Bratislava I Kancelárska technika - tlačiarne a multifunkčné zariadenia 17,395 EUR 30. August 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tovary a služby pre dátové centrá 5,650 EUR 20. Marec 2019
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Upgrade informačného systému Štatistický zberový portál 3,142,800 EUR 10. August 2021
Národné lesnícke centrum (NLC) Informačný systém centralizácie manažmentu údajov Národného lesníckeho centra a migrácia do vládneho cloudu 914,980 EUR 25. August 2021
Národné lesnícke centrum (NLC) Informačný systém centralizácie manažmentu údajov Národného lesníckeho centra a migrácia do vládneho cloudu 116,400 EUR 25. August 2021
Národné lesnícke centrum (NLC) Informačný systém centralizácie manažmentu údajov Národného lesníckeho centra a migrácia do vládneho cloudu 17,400 EUR 25. August 2021
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu 18,760 EUR 1. December 2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Centrálne obstarávanie zariadení IKT s nízkym negatívnym vplyvom na životné prostredie 65,145 EUR 27. December 2021
Mestská časť Bratislava - Jarovce Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy pre Mestskú časť Bratislava - Jarovce 57,336 EUR 24. September 2015
Sociálna poisťovňa, ústredie Poskytovanie služieb pri podpore a údržbe aplikačného programového vybavenia (APV) pre Automatizovaný systém správy registratúry (ASSR) 49,440 EUR 8. Apríl 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 470,050 EUR 19. Marec 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 7,320 EUR 13. Február 2015
Žilinský samosprávny kraj Servisná podpora pre informačný systém, vytvorený projektom Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji. 1,771,056 EUR 30. Október 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" HW pre potreby ŽSR 607,663 EUR 7. Október 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov 22,332 EUR 30. September 2016
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky 33,720 EUR 21. December 2015
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií. 40,933 EUR 31. Marec 2016
Trnavský samosprávny kraj Vytvorenie digitalizačného pracoviska TTSK a modernizácia IKT vybavenia múzeí a galérií 333,250 EUR 29. Október 2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Rozšírenie počtu licencií Symantec NetBackup vrátane ich technickej podpory. 155,520 EUR 26. Jún 2014
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva 67,482 EUR 13. Október 2014
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 83,055 EUR 1. Apríl 2015
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 7,064 EUR 1. Január 2015
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka počítačov a monitorov 1,600,000 EUR 25. Júl 2016
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Pozáručný autorizovaný servis formou komplexných služieb podpory HW a SW pre NP Digitálne pramene 3,510,833 EUR 28. November 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 13,515 EUR 25. Október 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 24,982 EUR 24. November 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 15,541 EUR 15. November 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 38,500 EUR 9. December 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 109,475 EUR 21. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft 26,135 EUR 31. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft 98,148 EUR 31. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft 86,237 EUR 31. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft 10,232 EUR 31. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 26,861 EUR 31. Marec 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky 183 EUR 31. Marec 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej a telekomunikačnej technológie pre hasičské stanice 165,534 EUR 1. Jún 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 2,019,527 EUR 25. September 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" HW pre potreby ŽSR 4,168,649 SKK 3. November 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov 155,152 EUR 31. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 166,174 EUR 30. Jún 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry 25,000,000 EUR 18. Júl 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Obstaranie licencií SYMANTEC a SW podpory pre licencie SYMANTEC 103,000 EUR 27. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 63,075 EUR 25. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 76,201 EUR 25. Júl 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 56,586 EUR 25. September 2017
Sociálna poisťovňa, ústredie Technická podpora pre Oracle Java SE 103,750 EUR 4. Marec 2019
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Check point renewal 24,000 EUR 14. Marec 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Poskytovanie služieb podpory a údržby k APV KIS SOFTIP PROFIT 3,418,648 EUR 31. Máj 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo 1,926,015 EUR 13. Jún 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo 19,800 EUR 23. Máj 2019
Úrad pre verejné obstarávanie Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky 414,990 EUR 28. Jún 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo 307,995 EUR 13. Jún 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Nákup hardvéru IKT 797,419 EUR 4. September 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 265,000 EUR 30. August 2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ 3,240 EUR 9. August 2019
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Obmena AIX infraštruktúry - dodávka a inštalácia serverov 307,402 EUR 18. November 2019
Úrad pre verejné obstarávanie Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky 52,250 EUR 18. December 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Zabezpečenie distribúcie mesačníka 62,749 EUR 9. November 2020
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup 2ks diskových polí 26,400 EUR 21. Október 2019
Mesto Banská Bystrica Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business 54,874 EUR 21. November 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Technické zariadenia 7 - Výstražné systémy. 43,022,052 EUR 6. Júl 2020
Centrum vedecko-technických informácií SR Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál 71,545 EUR 26. Január 2021
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Netbackup - kapacitné licencie a ich technická podpora 130,000 EUR 22. December 2020
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2020 v roku 2021 140,105 EUR 17. December 2020
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Nákup hardvéru IKT 36,845 EUR 4. September 2019
Úrad pre verejné obstarávanie Pozáručná servisná podpora pre IBM a LENOVO zariadenia 79,800 EUR 10. Máj 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Komponenty do projektorov 98 EUR 9. Máj 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Podpora hardware - maintenance 191,200 EUR 27. Júl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba software ORACLE 76,580 EUR 14. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba software ESID 132,190 EUR 5. Október 2017
Sociálna poisťovňa, ústredie Rozšírenie modulárnych switchov Cisco Catalyst 6500E o optický modul a príslušenstvo 75,000 EUR 21. December 2017
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup 2ks licencií na 1 rok 9,655 EUR 25. Január 2018
Mesto Banská Bystrica Office 365 Business Premium 9,990 EUR 27. Október 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky HDD do diskového poľa 3,750 EUR 14. December 2016
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Dodávka výpočtovej techniky pre UVP - Časť 1._3D skener 36,700 EUR 26. Február 2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Dodávka výpočtovej techniky pre UVP - Časť 3._Softvérové vybavenie laboratórií 1,650 EUR 26. Február 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 41,250 EUR 18. Apríl 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Nákup hardvéru IKT 4,236 EUR 4. September 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP 146,190 EUR 30. Jún 2020
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Dodanie serverov a záložných zdrojov. 97,340 EUR 18. Jún 2021
3EC International a.s. Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s. 70,750 EUR 27. Marec 2015
Centrum vedecko-technických informácií SR Nákup softvéru pre CVTI SR a národné projekty CVTI SR 12,000 EUR 30. Marec 2015
Centrum vedecko-technických informácií SR Nákup softvéru pre CVTI SR a národné projekty CVTI SR 118,000 EUR 27. Marec 2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Zabezpečenie servisu a podpory digitalizačných zariadení - knižné skenery pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine 3,055,365 EUR 9. December 2015
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka počítačov a monitorov 48,662 EUR 9. Január 2013
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka počítačov a monitorov 109,138 EUR 9. Január 2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec 35,200 EUR 31. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec 132,192 EUR 31. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec 116,150 EUR 31. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec 13,782 EUR 31. December 2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, faxové prístroje a kopírovacie stroje, vrátane ich rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa 2,331,429 EUR 25. Apríl 2016
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát Vybudovanie a doplnenie vybraných systémov v rámci IT prostredia Trnavskej Univerzity 378,150 EUR 27. November 2015
Sociálna poisťovňa, ústredie Pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky 4,800,000 EUR 8. Október 2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Úprava a rozšírenie funkcionality IS APV SOFTIP PROFIT 166,025 EUR 28. Júl 2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Zabezpečenie servisu digitalizačných zariadení – knižné skenery 4DigitBooks pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine 476,016 EUR 24. Marec 2015
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka počítačov a monitorov 99,499 EUR 9. Január 2013
Sociálna poisťovňa, ústredie Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM. 953,400 EUR 16. December 2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 60,000 EUR 10. November 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 876 EUR 27. November 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 15,553 EUR 1. December 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 2,120 EUR 8. December 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 27,930 EUR 30. December 2015
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka notebookov 1,600,000 EUR 25. Júl 2016
Sociálna poisťovňa, ústredie Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM 1,274,166 EUR 28. Február 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 375,000 EUR 24. August 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 375,000 EUR 24. August 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" HW pre potreby ŽSR 2,242,549 EUR 3. November 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" HW pre potreby ŽSR 1,955,321 EUR 3. November 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 42,648 EUR 31. December 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 8,254 EUR 25. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 17,864 EUR 31. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 43,125 EUR 20. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,810 EUR 21. Február 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Riadený bezpečný prístup na internet a perimeter siete MPSVR SR 248,330 EUR 28. Jún 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 9,468 EUR 24. August 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tovary a služby pre dátové centrá 2,437,032 EUR 19. December 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 143,650 EUR 8. November 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 37,183 EUR 6. November 2018
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Web Application Firewall 199,545 EUR 16. Máj 2019
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Rozšírenie kapacity virtuálnych páskových knižníc 63,900 EUR 13. Jún 2019
Sociálna poisťovňa, ústredie Technická podpora a údržba pre informačný systém Správny výkon 220,800 EUR 28. August 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tovary a služby pre dátové centrá 116,255 EUR 28. Júl 2020
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Servisné služby pre Centrálny zálohovací systém 146,200 EUR 22. November 2019
Národné centrum zdravotníckych informácií Licencia Oracle Standard Edition 2 (CPU) + 1 year support 14,000 EUR 5. November 2020
Sociálna poisťovňa, ústredie Dodávka technologického zariadenia Oracle ExaData a zabezpečenie služieb štandardnej a rozšírenej technickej podpory prevádzkovaného technologického prostredia Oracle 6,722,003 EUR 31. December 2019
Sociálna poisťovňa, ústredie Zabezpečenie virtuálneho aplikačného firewal-u 74,417 EUR 14. August 2019
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Rozšírenie diskového priestoru pre potreby systémov DMS a DWH 121,000 EUR 14. November 2019
Sociálna poisťovňa, ústredie Technická podpora pre zálohovanie prevádzkovaných systémov 195,000 EUR 27. December 2019
Trnavský samosprávny kraj Upgrade bezdrôtovej infraštruktúry 70,832 EUR 8. Január 2020
Obec Santovka Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka 215,967 EUR 23. Marec 2020
Sociálna poisťovňa, ústredie Pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky 4,888,021 EUR 30. Apríl 2020
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Nákup hardvéru IKT 5,031 EUR 4. September 2019
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Služby pozáručného autorizovaného servisu, technická podpora a podporné služby pre IKT zariadenia a technológie 6,784,362 EUR 27. August 2020
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Nákup páskových mechaník IBM Utrium LTO6 a rozširujúca pásková skriňa pre existujúcu páskovú knižnicu IBM TS 3584 119,999 EUR 4. Apríl 2017
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa AP WiFi 117,300 EUR 21. Apríl 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia 118,250 EUR 3. Február 2016
Trnavský samosprávny kraj Zabezpečenie nákupu podpory pre VMware 15,091 EUR 29. Apríl 2016
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Tlačový systém pre tlač z viacerých nezávislých sietí 61,400 EUR 9. November 2016
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Obnova technickej podpory infraštruktúry 12,999 EUR 28. November 2016
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ekonomický softvér pre správu pohľadávok a vedenie podvojného účtovníctva 84,900 EUR 19. Máj 2021
Trnavský samosprávny kraj Predĺženie maintenance na HW a SW 85,833 EUR 9. Júl 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 13,619 EUR 24. August 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 77,831 EUR 24. August 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo 70,000 EUR 13. Jún 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP 146,190 EUR 31. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač prepravných dokladov 650,000 EUR 26. August 2021
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 73,525 EUR 25. September 2017
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Servisné a konzultačné služby pre infraštruktúru Openshift 120,420 EUR 21. Október 2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV 154,658 EUR 30. November 2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV 108,735 EUR 30. November 2021
Národné centrum zdravotníckych informácií Komplexný integrovaný systém pre zabezpečenie servisnej podpory a podpory riadenia prevádzky NZIS 5,008,979 EUR 31. August 2015
Národné centrum zdravotníckych informácií Komplexný integrovaný systém pre zabezpečenie servisnej podpory a podpory riadenia prevádzky NZIS 4,625,820 EUR 31. August 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky 16,947 EUR 31. Marec 2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Pozáručný autorizovaný servis pre Centrálny Dátový Archív 6,905,275 EUR 28. Január 2016
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Zabezpečenie pravidelného servisu digitalizačných zariadení Witikon a Cruse Museum Scanner pre potreby Múzea SNP v Banskej Bystrici 3,853,786 EUR 16. September 2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky 125,526 EUR 31. Marec 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky 276,592 EUR 31. Marec 2014
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Rozšírenie infraštruktúry IKT a modernizácia vnútorného vybavenia učební na UMB v Banskej Bystrici časť 1 predmetu zákazky: Technologické vybavenie pre IKT a súvisiace softvérové vybavenie. 1,569,840 EUR 28. September 2015
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 931,564 EUR 30. Jún 2015
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 196,414 EUR 30. Jún 2015
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky 6,500,000 EUR 5. August 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" „HW pre potreby ŽSR“ 10,899,758 EUR 11. August 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky 38,649 EUR 31. Marec 2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 1,141,684 EUR 31. December 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 349,700 EUR 22. Júl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 508,900 EUR 22. Júl 2016
Ústav ekológie Lesa SAV IKT pre spracovanie a analýzu údajov DPZ 150,430 EUR 18. September 2015
Slovenský hydrometeorologický ústav Rozšírenie licencie SOFTIP PROFIT o rozšírenú verziu: Doprava a EZO (Evidencia zmlúv a objednávok) a služby súvisiace s implementáciou 35,334 EUR 23. November 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 50,058 EUR 30. Jún 2015
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 12,257 EUR 30. Jún 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky 142,517 EUR 31. Marec 2014
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 32,499 EUR 30. Jún 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 64,200 EUR 23. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 43,125 EUR 12. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,971 EUR 12. September 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky 170,357 EUR 31. Marec 2014
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. 56,666 EUR 25. Apríl 2019
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 77,506 EUR 24. August 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 79,393 EUR 25. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 40,764 EUR 24. Október 2019
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2019 v roku 2020 150,929 EUR 2. Marec 2020
Sociálna poisťovňa, ústredie Zabezpečenie ochrany E-mail a WEB komunikácie 218,333 EUR 14. August 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bezpilotné lietadlo s pevným krídlom 19,950 EUR 2. September 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Obstaranie zvýšenia počtu licencií platformy Microsoft Office 365 Enterprise plán E3 o 100 ks 16,250 EUR 2. September 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup 2 ks Optických 10Gig switchov 106,583 EUR 3. Apríl 2020
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo 26,480 EUR 13. Jún 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 554,500 EUR 7. Február 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 44,150 EUR 21. Február 2020
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Výpočtová technika - tlačiarne 6,980 EUR 11. Jún 2020
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Údržba a prevádzková podpora APV pre KNIS 500,000 EUR 27. November 2020
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Nákup hardvéru IKT 27,916 EUR 4. September 2019
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 39,209 EUR 25. September 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 75,679 EUR 24. August 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Diskové pole 200,000 EUR 6. December 2017
Mesto Banská Bystrica Office 365 Business Premium a Project Pro For Office 365 6,536 EUR 19. Apríl 2016
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Prepínač počítačovej siete Huawei CE6851-48S6Q-HI, alebo ekvivalent, vrátane dopravných nákladov na miesto dodania. 32,400 EUR 5. Máj 2016
Úrad pre verejné obstarávanie Firewall 17,300 EUR 18. Október 2016
Národné lesnícke centrum (NLC) Vývojové prostredie 390 EUR 25. Október 2016
Národné lesnícke centrum (NLC) Tablet 472 EUR 22. November 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Licencie a podpora Oracle 193,500 EUR 6. Apríl 2018
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Zabezpečenie SSD diskov IBM 800GB 2.5 Inch Flash Drive 153,999 EUR 17. Apríl 2018
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA HPE Access switche 140,000 EUR 27. Apríl 2018
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup 4 ks serverov 49,790 EUR 9. Máj 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Oprava CallManager-u výmenou 20,560 EUR 13. Júl 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba software ORACLE 74,990 EUR 25. September 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry 220,370 EUR 29. Marec 2021
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Komunikačná cloud platforma pre online a hybridné stretnutia 97,682 EUR 8. Jún 2021
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 420,897 EUR 24. September 2021
Trnavský samosprávny kraj Prevádzkové služby informačného systému 880,180 EUR 8. November 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Neadresné distribučné služby pre časopis in.ba 99,215 EUR 26. November 2021
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2015 206,100 EUR 27. Apríl 2016
Národné lesnícke centrum (NLC) Nákup a dodávka originálnych tonerov a spotrebného materiálu ku tlačiarňam. 143,900 EUR 12. Máj 2015
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dodávka – zariadenie a vybavenie – výpočtová technika pre projekty 236,274 EUR 12. Marec 2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Softvérové vybavenie podateľne, registratúry a archívu. 1,240,173 EUR 22. August 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky 272,691 EUR 31. Marec 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov 59,367 EUR 31. December 2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Pozáručný autorizovaný servis pre IKT infraštruktúru NP Digitálna knižnica a Digitálny archív 8,876,500 EUR 27. Apríl 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní 7,506 EUR 30. September 2014
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 29,860 EUR 21. Október 2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní 1,592 EUR 30. Jún 2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" HW pre potreby ŽSR 195,408 EUR 2. December 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov 115,904 EUR 30. September 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky 389,727 EUR 31. Marec 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov 708,360 EUR 24. August 2015
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Informačno-komunikačné technológie pre vzdelávanie 2,835,480 EUR 23. Marec 2015
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka notebookov 99,301 EUR 28. Január 2013
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Informačno-komunikačné technológie (IKT) 3,035,188 EUR 26. November 2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 19,950 EUR 10. Február 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" HW pre potreby ŽSR 5,739,782 EUR 13. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 49,725 EUR 8. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,810 EUR 28. Apríl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov 1,836 EUR 30. Jún 2017
Úrad pre verejné obstarávanie Údržba a rozvoj IS EVO 1,520,400 EUR 30. August 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 299 EUR 11. September 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 771,020 EUR 3. Október 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 19,124 EUR 4. Október 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 408,000 EUR 3. Október 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Informačný systém odpadového hospodárstva I 12,749,958 EUR 15. November 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 67,232 EUR 30. Jún 2015
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 9,692 EUR 30. Jún 2015
Sociálna poisťovňa, ústredie Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre Automatizovaný systém správy registratúry 2,996,000 EUR 27. Apríl 2018
SPINEA, s.r.o. Inovácia výpočtových a informačných systémov pre vývoj produktov a ich prepojenie na výrobu 49,935 EUR 30. Apríl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 29,925 EUR 20. Jún 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 31,895 EUR 25. September 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry 17,000,000 EUR 31. Júl 2018
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Náhrada a rozšírenie systémov pre elektronickú poštu a elektronickú komunikáciu 647,334 EUR 26. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tovary a služby pre dátové centrá 32,480 EUR 4. Júl 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP 6,089,040 EUR 13. December 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 101,583 EUR 15. Január 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 805,825 EUR 22. Január 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 145,000 EUR 22. Január 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 166,666 EUR 22. Január 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Výpočtová technika - stolné a mobilné pracovné stanice s príslušenstvom 98,417 EUR 31. Máj 2016
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Dodávka licencií eOffice - Outlook konektor vrátane technickej podpory 91,450 EUR 18. Apríl 2019
Mesto Banská Bystrica Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business 43,083 EUR 21. November 2018
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Predĺženie technickej podpory Netbackup licencií 186,000 EUR 10. Máj 2019
Národné centrum zdravotníckych informácií Licencie Jira Software 10,542 EUR 26. Október 2020
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Nákup hardvéru IKT 23,524 EUR 4. September 2019
Centrum vedecko-technických informácií SR Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál 124,916 EUR 20. Január 2020
Trnavský samosprávny kraj Predĺženie maintenance na HW a SW 85,000 EUR 8. Júl 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba software SYMANTEC 13,750 EUR 7. September 2017
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Obstaranie serverov pre databázy Oracle 140,000 EUR 17. Marec 2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Optické prepínače (switche) 8,926 EUR 28. Apríl 2020
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Modernizácia a doplnenie serverových systémov 51,749 EUR 12. Jún 2020
Sociálna poisťovňa, ústredie Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre informačný systém Správny výkon 878,400 EUR 2. September 2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Originálne tonery a náplne 21,041 EUR 9. Máj 2017
Trnavský samosprávny kraj Support na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií 37,109 EUR 2. Október 2017
Národné lesnícke centrum (NLC) Originálne tonery, odpadové nádoby na toner, fotovalce a iný spotrebný materiál 55,749 EUR 16. Február 2018
Rozhlas a televízia Slovenska Compellent SC4020 a Blade riešenie (Šasi M1000e, 8x Blade Server M630 a 2x prepínač MXL) 143,400 EUR 14. Júl 2016
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA HP SFP+ moduly 9,200 EUR 26. August 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Notebook + taška na notebook 4,470 EUR 6. September 2016
Národné lesnícke centrum (NLC) Softvér pre vývoj a prevádzku intranetu 1,699 EUR 7. Október 2016
Nemocnica Poprad a. s. Upgrade riešenia pre virtualizáciu serverov 29,500 EUR 3. November 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava SERVEROVÁ FARMA 179,000 EUR 18. November 2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Obrazovka s vysokým rozlíšením so zabudovaným PC 3,796 EUR 8. Marec 2018
Akadémia Policajného zboru v Bratislave * Dodanie maintenance kitov a originálnych tonerov do tlačiarní 39,993 EUR 2. Máj 2018
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby SW licencie 186,300 EUR 9. Júl 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba software SAP 35,200 EUR 19. September 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 29,986 EUR 25. September 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP 313,003 EUR 31. Marec 2019
Žilinský samosprávny kraj Maitenance softvérových licencií „Integrovaného Informačného systému“ 120,000 EUR 10. Máj 2021
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Nákup hardvéru IKT 55,777 EUR 4. September 2019
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Prenosné počítače, počítačové zariadenia a spotrebný materiál 46,750 EUR 7. Júl 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Implementácia rozšírenia APV SOFTIP human Resources 99,800 EUR 22. December 2014
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Podpora a údržba IS SOFTIP PROFIT a servisných služieb 39,696 EUR 31. August 2015
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka notebookov 11,761 EUR 28. Január 2013
Sociálna poisťovňa, ústredie Technická podpora pre licenčné softvérové produkty SAP 1,012,219 EUR 7. Marec 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov 49,809 EUR 31. Marec 2016
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka notebookov 126,766 EUR 28. Január 2013
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Rozšírenie funkčnosti Softip Profit o pohľadávky s prepojením na Centrálny register pohľadávok štátu Ministerstva financií SR 256,996 EUR 10. Jún 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. 20,010 EUR 30. September 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rozšírenie funkcionality mofulov komplexného IS SOFTIP PROFIT 4,000,000 EUR 21. Jún 2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Support a update LAN a WAN sietí 265,223 EUR 7. Júl 2014
Metodicko-pedagogické centrum Interaktívne tabule 1,784,166 EUR 16. Júl 2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 8,784 EUR 10. Február 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013 564,060 EUR 18. Marec 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 45,080 EUR 10. Júl 2015
Univerzita Komenského v Bratislave Komplexná technická, informačná a výskumná infraštruktúra UVP UK vrátane súvisiacich služieb časť 3: Technická infraštruktúra 2,053,581 EUR 24. Júl 2015
Sociálna poisťovňa, ústredie Dodávka aktívnych zariadení sieťovej infraštruktúry LAN 836,400 EUR 3. Jún 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Poskytovanie jednotných služieb podpory a údržby KIS SOFTIP PROFIT 1,860,008 EUR 3. Február 2015
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 121,181 EUR 1. Júl 2015
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 87,020 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov 87,525 EUR 31. December 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 32,185 EUR 31. December 2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky 16,908 EUR 31. Marec 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 30,202 EUR 30. Jún 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Informačno-komunikačné technológie (IKT) 304,303 EUR 26. November 2013
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 306,024 EUR 24. August 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 54,230 EUR 24. August 2017
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky 13,682 EUR 28. November 2017
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky 24,020 EUR 28. November 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 29,956 EUR 6. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 126 EUR 8. December 2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2017 147,839 EUR 28. Február 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Prevádzka informačných systémov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 7,495,200 EUR 13. Marec 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 40,200 EUR 12. Marec 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 48,567 EUR 30. Jún 2015
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 3,833 EUR 30. Jún 2015
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 82,778 EUR 25. September 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 55,398 EUR 5. Október 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 69,752 EUR 6. Marec 2019
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Obnovenie podpory pre monitorig CDU - SAN Network Advisor 13,950 EUR 22. Február 2019
Štatistický úrad Slovenskej republiky Sieťové komponenty 10,400 EUR 5. Marec 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo 296,679 EUR 13. Jún 2019
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nákup počítačov a notebookov 59,550 EUR 21. Jún 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Systém analýzy vzdialených lokalít prioritného infraštruktúrneho majetku 37,590,212 EUR 26. August 2019
Trnavský samosprávny kraj Support na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií 37,108 EUR 23. September 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba software ORACLE 77,500 EUR 30. September 2019
Sociálna poisťovňa, ústredie Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne 379,000 EUR 26. Február 2020
Sociálna poisťovňa, ústredie Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne 35,000 EUR 26. Február 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Obstaranie predĺženia licencií platformy Microsoft Office 365 Enterprise plán E3 188,700 EUR 31. Marec 2020
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. 74,107 EUR 22. Jún 2020
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo 267,589 EUR 13. Jún 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 3,168,333 EUR 3. December 2020
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Zakúpenie podpory HPE Foundation Care pre servery HP Proliant 47,102 EUR 7. Apríl 2017
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA HPE SFP+ moduly a HPE SFP+ transceivery 205,000 EUR 22. September 2017
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Rozšírenie a migrácia Informačného systému pre frekvenčný manažment 109,490 EUR 13. Október 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Softvérové vybavenie na správu majetku ESID System GIS 165,810 EUR 6. December 2017
Mesto Handlová Dodávka servera a migrácia softvéru Korwin 15,200 EUR 31. Marec 2016
Slovenská konsolidačná, a.s. Poskytnutie služieb spracovania, hromadnej tlače, balenia a distribúcie zásielok. 65,074 EUR 22. Apríl 2016
Národné centrum zdravotníckych informácií Nákup produktov HW a SW 120,499 EUR 9. September 2016
Mesto Zvolen Osobný počítač 2,106 EUR 5. December 2016
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Patch káble 14,500 EUR 9. December 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. 51,417 EUR 11. Apríl 2018
Národný bezpečnostný úrad Firewall Checkpoint SG5100 (CPAP-SG5100-NGTP-SSD) 21,665 EUR 11. Apríl 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. upgrade 199,700 EUR 3. Júl 2018
Trnavský samosprávny kraj Support na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií 37,108 EUR 23. Júl 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 45,126 EUR 25. September 2017
Nemocnica Poprad a. s. Zabezpečenie IKT infraštruktúry 149,850 EUR 4. Marec 2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Didaktická technika - Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov 146,910 EUR 25. Máj 2021
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 32,736 EUR 25. September 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Nákup hardvéru IKT 146,955 EUR 4. September 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Nákup hardvéru IKT 103,070 EUR 4. September 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Reengineering ekonomických študijných predmetov pre potreby praxe na TU vo Zvolene. 102,280 EUR 29. Máj 2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Obstaranie autentifikačných zariadení a licencií. 94,860 EUR 1. August 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 6,146,000 EUR 30. Jún 2015
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 1,150,500 EUR 30. Jún 2015
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky 24,074 EUR 31. Marec 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky 219,610 EUR 31. Marec 2014
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 51,163 EUR 30. September 2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" HW pre potreby ŽSR 235,620 EUR 30. November 2015
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka počítačov a monitorov 17,345 EUR 9. Január 2013
Medzinárodné laserové centrum Dodávka výskumno - vývojovej infraštruktúry pre obnovu a budovanie MLC. 11,212,380 EUR 19. Február 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Tonerové a atramentové náplne do tlačiarní 5,834 EUR 31. December 2014
Sociálna poisťovňa, ústredie Zabezpečenie dodávky zariadení kancelárskej výpočtovej techniky 1,256,220 EUR 18. Marec 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 60,862 EUR 21. Október 2011
Mesto Komárno Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni mesto Komárno - nákup IKT 203,199 EUR 22. Júl 2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Informačno-komunikačné technológie (IKT) 735,000 EUR 25. August 2014
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Výpočtová technika a príslušenstvo 44,627 EUR 9. August 2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Update, upgrade vybraných funkcionalít Komplexného informačného systému 845,600 EUR 4. December 2015
Ústav ekológie Lesa SAV Vybudovanie vedeckej infraštruktúry pre Centrum Eko–Glob-Klim 3,569,500 EUR 5. Október 2015
Ústav ekológie Lesa SAV Vybudovanie vedeckej infraštruktúry pre Centrum Eko–Glob-Klim 3,240,000 EUR 5. Október 2015
Ústav ekológie Lesa SAV Vybudovanie vedeckej infraštruktúry pre Centrum Eko–Glob-Klim 357,400 EUR 5. Október 2015
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka počítačov a monitorov 38,100 EUR 9. Január 2013
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka notebookov 29,649 EUR 28. Január 2013
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Modernizácia sieťovej infraštruktúry NBS. 1,376,447 EUR 27. Marec 2015
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Technológie pre Vedecké Pracovisko Automatizácie a Informatizácie Výrobných Procesov a Systémov s Laboratóriami 3,811,000 EUR 11. Marec 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 3,400 EUR 30. September 2014
Sociálna poisťovňa, ústredie Rozvoj Automatizovaného systému správy registratúry (ASSR) zabezpečenie automatizovanej komunikácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) 865,000 EUR 25. August 2016
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Centrálny nákup IKT a SW pre potreby MK SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR 2,407,500 EUR 30. Jún 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva 168,704 EUR 13. Október 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 54,096 EUR 6. November 2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2016 206,022 EUR 16. Marec 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov 67,760 EUR 31. Marec 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Informačno-komunikačné technológie (IKT) 232,975 EUR 26. November 2013
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky 23,991 EUR 6. Júl 2017
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry. 132,824 EUR 22. September 2017
Sociálna poisťovňa, ústredie Konsolidácia prostredia serverových zariadení 1,445,000 EUR 17. Október 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Informačno-komunikačné technológie (IKT) 640,759 EUR 26. November 2013
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 105,019 EUR 25. September 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 22,783 EUR 30. Jún 2015
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 812 EUR 30. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov 73,862 EUR 31. Marec 2018
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Obstaranie RSA tokenov a s tým súvisiacich služieb 249,830 EUR 1. Október 2020
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 27,364 EUR 24. August 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 21,958 EUR 24. August 2017
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Reprodukcia výpočtovej techniky 100,000 EUR 3. December 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 48,804 EUR 30. Jún 2015
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 102,824 EUR 24. August 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 43,963 EUR 24. August 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 528,000 EUR 21. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 561,000 EUR 21. Marec 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 59,593 EUR 30. Jún 2015
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 7,946 EUR 30. Jún 2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky „Dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia, vrátane ich rozvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa“ 3,100,863 EUR 10. Máj 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 160,530 EUR 30. Jún 2015
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 111 EUR 30. Jún 2015
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Výpočtová technika - dodanie 7,500 EUR 27. Október 2020
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Nákup hardvéru IKT 73,539 EUR 4. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tovary a služby pre dátové centrá 1,606,049 EUR 20. December 2019
Sociálna poisťovňa, ústredie Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM 578,803 EUR 27. Február 2020
Sociálna poisťovňa, ústredie Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM 146,556 EUR 27. Február 2020
Sociálna poisťovňa, ústredie Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM 415,566 EUR 27. Február 2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Rozšírenie diskového poľa Hitachi VSP G200 5,000 EUR 7. Október 2019
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Aktualizácia a rozšírenie systému na automatizovanú správu registratúry 17,000 EUR 26. Február 2020
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát POČÍTAČOVÉ ZOSTAVY A KOMPONENTY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY 11,490 EUR 8. Január 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 51,998 EUR 8. Jún 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Rozšírenie licencií platformy Microsoft Office 365 Enterprise plán E3 o 40 ks 5,720 EUR 5. August 2020
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Pozáručný servis na zariadenia HP 6,560 EUR 14. Január 2021
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo 289,695 EUR 13. Jún 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Komponenty do projektorov 267 EUR 6. Apríl 2017
Úrad pre verejné obstarávanie Hardvérová a softvérová servisná podpora pre IBM zariadenie 11,990 EUR 31. Júl 2017
Rozhlas a televízia Slovenska OptiPlex 7050 SFF zostava 205,779 EUR 7. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba software SAP 35,200 EUR 11. September 2017
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup serverov 159,250 EUR 8. Január 2018
Sociálna poisťovňa, ústredie Rozšírenie diskového deduplikačného úložiska EMC DataDomain 2500 177,583 EUR 13. December 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Komponenty do projektorov 164 EUR 23. Marec 2017
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Rozšírenie licencií Symantec NetBackup vrátane technickej podpory 167,999 EUR 4. Máj 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba software ESID 132,190 EUR 26. September 2018
Národný bezpečnostný úrad 3-ročná podpora video konferenčného riešenia Cisco WEBEX 10,750 EUR 19. Apríl 2021
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát POČÍTAČOVÉ ZOSTAVY A KOMPONENTY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY 118,000 EUR 3. Marec 2021
Žilinský samosprávny kraj Služba odstraňovanie problému - SLA pre „Integrovaný Informačný systém“ 161,280 EUR 10. Máj 2021
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nákup IKT pre potreby univerzity 14,348 EUR 9. September 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP 146,190 EUR 30. September 2021
Sociálna poisťovňa, ústredie Poskytovanie služieb pri podpore aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ASSR) 41,200 EUR 20. Jún 2016
Sociálna poisťovňa, ústredie Dodávka a inštalácia SAN prepínačov vrátane poskytnutia súvisiacich služieb 229,200 EUR 13. November 2014
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 34,144 EUR 30. Jún 2015
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 2,609 EUR 30. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. 13,520 EUR 31. Marec 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Implementácia rozšírenia APV SOFTIP Human Resources 215,928 EUR 1. December 2015
Univerzita Komenského v Bratislave Dodávka notebookov 27,593 EUR 28. Január 2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich služieb. 13,520 EUR 30. Jún 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" HW pre potreby ŽSR 28,143,956 EUR 25. Marec 2015
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 24,385 EUR 30. Jún 2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb 109,748 EUR 13. December 2013
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb 134,871 EUR 11. Marec 2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" HW pre potreby ŽSR 522,669 EUR 9. September 2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Technická a komunikačná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy SR. 1,767,314 EUR 23. December 2014
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 58,447 EUR 30. Jún 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013 22,585 EUR 5. November 2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013 2,533 EUR 28. Október 2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013 39,745 EUR 1. Október 2014
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 55,105 EUR 1. Júl 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 24,363 EUR 30. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 614,342 EUR 22. Jún 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec 44,000 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec 407,072 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec 116,150 EUR 31. December 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec 17,406 EUR 31. December 2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky „Zabezpečenie pravidelného servisu digitalizačných zariadení Cruse Museum Scanner pre potreby Slovenskej národnej galérie v Bratislave 800,160 EUR 1. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 16,575 EUR 31. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 75,810 EUR 31. December 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 9,627 EUR 30. Jún 2015
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 3,833 EUR 30. Jún 2015
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky 10,110 EUR 20. Apríl 2017
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup informačno - komunikačných technológií (IKT) 2,000,000 EUR 30. Jún 2017
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup informačno - komunikačných technológií (IKT) 28,000,000 EUR 30. Jún 2017
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky 37,828 EUR 31. Marec 2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" HW pre potreby ŽSR 386,420 EUR 3. November 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" HW pre potreby ŽSR 746,985 EUR 3. November 2017
Sociálna poisťovňa, ústredie Rozšírenie funkcionality, optimalizácia a konsolidácia systému podpory prevádzky IT služieb 1,709,376 EUR 14. Marec 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 32,938 EUR 24. August 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 8,126 EUR 24. August 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tovary a služby pre dátové centrá 4,200,000 EUR 24. Apríl 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 44,935 EUR 30. Jún 2015
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Informačné a komunikačné technológie pre Technickú univerzitu vo Zvolene 138 EUR 30. Jún 2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Centrálny zálohovací systém - výmena Master serverov 65,000 EUR 5. Október 2018
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky 6,808 EUR 16. Júl 2018
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky 23,330 EUR 30. Júl 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov 10,179 EUR 30. September 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 13,333 EUR 8. August 2018
Sociálna poisťovňa, ústredie Technické rozšírenie produkčných serverov 212,500 EUR 4. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Servery 91,667 EUR 24. Máj 2019
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Relokácia záložného technologického pracoviska 67,500 EUR 6. Október 2020
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 16,398 EUR 24. August 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 18,568 EUR 24. August 2017
Úrad pre verejné obstarávanie Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky 24,000 EUR 20. Október 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Servis, údržba a profylaktika tlačových multifunkčných a kopírovacích zariadení rezortu Ministerstva vnútra SR 2,008,976 EUR 8. August 2019
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Informačno komunikačné technológie 173,400 EUR 11. November 2019
Úrad pre verejné obstarávanie Poskytovanie služieb údržby, prevádzky a podpory IS UVO a infraštruktúry 839,400 EUR 20. November 2019
Úrad pre verejné obstarávanie Poskytovanie služieb údržby, prevádzky a podpory IS UVO a infraštruktúry 817,500 EUR 20. November 2019
Úrad pre verejné obstarávanie Poskytovanie služieb údržby, prevádzky a podpory IS UVO a infraštruktúry 697,200 EUR 20. November 2019
Úrad pre verejné obstarávanie Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky 25,750 EUR 23. December 2019
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 124,999 EUR 25. September 2017
Centrum vedecko-technických informácií SR Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál 13,950 EUR 17. Február 2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Multifunkčná atramentová tlačiareň 360 EUR 18. Júl 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ESID ZTZ Control - modul pre systém ESID System GIS, ktorý slúži na detailnejšiu kontrolu nad procesom ZTZ a pridáva možnosti v Mapovom okne 196,000 EUR 12. August 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údržba software SYMANTEC 48,250 EUR 25. September 2019
Sociálna poisťovňa, ústredie Dodanie sieťových prepínačov LAN/SAN 187,800 EUR 14. November 2019
Centrum vedecko-technických informácií SR Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál 47,250 EUR 16. Marec 2020
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Nákup hardvéru IKT 14,157 EUR 4. September 2019
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 21,260 EUR 25. September 2017
Mesto Banská Bystrica Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business 66,047 EUR 26. November 2020
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika datavideoprojektory 14,375 EUR 11. Jún 2020
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Tonery I. 11,000 EUR 11. Jún 2020
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát POČÍTAČOVÉ ZOSTAVY A KOMPONENTY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY 20,430 EUR 1. Jún 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra Služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft Corporation 55,750 EUR 19. August 2020
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 79,833 EUR 31. December 2020
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Rozšírenie serverového klastra, diskového poľa a licenčného krytia vrátane implementačných služieb 127,500 EUR 21. September 2017
Mesto Banská Bystrica Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business 36,242 EUR 19. Október 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Centralizovaná tlač HW + SW 8,090 EUR 15. Marec 2016
TT-IT, s.r.o. Rozšírenie IKT infraštruktúry 149,299 EUR 21. Jún 2016
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Nové pevné disky pre servre a diskové polia IBM alebo ekvivalent 1,734 EUR 29. Jún 2016
Národné lesnícke centrum (NLC) Softvér pre vývoj a prevádzku intranetu 7,390 EUR 22. Júl 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky HSM modul alebo ekvivalent 26,270 EUR 6. September 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Telekomunikačná technika 11,250 EUR 14. Október 2016
Sociálna poisťovňa, ústredie Zabezpečenie subskripcií Red Hat Enterprise Linux Server Standard 24,000 EUR 11. November 2016
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Hypervízor diskového poľa a diskové pole - riešenie vysokej dostupnosti a redundantnosti diskového priestoru. 119,600 EUR 20. December 2016
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. 132,833 EUR 21. Marec 2017
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Servery 38,000 EUR 10. Máj 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tlač cestovných lístkov 1,756 EUR 9. September 2019
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. 101,283 EUR 19. Apríl 2021
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Informačná a kancelárska technika 34,829 EUR 25. September 2017
Hlavné mesto SR Bratislava IT HW a podpora 9,217 EUR 15. Január 2021
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo 118,559 EUR 13. Jún 2019
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo 11,000 EUR 23. Máj 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP 146,330 EUR 30. Jún 2021
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úpravy APV SOFTIP PROFIT v evidencii investičného majetku prostredníctvom čiarového kódu 128,880 EUR 12. December 2014
Archeologický ústav SAV Modernizácia a konsolidácia laboratórnej a IKT infraštruktúry interdisciplinárneho výskumu a vývoja. 527,910 EUR 28. September 2016
Archeologický ústav SAV Modernizácia a konsolidácia laboratórnej a IKT infraštruktúry interdisciplinárneho výskumu a vývoja. 1,621,200 EUR 28. September 2016
Archeologický ústav SAV Modernizácia a konsolidácia laboratórnej a IKT infraštruktúry interdisciplinárneho výskumu a vývoja. 1,078,000 EUR 28. September 2016
Generálna prokuratúra SR Konsolidácia systému pre komunikáciu a tímovú spoluprácu 489,000 EUR 25. Október 2017
DataCentrum Technické vybavenie a softvér 796,016 EUR 17. December 2018
DataCentrum Softvérová podpora produktov HP 72,492 EUR 20. December 2018
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Materiál pre školiace miestnosti 47,305 EUR 18. December 2018
Generálna prokuratúra SR Rozšírenie dátového prostredia pre elektronický mobilný spis 276,830 EUR 23. Apríl 2019
Generálna prokuratúra SR Posilnenie priepustnosti kostrovej komunikácie 129,800 EUR 4. November 2020
DataCentrum SLUŽBY PODPORY PREVÁDZKY KTI2 4,578,896 EUR 28. Február 2020
DataCentrum Softvérová podpora produktov 144,490 EUR 13. December 2019
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Rozšírenie kapacity diskového úložiska IBM Storwize V7000 28,150 EUR 1. December 2017
DataCentrum Obnovenie podpory pre HPE OVO 146,583 EUR 22. December 2020
Mesto Gbely Dodávka servera a migrácia softvéru Korwin 13,208 EUR 3. Máj 2017
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Informačný systém – predĺženie podpory 0 EUR 16. Máj 2017
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Servisné podporné služby 94,850 EUR 26. Júl 2018
Generálna prokuratúra SR Údržba SW riešenia Romboid 103,680 EUR 30. Jún 2021
Bratislavský samosprávny kraj Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 26,556 EUR 23. Júl 2021
Bratislavský samosprávny kraj Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 41,083 EUR 24. August 2021
GLOBESY, s.r.o. Nákup UAV zariadení a technického príslušenstva pre potreby realizácie vedecko-výskumného projektu 216,077 EUR 14. December 2021
Generálna prokuratúra SR Dátové view pre synchronizáciu údajov 2,000 EUR 18. November 2014
Generálna prokuratúra SR Dodávka vybraného hardvérového vybavenia a súvisiacich softvérových licencií v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR 1,595,800 EUR 8. September 2014
DataCentrum Technické vybavenie a softvér 557,990 EUR 17. Február 2017
Generálna prokuratúra SR Rozšírenie IS RT GP SR v súlade so zákonom proti byrokracii 122,080 EUR 4. September 2018
DataCentrum Technické vybavenie a softvér 279,008 EUR 2. Október 2018
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Nákup sieťových komponentov, školenia, analytických, konfiguračných a implementačných prác 141,667 EUR 10. December 2018
Generálna prokuratúra SR Doplnenie systému SAP Sybase ASE EE o bezpečnostný modul 70,550 EUR 3. December 2018
DataCentrum Hardvérová podpora produktov IBM 10,408 EUR 20. December 2018
DataCentrum Softvérová podpora produktov 91,575 EUR 20. December 2018
DataCentrum Obnovenie podpory pre EMC VNX5400 92,880 EUR 31. December 2018
DataCentrum Support DELL/EMC storage technológii na 1 rok 212,450 EUR 6. September 2019
DataCentrum Hardvérová podpora Thales 5,750 EUR 21. December 2020
Generálna prokuratúra SR Vysoká dostupnosť aplikačných a systémových služieb 47,540 EUR 22. Február 2021
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Reprografické služby na území SR 124,000 EUR 11. Máj 2017
DataCentrum Obnovenie podpory pre RRP 61,833 EUR 8. December 2017
DataCentrum Obnovenie podpory pre F5 BIG-IP 4200 a F5 BIG-IP 5250 46,823 EUR 8. December 2017
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Doplnenie prvkov hardvérovej infraštruktúry 69,142 EUR 19. December 2017
Generálna prokuratúra SR Dodávka maintenance pre bezpečnostné technológie pre rozšírenie existujúcej evidencie osôb 7,500 EUR 19. August 2016
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Disky do existujúceho diskového poľa 3,830 EUR 28. Február 2017
DataCentrum Licencie Microsoft 51,667 EUR 19. Júl 2018
Generálna prokuratúra SR Migrácia pracovísk na prístup používateľov k aplikáciám na novú technológiu 0 EUR 10. Júl 2018
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Zabezpečenie notebookov, monitorov a príslušenstva 102,500 EUR 17. Jún 2021
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Systémová a aplikačná podpora a služby rozvoja Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) 7,494,704 EUR 16. November 2021
Generálna prokuratúra SR Doplnenie a konfigurácia systému na blokáciu prienikov a konsolidácia existujúcej siete 81,000 EUR 31. Október 2014
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Obstaranie licencií Oracle Database vrátane podpory 70,457 EUR 8. December 2015
VUKI a.s. Vytvorenie nového modulu pre evidenciu a archiváciu výsledkov výskumu a vývoja a jeho integrácia v rámci IKT v spoločnosti VUKI 74,891 EUR 19. December 2014
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Zabezpečenie služieb k zlučovaniu databáz a úprav APV SOFTIP PROFIT spojených s optimalizáciou procesov ÚPSVaR 1,032,000 EUR 14. November 2014
Generálna prokuratúra SR Rozšírenie kapacity diskového poľa pre virtuálne prostredie tenkých klientov 7,815 EUR 15. November 2018
DataCentrum Softvérová podpora produktov IAM 64,300 EUR 20. December 2018
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Sieťové komponenty 89,158 EUR 17. December 2018
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Obnova ročnej podpory produktu Check point 4,000 EUR 4. Apríl 2019
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Servisné a podporné služby 93,990 EUR 20. Máj 2019
Generálna prokuratúra SR Aktualizácia platformy informačného systému 127,450 EUR 16. Október 2020
Generálna prokuratúra SR Migrácia služieb v oblasti informačnej bezpečnosti na nové zariadenia 138,530 EUR 7. Jún 2019
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Prevádzka informačného systému "Digitálny tachograf", dodávka a personalizácia čipových kariet do digitálnych tachografov 4,400,000 EUR 29. Október 2020
Generálna prokuratúra SR Údržba SW riešenia Romboid 103,680 EUR 23. Júl 2019
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Obnova úložiská zálohovania dát pre IS 132,800 EUR 15. November 2019
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nákup informačne komunikačných technológií - serverov 81,760 EUR 26. November 2019
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky LCD monitor s rozlíšením Full HD 6,175 EUR 17. December 2020
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Nákup informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb 1,050,833 EUR 27. Január 2021
DataCentrum Obnovenie podpory pre HPE Service Manager 68,533 EUR 8. December 2017
DataCentrum Obnovenie podpory pre EMC VNX5400 91,658 EUR 8. December 2017
Štátny veterinárny a potravinový ústav Pracovná stanica HP Z440 3,904 EUR 6. Jún 2016
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Disky do existujúceho diskového poľa 10,000 EUR 2. December 2016
DataCentrum Obnovenie produktov Gemalto do konca roku 2017 42,987 EUR 10. Marec 2017
DataCentrum Obnovenie softvérovej podpory produktov 9,100 EUR 2. Marec 2018
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Obnova ročnej podpory produktu Check point 6,611 EUR 23. Marec 2021
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Obnova ročnej podpory softvérového produktu Veritas Netbackup 8,299 EUR 28. Apríl 2021
GRADIENT ECM s. r. o. Inovácie a vlastné produkty s podporou zavádzania progresívnych IKT technológií 80,864 EUR 17. Október 2014
Generálna prokuratúra SR Zmluva o servisnej podpore pre vybrané kritické hardvérové a softwarové komponenty IKT 332,127 EUR 30. Júl 2014
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Dodávka hardvéru a softvérových licencií v rámci projektov Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky a Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky 291,087 EUR 5. August 2014
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Dodávka hardvéru a softvérových licencií v rámci projektov Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky a Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky 225,662 EUR 5. August 2014
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Dodávka hardvéru a softvérových licencií v rámci projektov Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky a Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky 643,090 EUR 5. August 2014
DataCentrum Technické vybavenie a softvér 322,365 EUR 3. November 2016
Generálna prokuratúra SR Service level agreement(SLA) pre IS GP SR 3,282,592 EUR 7. November 2018
Generálna prokuratúra SR Obstaranie 51 ks skenerov 73,695 EUR 15. Október 2018
DataCentrum Hardwarová a softvérová podpora produktov CheckPoint 19,542 EUR 20. December 2018
Generálna prokuratúra SR Vybudovanie pred-produkčného prostredia centrálneho IS 133,200 EUR 15. Október 2018
DataCentrum Support DELL/EMC storage technológii na 1 rok 180,575 EUR 28. Október 2020
DataCentrum Technické vybavenie a softvér 994,842 EUR 24. Júl 2019
DataCentrum Technické vybavenie a softvér 377,188 EUR 13. September 2019
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Obstaranie IKT 285,646 EUR 18. November 2019
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Nákup serverov a operačného systému pre potrebu rozšírenia HW infraštruktúry 111,800 EUR 2. Február 2021
Generálna prokuratúra SR Dodávka služieb technickej podpory pre vybrané komponenty IS 128,900 EUR 27. Marec 2020
Generálna prokuratúra SR Predĺženie licencie monitorovacej platformy aplikácií a infraštruktúry 15,824 EUR 19. November 2020
Generálna prokuratúra SR Update a doplnenie bezpečnostných prvkov a modulov 116,450 EUR 23. November 2020
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Rozšírenie infraštruktúry Jednotného informačného systému v cestnej doprave 898,650 EUR 9. December 2020
DataCentrum Softvérová podpora IAM 61,658 EUR 21. December 2020
DataCentrum Hardwarová a softvérová podpora produktov Gemalto 37,483 EUR 21. December 2020
Generálna prokuratúra SR Konsolidácia systémových služieb 48,960 EUR 21. September 2020
Generálna prokuratúra SR Nákup 52 kusov skenerov 0 EUR 10. Apríl 2017
Generálna prokuratúra SR Prevádzková podpora ASE prostredia pre aplikácie ES GP SR 0 EUR 22. Máj 2017
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Nákup HW – Osobné počítače, notebooky s príslušenstvom, monitory a manažérske tabletové počítače 43,750 EUR 13. Október 2017
Generálna prokuratúra SR Zaistenie bezpečnosti projektu Elektronické služby 54,075 EUR 6. Júl 2016
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Obnova ročnej podpory softvérového produktu 2,833 EUR 11. November 2016
DataCentrum Podpora hardvéru do konca roku 2017 9,313 EUR 13. Marec 2017
DataCentrum Hardvérová a softvérová podpora 19,115 EUR 2. Marec 2018
DataCentrum Licenice HP Service manager 40,092 EUR 9. Marec 2018
DataCentrum Rack 6,250 EUR 19. Júl 2018
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nákup informačne komunikačných technológií 105,000 EUR 4. Jún 2018
DataCentrum Obnovenie podpory pre F5 BIG-IP 4200 a F5 BIG-IP 5250 49,990 EUR 22. Jún 2018
DataCentrum Podpora prevádzky informačných technológií DataCentra 629,495 EUR 29. December 2014
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Služby technickej podpory ORACLE 2016 249,000 EUR 4. November 2015
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Poskytovanie služieb podpory a údržby a ďalších služieb k APV Softip Profit 2,055,240 EUR 13. Jún 2016
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Videokamery a diktafóny 44,999 EUR 15. Jún 2016
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Reprografické služby na území SR 62,000 EUR 11. December 2018
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Technická podpora sieťovej architektúry 89,917 EUR 13. Október 2020
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Baterka do diskového poľa, jej výmena a následná konfigurácia 2,800 EUR 15. Máj 2019
DataCentrum Obnovenie podpory pre F5 BIG-IP 4200 a F5 BIG-IP 5250 50,375 EUR 20. Jún 2019
DataCentrum Primárny HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA a podpora na 3 roky 86,583 EUR 24. Jún 2019
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a v zavádzaní inteligentnej mobility 2,290,004 EUR 19. Február 2020
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Obnova ročnej podpory produktu Check point 5,600 EUR 17. Marec 2020
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Náhradné diely na ODGD - oprava existujúcej páskovej knižnice od výrobcu HP. 14,500 EUR 2. Október 2020
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre koordinátorov ochrany detí pred násilím a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre konzultantov národnej linky na pomoc detským obetiam a pre manažérov metodického riadenia - IKT. 62,000 EUR 13. December 2017
DataCentrum HPE SAN blade switche a podpora na 3 roky 48,333 EUR 14. December 2017
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Email Security - virtual appliance 5,166 EUR 22. November 2016
DataCentrum Podpora produktov VMware 31,658 EUR 26. Marec 2018
DataCentrum Nové a nepoužité Switche 16,917 EUR 14. August 2018
Generálna prokuratúra SR Dodávka služieb technickej podpory pre vybrané komponenty existujúceho Informačného systému a ďalších odborných služieb 124,995 EUR 26. Máj 2021
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Služby technickej podpory ORACLE 295,995 EUR 14. November 2014
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Vytvorenie expertného systému na zhodnotenie predmetov ochrany a stanovenie manažmentu chránených území 1,830,000 EUR 10. September 2014
DataCentrum Podpora prevádzky Informačných technológií DataCentra 629,495 EUR 23. December 2015
DataCentrum Technické vybavenie a softvér 9,747,850 EUR 29. Október 2015
DataCentrum Technické vybavenie a softvér 2,005,418 EUR 29. November 2017
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Podporné služby pre servery, počítače a multifunkčné zariadenia 97,500 EUR 3. Október 2018
DataCentrum Technické vybavenie a softvér 183,465 EUR 19. November 2018
Mestská časť Bratislava - Ružinov Office 365 Business Premium 4,208 EUR 5. December 2018
Generálna prokuratúra SR Support na CISCO a dalsie zariadenia 125,000 EUR 13. Jún 2016
DataCentrum Technické vybavenie a softvér 230,301 EUR 28. Október 2019
DataCentrum Technické vybavenie a softvér 831,951 EUR 28. Október 2019
Generálna prokuratúra SR Poskytovanie systémovej a prevádzkovej podpory vrátane maintenance, upgrade a aktualizácií a poskytovanie odborných služieb pre určené produkty SAP/Sybase. 128,909 EUR 20. August 2019
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Obnova ročnej podpory Cisco Email Security - Virtual Appliance 2,830 EUR 2. December 2019
DataCentrum Softvérová podpora produktov 82,917 EUR 30. December 2019
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Nákup výpočtovej techniky – notebook s dokovacou stanicou 131,667 EUR 16. November 2020
Generálna prokuratúra SR Poskytovanie systémovej a prevádzkovej podpory vrátane maintenance, upgrade a aktualizácií a poskytovanie odborných služieb pre určené produkty SAP/Sybase. 132,512 EUR 23. November 2020
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Skener A3 5,225 EUR 11. Február 2021
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE 2,609,051 EUR 1. Júl 2019
Slovenská akadémia vied (SAV) Komunikačná infraštruktúra 171,417 EUR 24. Apríl 2017
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia 94,990 EUR 2. Máj 2017
Generálna prokuratúra SR Vypracovanie a zrealizovanie projektu výmeny existujúcich mandátnych certifikátov a súvisiacich bezpečnostných komponentov (MQC a McAfee) 0 EUR 16. Jún 2017
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Obnova ročnej podpory softvérového produktu 1,583 EUR 23. November 2017
DataCentrum Obnovenie podpory pre HPE OVO na rok 2018 90,600 EUR 8. December 2017
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Obnova ročnej podpory Cisco Email Security - virtual appliance 2,833 EUR 14. December 2017
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Router (integrated Services) a Switch, podpora na obidve zariadenia na 36 mesiacov, migrácia konfigurácie zo starých zariadení. 7,996 EUR 2. Marec 2017
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Obnova ročnej podpory produktu Check point 0 EUR 6. Marec 2017
DataCentrum Licencie do konca roku 2017 19,111 EUR 10. Marec 2017
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Obnova ročnej podpory produktu HP Open View Data Protector 0 EUR 22. Február 2018
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Obnova ročnej podpory produktu Check point 0 EUR 16. Máj 2018
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Obstaranie IKT 10,435 EUR 4. Február 2021
Generálna prokuratúra SR Vybudovanie prístupového bodu v súvise so zmenou architektúry a administrátorského pracoviska serverovne GP SR 39,960 EUR 30. Október 2015
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úpravy APV SOFTIP PROFIT na UPSVAR po organizačny´ch zmenách – centralizácia procesov 1,007,520 EUR 12. August 2015
IBM International Services Centre s.r.o. Výskum v oblasti bezpečnosti prenosu rozsiahlych dát mobilných zariadení a príprava automatizovaných nástrojov udržiavania súkromia a privátnosti dát 1,395,000 EUR 17. Apríl 2015
DataCentrum Technické vybavenie a softvér 525,724 EUR 9. December 2015
Generálna prokuratúra SR Dodávka 180 ks mobilných pracovísk zamestnancov prokuratúry a obnova hardvérového a softvérového vybavenia pre doplnenie projektu OPIS – Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR (ES GP SR) 149,220 EUR 8. December 2016
Slovenská akadémia vied (SAV) Transformácia komplexného informačného systému a modulov. 485,000 EUR 11. Júl 2018
DataCentrum Hardwarová a softvérová podpora produktov Gemalto 43,933 EUR 20. December 2018
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Kontinuálne podporné služby pre servery, počítače a multifunkčné zariadenia vykonávané pravidelne 132,000 EUR 18. December 2018
DataCentrum Hardvérová podpora nShield 16,875 EUR 20. December 2018
DataCentrum Sekundárny HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA a podpora na 3 roky 110,233 EUR 24. Jún 2019
DataCentrum Technické vybavenie a softvér 1,991,037 EUR 31. Máj 2019
DataCentrum Hardvér 11,624,166 EUR 17. December 2019
Generálna prokuratúra SR Zrýchlenie dátovej komunikácie 72,600 EUR 19. November 2020
Generálna prokuratúra SR Podpora systému pre zaistenie oblasti informačnej bezpečnosti a monitoringu 92,000 EUR 15. Apríl 2020
DataCentrum Obnovenie podpory pre F5 BIG-IP 4200 a F5 BIG-IP 5250 49,980 EUR 8. Jún 2020
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Obnova ročnej podpory Cisco Email Security - Virtual Appliance 1,167 EUR 7. December 2020
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Nákup servera a operačného systému pre potrebu rozšírenia HW infraštruktúry 56,892 EUR 6. Október 2020
Generálna prokuratúra SR Údržba SW riešenia Romboid 0 EUR 3. Júl 2017
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Nákup, rozšírenie a obmena výpočtovej techniky 2017 129,458 EUR 4. August 2017
DataCentrum Windows licencie 32,917 EUR 14. December 2017
Generálna prokuratúra SR Výmena komponentov rezortného systému adresárových služieb vrátane doplnenia niektorých bezpečnostných prvkov 120,000 EUR 5. Apríl 2016
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Sieťové zariadenia 23,700 EUR 14. November 2016
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Obnova ročnej podpory produktu HP Open View Data Protector 0 EUR 23. Marec 2017
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Standard - Podklady pre dodávku IKT 14,860 EUR 18. Máj 2021
Generálna prokuratúra SR Podpora systému pre zaistenie oblasti informačnej bezpečnosti a monitoringu 113,980 EUR 28. Júl 2021
Generálna prokuratúra SR Service level agreement (SLA) pre IS GP SR a rozšírenie funkcionality informačného systému o ECRIS - TCN 4,035,400 EUR 15. November 2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Nákup informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb 153,432 EUR 27. Január 2021
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Služby podpory diela Print Office 191,200 EUR 10. August 2015
PROFIFOREST s.r.o. Inovatívna softvérom riadená technológia výrobného procesu 45,000 EUR 25. Apríl 2018
DataCentrum Technické vybavenie a softvér 650,928 EUR 26. Jún 2018
Generálna prokuratúra SR Dodávka služieb technickej podpory pre vybrané komponenty IS 139,815 EUR 25. Apríl 2019
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Obnova ročnej podpory Cisco Email Security - virtual appliance 2,833 EUR 4. December 2018
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Nákup dochádzkových terminálov 13,817 EUR 12. Marec 2019
Generálna prokuratúra SR Aktualizácia systému procesov elektronického spracovania a toku dokumentov. 141,000 EUR 15. Máj 2019
DataCentrum Support CyberArk na 1 rok 9,100 EUR 20. Jún 2019
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Opravy zariadení informačných technológií a reprografickej techniky 69,250 EUR 28. Jún 2019
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE 36,064,000 EUR 1. Júl 2019
Bratislavský samosprávny kraj Moderné dotácie BSK 188,300 EUR 3. November 2020
Generálna prokuratúra SR Doplnenie mobilných pracovísk pre nových zamestnancov obstarávateľa a obnova hardvérového a softvérového vybavenia 105,730 EUR 14. November 2019
DataCentrum Support CyberArk na 1 rok 9,985 EUR 8. Jún 2020
Generálna prokuratúra SR Support na CISCO a dalsie zariadenia 134,999 EUR 26. Apríl 2017
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Opravy zariadení informačných technológií a reprografickej techniky 103,917 EUR 23. Máj 2017
Generálna prokuratúra SR Konsolidácia technických prostriedkov a dátového úložiska pre systém SunRay na virtualizačnej platforme VMware 25,800 EUR 2. Október 2017
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Dodávka spotrebného materiálu 0 EUR 13. Október 2017
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Disky do existujúceho diskového poľa 1,900 EUR 5. Február 2018
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Rozšírenie diskového poľa o kapacitu na ukladanie dát - diskové pole a disky 11,998 EUR 29. September 2016
DataCentrum Obnovenie softvérovej podpory produktov 74,130 EUR 22. December 2016
DataCentrum Licencie CyberArk do konca roku 2017 9,559 EUR 13. Marec 2017
DataCentrum Licencie do konca roku 2017 42,314 EUR 13. Marec 2017
Generálna prokuratúra SR Posilnenie infraštruktúry pre realizáciu nových úloh v súvislosti s novou funkcionalitou kľúčového informačného systému 0 EUR 10. September 2018
Generálna prokuratúra SR Poskytovanie systémovej a prevádzkovej podpory vrátane maintenance, upgrade a aktualizácií a poskytovanie odborných služieb pre určené produkty SAP/Sybase. 85,980 EUR 11. Júl 2018
DataCentrum Licencie HP OV 8,108 EUR 19. Júl 2018
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Nákup informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb 68,060 EUR 27. Január 2021
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE 189,672 EUR 7. Júl 2021
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Licencie Softip profit 77,785 EUR 10. November 2021

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×